Managmentul Companiilor de Asigurari

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managmentul Companiilor de Asigurari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 65 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pascovscaia Lilia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

ÎNTRODUCERE 2
CAPITOLUL I: CONCEPTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI
1.1 Particularităţi privind managementul in asigurări 5
1.2 Particularităţile funcţiilor managementului în asigurări 9
1.3 Influenţa factorilor de mediu asupra activităţii de asigurare 21
CAPITOLUL II: IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI ÎN VÎNZĂRI ŞI PRESTAREA SERVICIILOR DE CĂTRE COMPANIILE DE ASIGURĂRI
2.1 Managementul serviciilor de asigurări 24
2.2 Managementul vânzărilor în asigurări 28
CAPITOLUL III: METODE ŞI MECANISME DE SPORIRE A EFICIENŢEI ASIGURĂRILOR ÎN R.M.
3.1 Conceptul de eficienţă în domeniul activităţii de asigurare 41
3.2 Căile de sporire a eficientei asigurărilor aplicate pentru asiguraţi 44
3.3 Mecanismele de sporire a eficientei operaţiunilor de asigurare pentru asiguratori 53
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 60
BIBLIOGRAFIE 63
ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Din vremuri imemoriale, vieţile şi bunurile oamenilor au fost ameninţate de cele mai variate şi distructive forţe ale naturii. După fiecare confruntare oamenii au găsit forţe necesare nu numai pentru aşi reface avutul distrus dar si pentru a căuta forme mai adecvate si mai eficiente de apărare împotriva pericolelor. Dea lungul istoriei una dintre cele mai eficiente forme sa dovedit fiind -asigurarea.

Actualul sistem al asigurărilor din Moldova este imaginea experienţei acumulate pe parcursul celor 16 ani de tranziţie spre economia de piaţă, perioadă în care s-au creat condiţiile implementării unui set de reguli şi instrumente care formează sistemul de management şi care are drept scop asigurarea nivelului dorit de calitate pentru întreaga companie precum, şi sporirea eficienţei asigurărilor aplicate atât pentru asiguraţi cit şi pentru asigurători.

Scopul lucrării consta în studierea specificului managementului in cadrul companiilor de asigurări si identificarea metodelor şi mecanismelor de sporire a eficienţei asigurărilor din Republica Moldova.

Scopul tezei impune rezolvarea următoarelor sarcini:

— determinarea bazelor teoretice şi informaţionale pentru cercetarea particularităţilor şi căilor de sporire a eficientei managementului în asigurările specifice Republicii Moldova la etapa de tranziţie, spre economia de piaţă;

— informarea privind activitatea şi specializarea companiilor de asigurări din Republica Moldova ;

— analiza eficienţei ca rezultat al activităţii manageriale in cadrul companiilor de asigurări;

— argumentarea mecanismelor si cailor de sporire a eficientei companiilor de asigurări;

— elaborarea unor concluzii în urma finisării tezei.

Scopurile propuse cercetării au determinat structura logica a tezei care constă din introducere, trei capitole , concluzii şi propuneri, surse bibliografice şi anexe.

În Introducere sunt definite scopurile şi sarcinile cercetării, este determinata baza informaţionala, noutatea ştiinţifica ţi valoarea aplicativa a lucrării.

În Capitolul I: CONCEPTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI autorul studiază particularităţi privind managementul in asigurări de asemenea mai are loc analiza funcţiilor specifice managementului şi influenţa factorilor de megamediu în concordanţa cu mediul specific asupra activităţii de asigurări.

Capitolul II: IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI ÎN VÎNZĂRI ŞI,PRESTAREA SERVICIILOR DE CĂTRE COMPANIILE DE ASIGURĂRI este consacrat evidenţierii managementul serviciilor de asigurări şi de asemenea se ia în consideraţie rolul managementului vânzărilor în cadrul companiilor de asigurări.

Capitolul III: METODELE ŞI MECANISMELE DE SPORIRE A EFICIENŢEI ASIGURĂRILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA în cadrul acestui capitol se analizează conceptul de eficienţă în domeniul activităţii de asigurare de asemenea sunt analizate căile de sporire a eficientei asigurărilor aplicate pentru asiguraţi şi mecanismele de sporire a eficientei operaţiunilor de asigurare pentru asiguratori.

În Concluzie sunt evidenţiate problemele cu care se pot confrunta managerii in urma implementării setului de reguli şi instrumente care formează sistemul de management în cadrul companiilor de asigurări. De asemenea sunt prezentate unele sugestii privind creşterea eficienţei asigurărilor.

Capitolul I: CONCEPTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI

1.1 Particularităţi privind managementul in asigurări

Managementul în asigurări este necesar să fie astfel conceput încât să creeze condiţii optime pentru: constituirea la timp şi in cuantumul prevăzut a fondului de asigurare; acordarea operativă a despăgubirilor şi respectiv a sumelor asigurate la care au dreptul asiguraţii, atunci când se produc riscurile asigurate; adaptarea continuă a formelor de asigurări (facultative şi prin efectul legii) de bunuri, persoane şi răspundere civilă la cerinţele care apar pe piaţa de asigurări şi reasigurări internă şi internaţională. Dacă aceste condiţii de bază sânt întrunite, se creează premisele necesare pentru ca eventualele consecinţe negative ale producerii calamităţilor naturale sau accidentelor, cit şi în ceea ce priveşte evenimentele neprevăzute ce apar în viaţa asiguraţilor să poată fi mai uşor depăşite, făcând posibilă, totodată, continuarea procesului de producţie vremelnic întrerupt.

Deoarece prin intermediul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă se constituie fondurile ce se utilizează pentru acoperirea unor daune (pagube) cu un pronunţat caracter aleatoriu, este necesar ca managementul în acest domeniu să fie proiectat ţinând cont deopotrivă de acţiunea acestui factor şi de alte aspecte, cum sânt: forma juridică de realizare a asigurării (asigurări prin efectul legii sau asigurări facultative); ramura de asigurare (asigurări de bunuri, asigurări de persoane sau asigurări de răspundere civilă); sfera de cuprindere în profil teritorial a asigurării (asigurări interne sau asigurări externe şi reasigurări); dimensiunea fondurilor pe care şi le poate constitui o societate de asigurări etc.

Societăţile de asigurare îşi asumă — prin încheierea asigurării şi încasarea primelor de asigurare — răspunderi în legătură cu acoperirea unor daune care se produc ulterior şi al căror volum nu se cunoaşte, ci se poate doar aproxima, prin calcule bazate pe teoria probabilităţilor. Pentru ca aceste calcule să poată fi efectuate in mod ştiinţific, este necesară existenţa unui sistem informaţional cât mai complet, care sa cuprindă inclusiv date privind frecvenţa pe perioade de timp cât mai îndelungate. Cu ajutorul acestor date, societatea de asigurare poate să stabilească nivelul primelor de asigurare, apelând la metodele statistico-matematice.

Fisiere in arhiva (4):

  • iNDICELE companiilor de asigurari.doc
  • prin final foaia de titlu.doc
  • prin final.doc
  • structura.doc

Alte informatii

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA COLEGIUL FINANCIAR-BANCAR “A DIORDIŢĂ”, CHIŞINĂU