Managmentul companiilor de asigurări

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 21227
Mărime: 112.47KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pascovscaia Lilia
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA COLEGIUL FINANCIAR-BANCAR “A DIORDIŢĂ”, CHIŞINĂU

Cuprins

ÎNTRODUCERE 2

CAPITOLUL I: CONCEPTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI

1.1 Particularităţi privind managementul in asigurări 5

1.2 Particularităţile funcţiilor managementului în asigurări 9

1.3 Influenţa factorilor de mediu asupra activităţii de asigurare 21

CAPITOLUL II: IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI ÎN VÎNZĂRI ŞI PRESTAREA SERVICIILOR DE CĂTRE COMPANIILE DE ASIGURĂRI

2.1 Managementul serviciilor de asigurări 24

2.2 Managementul vânzărilor în asigurări 28

CAPITOLUL III: METODE ŞI MECANISME DE SPORIRE A EFICIENŢEI ASIGURĂRILOR ÎN R.M.

3.1 Conceptul de eficienţă în domeniul activităţii de asigurare 41

3.2 Căile de sporire a eficientei asigurărilor aplicate pentru asiguraţi 44

3.3 Mecanismele de sporire a eficientei operaţiunilor de asigurare pentru asiguratori 53

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 60

BIBLIOGRAFIE 63

ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Din vremuri imemoriale, vieţile şi bunurile oamenilor au fost ameninţate de cele mai variate şi distructive forţe ale naturii. După fiecare confruntare oamenii au găsit forţe necesare nu numai pentru aşi reface avutul distrus dar si pentru a căuta forme mai adecvate si mai eficiente de apărare împotriva pericolelor. Dea lungul istoriei una dintre cele mai eficiente forme sa dovedit fiind -asigurarea.

Actualul sistem al asigurărilor din Moldova este imaginea experienţei acumulate pe parcursul celor 16 ani de tranziţie spre economia de piaţă, perioadă în care s-au creat condiţiile implementării unui set de reguli şi instrumente care formează sistemul de management şi care are drept scop asigurarea nivelului dorit de calitate pentru întreaga companie precum, şi sporirea eficienţei asigurărilor aplicate atât pentru asiguraţi cit şi pentru asigurători.

Scopul lucrării consta în studierea specificului managementului in cadrul companiilor de asigurări si identificarea metodelor şi mecanismelor de sporire a eficienţei asigurărilor din Republica Moldova.

Scopul tezei impune rezolvarea următoarelor sarcini:

— determinarea bazelor teoretice şi informaţionale pentru cercetarea particularităţilor şi căilor de sporire a eficientei managementului în asigurările specifice Republicii Moldova la etapa de tranziţie, spre economia de piaţă;

— informarea privind activitatea şi specializarea companiilor de asigurări din Republica Moldova ;

— analiza eficienţei ca rezultat al activităţii manageriale in cadrul companiilor de asigurări;

— argumentarea mecanismelor si cailor de sporire a eficientei companiilor de asigurări;

— elaborarea unor concluzii în urma finisării tezei.

Scopurile propuse cercetării au determinat structura logica a tezei care constă din introducere, trei capitole , concluzii şi propuneri, surse bibliografice şi anexe.

În Introducere sunt definite scopurile şi sarcinile cercetării, este determinata baza informaţionala, noutatea ştiinţifica ţi valoarea aplicativa a lucrării.

În Capitolul I: CONCEPTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI autorul studiază particularităţi privind managementul in asigurări de asemenea mai are loc analiza funcţiilor specifice managementului şi influenţa factorilor de megamediu în concordanţa cu mediul specific asupra activităţii de asigurări.

Capitolul II: IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI ÎN VÎNZĂRI ŞI,PRESTAREA SERVICIILOR DE CĂTRE COMPANIILE DE ASIGURĂRI este consacrat evidenţierii managementul serviciilor de asigurări şi de asemenea se ia în consideraţie rolul managementului vânzărilor în cadrul companiilor de asigurări.

Capitolul III: METODELE ŞI MECANISMELE DE SPORIRE A EFICIENŢEI ASIGURĂRILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA în cadrul acestui capitol se analizează conceptul de eficienţă în domeniul activităţii de asigurare de asemenea sunt analizate căile de sporire a eficientei asigurărilor aplicate pentru asiguraţi şi mecanismele de sporire a eficientei operaţiunilor de asigurare pentru asiguratori.

În Concluzie sunt evidenţiate problemele cu care se pot confrunta managerii in urma implementării setului de reguli şi instrumente care formează sistemul de management în cadrul companiilor de asigurări. De asemenea sunt prezentate unele sugestii privind creşterea eficienţei asigurărilor.

Capitolul I: CONCEPTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI

1.1 Particularităţi privind managementul in asigurări

Managementul în asigurări este necesar să fie astfel conceput încât să creeze condiţii optime pentru: constituirea la timp şi in cuantumul prevăzut a fondului de asigurare; acordarea operativă a despăgubirilor şi respectiv a sumelor asigurate la care au dreptul asiguraţii, atunci când se produc riscurile asigurate; adaptarea continuă a formelor de asigurări (facultative şi prin efectul legii) de bunuri, persoane şi răspundere civilă la cerinţele care apar pe piaţa de asigurări şi reasigurări internă şi internaţională. Dacă aceste condiţii de bază sânt întrunite, se creează premisele necesare pentru ca eventualele consecinţe negative ale producerii calamităţilor naturale sau accidentelor, cit şi în ceea ce priveşte evenimentele neprevăzute ce apar în viaţa asiguraţilor să poată fi mai uşor depăşite, făcând posibilă, totodată, continuarea procesului de producţie vremelnic întrerupt.

Deoarece prin intermediul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă se constituie fondurile ce se utilizează pentru acoperirea unor daune (pagube) cu un pronunţat caracter aleatoriu, este necesar ca managementul în acest domeniu să fie proiectat ţinând cont deopotrivă de acţiunea acestui factor şi de alte aspecte, cum sânt: forma juridică de realizare a asigurării (asigurări prin efectul legii sau asigurări facultative); ramura de asigurare (asigurări de bunuri, asigurări de persoane sau asigurări de răspundere civilă); sfera de cuprindere în profil teritorial a asigurării (asigurări interne sau asigurări externe şi reasigurări); dimensiunea fondurilor pe care şi le poate constitui o societate de asigurări etc.

Societăţile de asigurare îşi asumă — prin încheierea asigurării şi încasarea primelor de asigurare — răspunderi în legătură cu acoperirea unor daune care se produc ulterior şi al căror volum nu se cunoaşte, ci se poate doar aproxima, prin calcule bazate pe teoria probabilităţilor. Pentru ca aceste calcule să poată fi efectuate in mod ştiinţific, este necesară existenţa unui sistem informaţional cât mai complet, care sa cuprindă inclusiv date privind frecvenţa pe perioade de timp cât mai îndelungate. Cu ajutorul acestor date, societatea de asigurare poate să stabilească nivelul primelor de asigurare, apelând la metodele statistico-matematice.

Preview document

Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 1
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 2
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 3
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 4
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 5
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 6
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 7
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 8
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 9
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 10
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 11
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 12
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 13
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 14
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 15
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 16
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 17
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 18
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 19
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 20
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 21
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 22
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 23
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 24
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 25
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 26
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 27
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 28
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 29
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 30
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 31
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 32
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 33
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 34
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 35
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 36
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 37
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 38
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 39
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 40
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 41
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 42
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 43
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 44
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 45
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 46
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 47
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 48
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 49
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 50
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 51
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 52
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 53
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 54
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 55
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 56
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 57
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 58
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 59
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 60
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 61
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 62
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 63
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 64
Managmentul companiilor de asigurări - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • iNDICELE companiilor de asigurari.doc
  • prin final foaia de titlu.doc
  • prin final.doc
  • structura.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Strategii Misiuni și Obiective ale Managementului Asigurărilor

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ÎN ASIGURĂRI Cunoasterea particularităţilor manageriale si a factorilor de influenţă a managementului în asigurări,...

Asigurări și reasigurări

PIATA ASIGURARILOR IN UE 1.PIATA DE ASIGURARI 1.1. DEFINITIA PIETEI DE ASIGURARI Piata de asigurare reprezinta un cadru in care se desfasoara...

Managementul în Asigurări

INTRODUCERE Actualitatea temei De-a lungul timpului, viaţa şi bunurile oamenilor au fost adesea ameninţate de nenumărate pericole. În trecut,...

Tehnici de Asigurări și Reasigurări în România

Tehnici de asigurări şi reasigurări în România 1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor în România Primele forme de asigurare se întâlnesc încă...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Managementul Asigurărilor

INTRODUCERE Prin tematica pe care o abordează, acest curs îşi propune să ofere studenţilor din învăţământul superior economic la distanţă o...

Suport de curs la Asigurări

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile 1.1.Conceptul de asigurare Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza...

Te-ar putea interesa și

Exprimarea și supravegherea solvabilității societăților de asigurări

I. SOLVABILITATEA ASIGURATORILOR Atat cadrul legal, cat si calitatea activitatilor desfasurate de catre societatile de asigurari, impun ca acestea...

Analiza funcțională a situației financiar-patrimoniale a societăților comerciale

Introducere Răspunzând unor criterii de apreciere a situaţiei întreprinderii, analiza echilibrului funcţional serveşte evidenţierii unor aspecte...

Operațiunile și caracteristicile băncilor de afaceri

CAP.1. CARACTERISTICILE BĂNCILOR DE AFACERI 1.1. Definirea băncilor de afaceri Băncile de afaceri se pot defini ca fiind acele instituţii...

Riscul în asigurări și gestiunea riscului

Calamitatile naturale,crizele economice,accidentele,toate aceste lucruri ne pun in pericol sanatatea ,chiar si viata .Zi de zi ,oamenii se simt...

Operațiunile și caracteristicile băncilor de afaceri

Cap.1 Caracteristici ale băncilor de afaceri Băncile de afaceri sunt intermediari financiari care asigură servicii profesionale specializate în...

Ai nevoie de altceva?