Parteneriatul Public-Privat in Gestiunea Riscului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Parteneriatul Public-Privat in Gestiunea Riscului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 25 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Asigurari, Stiinta Administratiei

Cuprins

Necesitatea aparitiei parteneriatului public-privat pag 2
Avantaje parteneriat public-privat pag 3
Clasificari parteneriate public-privat pag 4
Sistemul de pensii pag 5
Asigurari de sanatate pag 9
Asigurari agricole pag 14
Asigurari obligatorii de locuinta pag 17
Alte tipuri de riscuri-diversificare riscuri pag 18
Concluzii pag 21
Bibliografie pag 22
ANEXE

Extras din document

1. Necesitatea aparitiei parteneriatului public-privat

O gamă variată de probleme cu care se confruntă societatea modernă pot fi rezolvate printr-o strânsă colaborare între autorităţile publice si sectorul privat.

Parteneriatul public privat constituie o modalitate de introducere a managementului privat in serviciile publice pe calea unei legături contractuale pe termen lung intre un operator şi o autoritate publică.

În mod fundamental parteneriatul public privat asigură serviciul public in totalitate sau parţial , in funcţie de fondurile private atrase şi face apel la know- how-ul sectorului privat.

Parteneriat – o asociere între doi sau mai mulţi parteneri pentru realizarea unui obiectiv,acţiuni,afaceri.

Public – aparţine unei colectivităţi , fiind sub semul statului , privit ca administraţie locala sau centrala.

Privat–particular,individual

Parteneriatul public privat presupune existeţa unui raport optim între sectorul public si cel privat , el devine necesar şi posibil când privatul deţine o pondere semnificativă in economie.

Sectorul public şi privat lucrează împreună pentru realizarea unor proiecte care necesită instrumente financiare deosebite ( lucrări de infrastructura , construcţii drumuri , poduri , tunele etc. ).Mai mult,este modalitatea adecvată prin care este abordată dezvoltarea economică în teritoriu ( construcţia , operarea şi vânzarea unor obiective “ la cheie” ex: spitale ) iar administraţia publică şi antreprenorii privaţi îşi păstrează identitatea,personalitatea juridică şi responsabilităţile directe.

Cooperarea este benefică tuturor părţilor , folosind noi oportunităţi pe o piaţă in dezvoltare

1.2 Avantajele parteneriatului public-privat

Avantajele parteneriatelor public-private sunt multiple, vizând:

1. Soluţii diverse de finanţare privată a proiectelor publice;

2. Reducerea costurilor pentru administraţiile centrale sau locale;

3. Utilizarea know-how-ului şi a managementului privat în cadrul proiectelor publice;

4. Eficienţă crescuta în dezvoltarea proiectului;

5. O perioadă de implementare redusă;

6. Inovatie tehnica si un nivel mai ridicat al calitatii serviciilor furnizate;

7. Contribuie la absorbţia integrală a fondurilor structurale alocate;

8. Reducerea costurilor de realizare a infrastructurii prin valorificarea eficacităţii si potenţialului inovativ al unui sector privat competitiv, atât in ceea ce priveşte costurile, cât si indicatorii de calitate;

9. Repartizarea costurilor de finanţare a infrastructurii pe toata durata de viată a activului, având ca efect reducerea presiunilor imediate asupra bugetelor sectoarelor publice şi oferind posibilitatea finalizării cu caţiva ani in avans a proiectelor de infrastructură şi, implicit, a beneficiilor oferite de acestea;

10. Imbunătăţirea partajării riscurilor între participanţii din sectoarele public şi privat; in condiţiile unei repartizări adecvate a sarcinilor, o gestionare mai eficientă a riscurilor reduce costurile generale ale proiectului; o parte din riscurile proiectului este transferata partenerului privat: pe lângă riscul de construcţie, partenerul privat işi poate asuma fie riscul de exploatare, fie riscul de disponibilitate;

11. Stimularea eforturilor in materie de dezvoltare durabilă, inovare, cercetare si dezvoltare în vederea realizării progreselor necesare pentru formularea unor noi soluţii la provocările socio-economice ale societăţii:

o este un proces competitiv, în sensul că acesta va promova inovarea (in termeni de materiale sau de sisteme) care oferă un avantaj concurenţial;

o se bazează pe angajamentele părţii private de a produce rezultate evaluate in funcţie de criterii tehnice, precum şi de criterii de mediu sau sociale;

12. Recunoaşterea rolului central pentru sectorul privat in elaborarea şi punerea în aplicare a strategiilor pe termen lung destinate programelor industriale, comerciale si de infrastructura de mare amploare;

13. Asigurarea creştererii cotelor de piaţa ale companiilor din România în domeniul achiziţiilor publice pe pieţele UE şi ale tărilor terţe. Prin atribuirea contractelor de construcţii, exploatare şi transfer şi a concesionării de servicii, precum şi prin conceperea unor soluţii specifice, intreprinderile de lucrări publice şi utilităţi pot incheia contracte importante pe anumite pieţe ale unor parteneri comerciali semnificativi.

14. Mobilizarea fondurilor private şi punerea acestora în comun cu resursele publice. Aceste beneficii sunt extrem de importante în actualul context economic, statele membre urmărind să accelereze ritmul investiţiilor ca răspuns la criza economică, luând în considerare, totodată, necesitatea de a menţine disciplina bugetară.

Fisiere in arhiva (2):

  • anexe.doc
  • Parteneriatul Public-Privat in Gestiunea Riscului.doc