Pensia de Invaliditate

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2857
Mărime: 74.12KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bente Corneliu
prezentat in cadrul Universitatii din Oradea

Extras din document

CAP. I. ASIGURĂRILE SOCIALE DE STAT

Necesitatea organizării ocrotirii cetățenilor a apărut o dată cu dezvoltarea factorilor de producție. Crearea, precum și dezvoltarea asigurărilor sociale au fost determinate de apariția și dezvoltarea industriei, când au fost instituite primele măsuri legale pentru “încurajarea și protecția industriei naționale”.

În țara noastră, primele forme de asigurări sociale au luat ființă la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Totuși, aceste forme de ocrotire a cetățenilor și familiilor nu au putut să satisfacă cerințele de viață ale acestora. Asigurările sociale s-au dezvoltat și continuă să se dezvolte și în prezent.

Deoarece există posibilitatea ca cetățenii să nu-și mai poată procura bunurile și serviciile zilnice, necesare unui trai decent pentru ei și familia lor din diverse cauze, sau ca urmare a atingerii limitei de vârstă legală este necesar ca statul, organizațiile cooperatiste, regiile autonome, societățile comerciale, companiile naționale, întreprinzătorii particulari etc. să i-a din timp măsurile impuse pentru protejarea cetățenilor, astfel încât aceștia să dispună de veniturile necesare pentru satisfacerea nevoilor lor. Cauzele care pot să ducă la imposibilitatea procurării bunurilor cecesare traiului pot fi: depistarea bolilor, accidentele, invaliditate, maternitate.

“Necesitatea realizării asigurărilor sociale este determinată și de grija deosebită pe care statul trebuie să o manifeste față de cetățenii săi. Fiind o importantă problemă de stat, drepturile de asigurări sociale ale cetățenilor sunt garantate de Constituție, de Codul Muncii și de alte acte normative.”

Asigurările sociale au ca scop luarea de măsuri necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor, dar și refacerea și întărirea sănătății prin acordarea de către stat sau alte organizații a indemnizațiilor, pensiilor, ajutoarelor, trimiteri la tratament balnear și alte locuri de odihnă, precum și alte gratuități.

Crearea sistemului public național de asigurări sociale are mai multe avantaje: un cadru propice pentru aplicarea legislației în domeniu, economisirea de resurse materiale și umane, flexibilitate în redistribuirea resurselor existente, întărirea controlului cu privire la resursele utilizate.

Sistemului public național de asigurări sociale este organizat și funcționează pe baza mai multor principii:

- Unicitatea

- Obligativitatea

- Contributivitatea

- Solidaritatea socială

- Egalitatea

- Garantarea de către stat a drepturilor de asigurări sociale

- Cetățenii sunt ocrotiți în toate cazurile și pentru toată perioada pierderii capacității de muncă

- Repartiția

- Ocrotirea în concordanță cu cerințele eticii și echității sociale

- Pensiile până la un anumit nivel sunt scutite de impozite și taxe

- Pensiile și indemnizațiile de asigurări sociale nu pot fi cedate nici total, nici parțial

Asigurările sociale, pe baza avantajelor acordate, dar și a restricțiilor pe care le aplică, stimulează perfecționarea calificării personalului, stabilitatea salariaților în aceeași unitate, îmbunătățirea calității muncii, realizarea unei vechimi cât mai mari în muncă, combaterea absențelor nemotivate de la muncă, reducerea numărului de zile nefolosite pentru muncă.

Fondul asigurărilor sociale de stat cuprinde contribuțiile plătite de agenții economici și instituții, precum și contribuțiile individuale plătite de asigurați. Acestea se calculează prin aplicarea unui procent asupra salariului brut. Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului public de pensii.

Bibliografie

Gheorghe D. Bistriceanu, “Sistemul asigurărilor și reasigurărilor din România”, Editura Universitară, București, 2010

LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20.12.2010

http://www.cjpensiibihor.ro

http://www.cnpas.org

http://www.mmuncii.ro

http://www.insse.ro

http://businessday.ro

http://www.standdupp.ro

http://stiri.acasa.ro

Preview document

Pensia de Invaliditate - Pagina 1
Pensia de Invaliditate - Pagina 2
Pensia de Invaliditate - Pagina 3
Pensia de Invaliditate - Pagina 4
Pensia de Invaliditate - Pagina 5
Pensia de Invaliditate - Pagina 6
Pensia de Invaliditate - Pagina 7
Pensia de Invaliditate - Pagina 8
Pensia de Invaliditate - Pagina 9
Pensia de Invaliditate - Pagina 10
Pensia de Invaliditate - Pagina 11
Pensia de Invaliditate - Pagina 12
Pensia de Invaliditate - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Pensia de Invaliditate.docx

Alții au mai descărcat și

Pensia de Urmaș

Abstract: Am ales aceastǎ temǎ referitoare la pensia de urmaş deoarece sistemul public de pensii din România constiuie un subiect controversat în...

Ajutorul de Deces în România

Asiguratii sistemului public de protectie sociala din Romania beneficiaza, pe langa pensie, de o serie de drepturi cum ar fi concediul si...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurarea Facultativa a Autovehiculelor. Asigurarea Auto - CASCO

Riscurile pentru care asigurătorii oferă protecţie riscuri specifice diferitelor accidente, ciocniri, loviri, zgârieri, căderi, derapări sau...

Probleme Rezolvate - Asigurarea Cladirilor

1. Se dă o clădire agro-zootehnică nouă cu un efectiv de 20 animale, cu o suprafaţă de 4m pe cap de animal. Această clădire este realizată din...

Abordarea economico-financiară a Conceptului de Asigurare

Tema: Abordarea economico-financiară a conceptului de asigurare 1. Conţinutul economic al asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă...

Ai nevoie de altceva?