Perfectionarea Sistemului de Asigurari Auto in Republica Moldova

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Perfectionarea Sistemului de Asigurari Auto in Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 14 fisiere docx de 56 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind asigurările auto 5
1.1. Apariţia , istoricul asigurărilor auto 5
1.2. Clasificări privind asigurărilor de transport 6
1.3. Experienţa internaţională în asigurările auto 30
CAPITOLUL II.Analiza asigurărilor „Casco” în Republica Moldova 32
2.1.Analiza pieţei asigurărilor auto 38
2.2Locul Casco 46
2.3Reglementarea juridică asigurărilor auto 55
CONCLUZII 43
BIBLIOGRAFIE 45
ANEXE 46

Extras din document

Introducere

Dezvoltarea societăţii nu este concepută fără producerea continuă de bunuri, care se află sub influenţa unor factori şi fenomene cu efecte negative. Cunoaşterea împrejuărilor în care se pot produce diverse fenomene ce perturba desfăşurarea normal a activităţii economice permite omului să ia măsuri pentru a evita apariţia şi limitarea acţiunii distructive a acestora. Aşadar, asigurările au apărut din nevoia de protecţie a bunurilor omului împotriva forţelor disctructive ale naturii. În scopul prevenirii prejudiciilor provocate de evenimente viitoare şi nesigure, al limitării efectelor şi a reluării activităţii întrerupte, se folosesc tot mai mult soluţiile oferite de instituţiile de asigurări.

În ţările dezvoltate, asigurările au devenit o importantă ramură a economiei naţionale, pentru ca prin valoarea adăugată create, societăţile de asigurare participă la sporirea produsului intern brut, oferă locuri de muncă, participă la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară. De asemenea, prin sumele acordate asiguraţilor contribuie la refacerea bunurilor distruse sau avariate.

Asigurarea este una dintre cele mai vechi invenţii ale omenirii. Ideea ei se pierde în adîncul secolelor. După părerea savanţilor, primele forme de asigurare se întîlnesc cu două milenii înaintea erei noastre în legile lui Hammurabi, care prevedea încheierea unor înţelegeri între participanţii la caravana comercială cu privire la aceea ca unul din ei să suporte, colaborînd, în drum pierderile de pe urma atacurilor tîlhăreşti, jafurilor, furturilor.

Cel mai vechi contract de asigurare păstrat a fost întocmit în 1347 în Italia, la Genova. În Franţa, se păstrează o poliţă emisă la Marsilia în 1437, de către asigurătorii genovezi. Secolul al IX-lea desemnează începutul asigurărilor moderne. iscului asigurat care a determinat o pagubă partială sau totală la bunul respectiv

Pentru a mă specializa în domeniul asigurărilor am ales tema lucrării proiectului de specialitate cu titlul Perfecţionarea sistemului de asigurare auto in Republica Moldova. Lucrarea este structurată în două capitole distincte, teoretice şi de cercetare practică. Partea teoretică este dezvoltată în primul capitol, care prezintă informaţii privind abordările conceptuale ale asigurărilor, tipologia şi elementele de bază ale asigurărilor. În partea practică a capitolul doi este prezentată asigurările auto CASCO, AORCA, CARTE VERDE, incluse în companiile de asigurări din Republica Moldova. Lucrarea are la bază o amplă bibliografie de specialitate, prin parcurgerea căreia am reuşit să surprind particularităţile acestui domeniu şi să formulez concluzii adecvate.

CAPITOLUL I. Cararcteristici generale ale asigurărilor de transport

1.1. Abordări conceptuale ale asigurărilor auto

La puţin timp după apariţia autovehiculelor, la sfîrşitul secolului al XIX-lea, a apărut nevoia de asigurare, deşi la vremea respectivă numărul autovehiculelor era foarte mic, iar deţinerea unui autovehicul era un adevărat lux pe care şi-l permiteau foarte puţini. În Marea Britanie, primii asiguratori au fost înainte de 1900 şi anume Law Accident şi General Accident.

Asigurările auto au apărut pentru prima dată la începutul secolului al XX-lea, fiind incluse în categoria asigurărilor de accidente. În a doua jumătate a secolului, odată cu dezvoltarea transporturilor rutiere, cu creştere vertiginoasă a numărului de maşini şi cu diversificarea acestora, asigurările de autovehicule s-au desprins din grupa asigurărilor de accidente, devenind o categorie de asigurări de sine-stătătoare.

De asemenea, asigurarea auto este operaţiunea financiară ce decurge dintr-o lege sau dintr-un contract prin care societatea de asigurări se obligă ca în schimbul unei sume primite periodic să despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar suferi în urma unui accident independente de voinţa lui.

Fisiere in arhiva (14):

 • Perfectionarea Sistemului de Asigurari Auto in Republica Moldova
  • 2011 casco.docx
  • 2011aorca.docx
  • ANEXA nr11.docx
  • ANEXA10.docx
  • aorca t3.docx
  • aorcat2.docx
  • carte cerde t3.docx
  • carte derde t2.docx
  • carte verde 2011.docx
  • casaco t2.docx
  • casco t3.docx
  • cuprins tt.docx
  • foaie de titlu.docx
  • Perfectionarea Sistemului de Asigurari Auto in Republica Moldova.docx