Piata Europeana a Asigurarilor si Piata de Asigurari din Tara Noastra

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Piata Europeana a Asigurarilor si Piata de Asigurari din Tara Noastra.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vasile Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1.1 Piata asigurarilor- definitie,caracteristici, dimensiuni,structura;
1.2 Piata asigurarilor din Europa;
1.2.1 Caracteristicile pietei din Europa;
- Asigurarile de viata;
- Asigurarile non-viata.
1.2.2 Piata din Londra.Piata Lloyd’s.
1.3 Piata asigurarilor din România.
Bibliografie.

Extras din document

1.1 Piata asigurarilor- definitie,caracteristici, dimensiuni,structura

Piata asigurarilor este locul unde se întalneste cererea de asigurare care vine din partea persoanelor fizice si juridice asigurabile dormice sa încheie diverse tipuri de asigurari, si oferta de asigurare , sustinuta de organizatii specializate, autorizate sa functioneze în acest domeniu, si capabile dupa un raport financiar sa desfasoare o astfel de activitate.Astfel întâlnim de numirea de piata concurentiala atunci când opereaza mai multe organizatii de asigurare care sunt preocupate sa capteze un segment cât mai mare din cererea de asigurare.Alt tip de piata este cea neconcureatiala , în care exiata o organizatie unica de asigurare care este preocupata sa convinga persoanele fizice si juridice sa accepte conditiile de asigurare oferite si în felul acesta sa aduca cererea de asigurare la dimensiunea ofertei sale. În lipsa mai multor organizatii de asigurare , persoanele fizice si juridice asigurabile au de optat între a accepta oferta unica de asigurare existenta pe piata sau de a respinge-o.

Persoanele care doresc sa încheie o asigurare de viata, care sa le ofere concomitent protectie (securitate în caz de deces ) si posibiliatea fructificarii economiilor, alternativa consta în depunerea la casa de economii a disponibilitatilor banesti spre pastrare si fructificare. Aceasta, pe considerentul ca suma încasata la o asigurare mixta de viata , la expirarea termenului de asiguarare de catre asiguratul supravietuitor, este mai mica decât cea pe care acesta ar fi încasat-o daca ar fi fost încredintat, unei case de economii spre pastrare si fructificare, o suma de bani egala cu totalul primelor de asigurare platite. În realiate, nu este vorba de faptul ca organizatia de asigurare fructifica mai slab economiile populatiei decât casa de economii, ci ca ea acopera si riscul de deces al asiguratului, pe perioada de valabilitate a contractului, pentru care este îndreptatita sa perceapa o anumita prima de asigurare.

O caracteristica care defineste piata de asigurare se refera la dimensiunea acesteia; dimensiune semnificând cererea de asiguare, determinata pe de o parte de puterea economica a persoanelor fizice si juridice asigurabile, iar pe de alta parte de convingerea acestora de utilitatea asigurarii mijlocite de organizatiile specializate. Cererea de asigurare se concretizeaza în contracte de asigurare dupa confruntarea ei cu oferta . Se poate ca nu toate persoanele care au solocitata oferte de la organizatiile de asigurare sa încheie contracte cu acestea, fie pentru ca nu gasesc convenienta sperata, fie deoarece conditiile solicitantilor nu sunt acceptate de catre ofertanti . În final marimea pietei de asigurare se exprima cu ajutorul mai multor indicatori , dintre care amintim: numarul contractelor încheiate în perioada de referinta, numarul politelor active, valoarea anuala a primelor de asigurare, cuantumul sumelor asigurate în perioada de referinta si valoarea totala a angajamentelor asumate de societatile de asigurare la un moment dat.

Asigurarile sunt cerute atât de persoanele fizice cât si de persoanele juridice.Persoanele fizice vor sa încheie contracte de asigurare pentru protectia lor si a familiilor lor,precum si unitatile economice sunt preocupate sa ofere securitate salariatilor lor în caz de acidente sau boli profesionale. Cererea de asigurari de bunuri si de raspundere civila vine si din partea persoanelor juridice-întreprinderi de tot felul, institutii publice, organizatii fara scop lucrativ etc. Interesate în protejarea activelor de care dispun împotriva pericolelor care le ameninta si a raspunderilor civile legale fata de terti.

Societatile comerciale de asigurare , indifereant de forma de proprietate, îsi desfasoara activitatea potrivit legii urmarind maximizarea profitului. Aceste societati sunt obligate sa se încadreze în prevederile legale referitoare la marimea capitalului social minim subscris si varsat, marimea obligatiilor pe care si le pot asuma.

Cadrul legistlativ în domeniul asigurarilor este format în principal din Legea nr. 47 din 1991, privind constituirea, organizarea functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor ,Legea nr. 136 din 1995, privind asigurarile si reasigurarile din România, Hotarârea de Guvern nr. 574/1991 privind atibutiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare, precum si alte hotarâri de guvern si norme prudentiale emise de ministerul finantelor.

Activitatea de asigurare se desfasoara prin societati de asigurare , de asigurare-reasigurare, si societati de reasigurare, care se constituie sub forma de societati pe actiuni sau societati cu raspundere limitata. Înfiintarea acestora se face pe baza avizului prealabil al Oficiului de supraveghere al activitatii de asigurare si reasigurare din Ministerul Economiei si Finantelor.

Limita minima a capitalului social subscris la constituirea unei societati de asigurare este de 2.500 RON , pentru fiecare categorie de asigurari prevazute mai jos, cu obligativitatea varsarii a 50 % din capital în momentul subscrierii cu toate acestea, rata ridicata a inflatiei conduce la scaderea practic, de la un an la aultul, a valorii reale a capitalului minim cerut pentru acordarea avizului de functionare. Din acesta cauza marimea capitalului social ar trebui supusa periodic unor actulalizari, sau sa fie direct exprimatp în valuta convertibila, dar si în acest caz, frecventele modificari ale cursului monedei nationale ar putea crea o serie de probleme.

Fisiere in arhiva (1):

  • Piata Europeana a Asigurarilor si Piata de Asigurari din Tara Noastra.doc