Prima netă la asigurările de viață

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 19846
Mărime: 129.61KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

1. Factori determinanţi

În asigurările de viaţă, drepturile şi obligaţiile specificate în acord sunt dependente de probabilitatea de supravieţuire a asiguratului.

Într-o societate de asigurări de viaţă, rolul cel mai important în calcularea primelor de asigurare îl are actuarul, numit şi matematicianul asigurărilor de viaţă.

Actuarul are următoarele îndatoriri:

- determinarea valorii rezervelor tehnice;

- controlul activelor admise să acopere rezervele tehnice si/sau matematice;

- calculul primelor de asigurare;

- calculul marjei de solvabilitate minime;

- calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul;

- calculul beneficiilor obţinute din fructificarea activelor admise să acopere rezervele tehnice pentru asigurările de viaţa ;

- elaborarea, certificarea şi transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a raportului actuarial anual, al cărui conţinut şi formă sunt stabilite prin norme;

- certificarea tuturor rapoartelor transmise către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor care conţin calculele prevăzute de lege;

- intocmirea de raportari actuariale catre companiile mama in cazul companiilor multinaţionale.

Cele mai importante sarcini ale sale constau în determinarea primei de asigurare, stabilirea rezervelor matematice, a valorii de răscumpărare pentru produsele cu capitalizare, dezvoltarea de produse noi, calcularea ″embedded value″ şi altele.

Tabelele de primă se calculează pe baza statisticilor demografice, în principal a tabelelor de mortalitate. Matematica asigurărilor de viaţă operează cu probabilităţile de supravieţuire şi de moarte. În cazul asigurărilor de persoane, altele decât cele de viaţă, se folosesc şi alte date statistice precum: morbiditatea, frecvenţa accidentelor, tipul de activitate.

Pentru estimare, se consideră că ceea ce s-a petrecut în trecut se va repeta şi în viitor în condiţii similare.

În unele ţări, deoarece durata medie de viaţă diferă destul de mult între bărbaţi şi femei, primele de asigurare pot fi diferite pentru persoane de sex opus având aceeaşi vârstă. De obicei, femeia va plăti prime de asigurare la acelaşi nivel cu un bărbat cu 3-5 ani mai în vârstă.

Principalele elemente care influenţează nivelul primei de asigurare au caracter general, cum ar fi :

- tabelele de mortalitate pe baza cărora se calculează primele de asigurare la nivelul unei populaţii determinate;

- starea generată de sănătate a populaţiei respective, dar şi caracter special, precum vârsta şi sexul asiguratului;

- starea sănătăţii acetuia;

- durata contractului;

- nivelul sumelor asigurate ce vor fi plătite la producerea decesului sau la maturitatea contractului în cazul asigurărilor cu capitalizare;

- rata dobânzii obţinute în urma investirii primelor;

- cheltuielile legate de emiterea contractului de asigurare;

- profitul societăţii de asigurări.

Determinarea corectă a primelor se bazează pe respectarea unor principii clare:

- ratele de primă trebuie sa fie adecvate, ceea ce înseamnă că, pentru un grup de contracte, suma banilor colectaţi de la asiguraţi, la care se adaugă dobânda câştigată din investirea acestora, trebuie să fie suficientă pentru achitarea tuturor sumelor asigurate promise şi să acopere şi cheltuielile societăţii de asigurări;

- ratele de primă trebuie să fie echitabile, adică trebuie să aibă în vedere riscul fiecărei persoane asigurate. Aprecierea riscului reprezintă responsabilitatea principală a departamentului de subscriere a unei societăţi de asigurări. Astfel, riscul este apreciat ca fiind standard sau sub-standard, în funcţie de probabilitatea medie de viaţă a persoanei în cauză. Pentru riscurile sub-standard se pretinde solicitantului plata unei extra-prime de asigurare;

- ratele de primă trebuie să nu fie excesive în comparaţie cu suma asigurată promisă.

2. Prima de risc şi prima nivelată

Primele de asigurare pe care societăţile de asigurări de viaţă le percep de la clienţii săi sunt calculate în funcţie de criteriile menţionate. Dat fiind că sunt asigurări pe termen mediu sau lumg, riscul de deces , creşte de la un an la altul , datorită îmbătrânirii naturale, ceea ce înseamnă că societatea ar trebui să perceapă în fiecare an o primă de asigurare din ce în ce mai mare, denumită primă de risc, care reprezintă valoarea probabilă a riscului asumat de-a lungul fiecărui an de asigurare. Acest lucru nu este convenabil pentru asigurat şi este dificil pentru asigurător.

Preview document

Prima netă la asigurările de viață - Pagina 1
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 2
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 3
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 4
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 5
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 6
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 7
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 8
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 9
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 10
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 11
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 12
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 13
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 14
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 15
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 16
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 17
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 18
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 19
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 20
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 21
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 22
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 23
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 24
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 25
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 26
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 27
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 28
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 29
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 30
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 31
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 32
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 33
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 34
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 35
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 36
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 37
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 38
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 39
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 40
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 41
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 42
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 43
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 44
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 45
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 46
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 47
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 48
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 49
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 50
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 51
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 52
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 53
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 54
Prima netă la asigurările de viață - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Prima Neta la Asigurarile de Viata.doc

Alții au mai descărcat și

Plasamentele Societăților de Asigurări

Capitolul 1. Notiuni generale despre asigurari 1.1 Introducere in domeniul asigurarilor Asigurarile, oricare ar fi acestea, reprezinta, în...

Managementul Riscului în Asigurări

INTRODUCERE Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată...

Exprimarea si Supravegherea Solvabilitatii Societatilor de Asigurari

I. SOLVABILITATEA ASIGURATORILOR Atat cadrul legal, cat si calitatea activitatilor desfasurate de catre societatile de asigurari, impun ca acestea...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurari de Locuinte

Asiguratorul asigura cladirile si alte constructii detinute de Asigurat persoana fizica, in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Suport de Curs la Asigurari

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile 1.1.Conceptul de asigurare Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Asigurările de Viață Existente în Cadrul Societăților de Asigurări din România

Fără capacităţile intelectuale ale oamenilor, societăţile de asigurări sunt doar clădiri dotate cu calculatoare” David Frost, The journal...

Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare

Capitolul I CONCEPTUL ŞI EMERGENŢA MARKETINGULUI 1.1 Emergenţa marketingului În teoria şi practica economică a zilelor noastre termenul de...

Asigurari de Persoane in Romania - Management si Eficienta

Cap. 1. Evoluţia pieţei asigurărilor în România Tendinţe de dezvoltare În Codul Civil Român, definiţia dată contractului de asigurare a suferit...

Prime în Asigurări de Decese

PRIME IN ASIGURARI DE DECESE 1. INTRODUCERE: Cele mai vechi forme ale asigurarii de viata sunt indemnizatiile de deces, acordate in vederea...

Tipuri de asigurări

Asigurările constituie relaţii economice, în formă bănească, stabilite pe baze obligatorii sau contractuale, generate de transferul unor riscuri...

Analiza activității companiei de asigurări Asito

CAPITOLUL I. Prezentarea generala a companiei de asigurari „ASITO” Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. este prima companie de...

Prime în Asigurările de Deces

I. Noţiuni introductive Asigurările de viaţă (persoane) au ca obiect garantarea plăţii unei sume de bani de către asigurător, în cazul producerii...

Particularități ale asigurărilor de viață și modul de fundamentare a primelor

1.1 Definirea asigurarilor de viata Asigurarile de viata sunt relatii de asigurare in care asiguratorul se obliga ca in schimbul primelor achitate...

Ai nevoie de altceva?