Prime in Asigurarile de Deces

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Prime in Asigurarile de Deces.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Carmen Sandu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

I. Noţiuni introductive 3
1.1 Asigurări de viaţă pentru împrumuturi bancare 4
II. Tipuri de prime în asigurările de deces 5
2.1. Determinarea primelor la asigurările de deces 5
2.2. Prima netă unică la asigurările individuale de deces 6
2.2.1.Asigurarea de deces nelimitată sau pe viaţă 7
2.2.2 Asigurarea de deces limitată sau temporară 8
2.2.3. Asigurarea de deces amânată şi limitată 10
2.2.4. Asigurarea de deces de valoare variabilă 10
2.3. Prima netă unică în asigurarile colective de deces 11
2.3.1. Când suma asigurată este plătită la primul deces din grup 11
2.3.2. Când suma asigurată este plătită la ultimul deces din grup 12
2.3.3. Când suma asigurată este plătită la al r-lea deces din grup 12
2.4. Prima brută 13
2.5. Rezerva matematică 14
2.6. Suma asigurată de deces 14
III. Evoluţia asigurărilor de viaţă pe piaţa asigurărilor 15
IV. Concluzii 17
V. Bibliografie 18

Extras din document

I. Noţiuni introductive

Asigurările de viaţă (persoane) au ca obiect garantarea plăţii unei sume de bani de către asigurător, în cazul producerii unui eveniment legat de persoana fizică a asiguratului, si anume: vătămare corporală, îmbolnăvirea, decesul sau supravieţuirea acestuia.

Reprezentând un domeniu complex ce îmbina intr-un mod armonios si finanţele, asigurările s-au dezvoltat ca urmare a conştientizării pericolelor la care sunt expuşi oamenii. Aceştia au încheiat asigurări de viată cu scopul de a-i proteja pe cei ramaşi în viaţă.

Asigurările de viaţă (persoane) se pot clasifica în funcţie de riscul asigurat, de momentul achitării primei, de momentul încasării sumei asigurate şi de forma pe care acestea o îmbracă.

În funcţie de riscul acoperit, asigurările de persoane pot fi:

a. asigurări de supravieţuire ;

b. asigurări de deces;

c. asigurări mixte de viaţă;

d. asigurări de accidente ;

e. asigurări de viaţă;

f. alte forme.

O componenta a asigurărilor facultative de viaţă o reprezintă asigurările de deces care acoperă numai riscul de deces. Caracteristic acestei asigurări este faptul că asigurătorul achită suma asigurată – la decesul asiguratului – moştenitorilor acestuia. În cazul asigurării de deces, beneficiari al acesteia sunt, în toate cazurile, alte persoane decat asiguraţii. Asigurarea de deces nu este o asigurare de economisire, ci una de potecţie împotriva unui risc determinat.

Asupra riscului de deces privit din punct de vedere al asigurătorului, se exercită şi o serie de influienţe ce pot genera abateri de la media statistică, provocate de factori ca sexul, profesia, situaţia materială, yona geografică şi clima, antiselecţia riscurilor. În ce priveşte, garanţia asigurătorului, în caz de deces are anumite limite. Teoretic, ea are în vedere toate cazurile de deces. Totuşi, din motive de moralitate, sunt excluse, în general, din asigurare sinuciderea, într-o anumită perioadă de la încheierea contractului, precum şi uciderea asiguratului. De asemenea, cu unele variaţii de la o societate la alta, este exclus şi decesul determinat de starea de război, deoarece manifestarea riscului se situează mult peste nivelul mediu. De asemenea, excluderile pot avea şi caracter teritorial: garanţia nu există dacă decesul are loc în anumite zone ale lumii, ori se poate cere un supliment de primă, dacă asiguratul se află în anumite regiuni, specificate în contract.

Asigurările de deces acoperă un eveniment viitor si sigur, dar incert ca dată. În acest scop, cel care încheie o asigurare de deces se angajează să plătească prime toată viaţa. Asigurarea viageră de deces se realizează în două variante, si anume:

a) cu primă unica

b) cu plata primelor pe timp limitat

Asigurarea viageră de deces cu primă unică este o asigurare contractată de către persoane în vârstă de la 16-20 ani pentru anumite sume. Prima de asigurare se stabileşte în funcţie de vârsta asigurată şi se achită dintr-o data la contractarea asigurării. Suma asigurată se plateşte de către societatea de asigurare numai la decesul asiguratului si anume persoanelor prevăzute în poliţa de asigurare.

Asigurarea viageră de deces cu plata primelor pe timp limitat se contractează de către persoanele în vârstă de la 16 la 60 de ani, care au posibilitatea şi doresc să-şi sprijine familiile mai târziu. Sumele asigurate sunt variabile. Primele de asigurări se stabilesc în funcţie de suma asigurată, de vârsta asiguratului şi sunt plătibile in rate anticipate, pe o perioadă, la alegere, de 5-15 ani. Sumele asigurate se plătesc de către asigurător numai in caz de deces al asiguratului sau a persoanelor înscrise în poliţa de asigurare.

1.1 Asigurări de viaţă pentru împrumuturi bancare

Asigurarea de deces facilitează împrumuturi bancare. Mulţi dintre cei care oferă împrumuturi solicită

ca persoanele care cer împrumuturi să fie posesorii unor asigurări de viaţă. Având o astfel de asigurare, în caz de deces, compania de asigurare va plăti soldul creditului, evitându-se astfel complicaţiile de natură financiară, pe care le-ar putea întampina urmaşii persoanei asigurate. Despagubirile de deces, în astfel de cazuri, revin celor care au acordat împrumutulul.

Asigurarea de deces este foarte eficientă în operaţiunile de creditare, deoarece are prime de asigurare relativ mici, iar perioada de valabilitate poate fi corelată cu perioada de rambursare a creditului. Dacă creditul este plătit in rate, se poate folosi varianta poliţei de asigurare cu sumă asigurată descrescătoare, care să reflecte descreşterea ratelor de rambursare a creditului .

În cazul asigurărilor care însoţesc creditele (spre deosebire de cele "clasice"), instituţia bancara e beneficiarul poliţei, deşi primele de asigurare sunt achitate de contractant. Riscurile acoperite diferă in funcţie de cerinţele băncii, însă includ în general decesul (fie din accident, fie din orice cauză) şi invaliditatea permanentă (din accident sau din orice cauză) şi, în unele cazuri, invaliditatea temporară sau şomajul cauzat de invaliditatea permanentă. Suma asigurată descreşte pe măsura ce suma de restituit băncii se diminuează.

Este un produs simplu, dar mai puţin flexibil. Pentru un client care ia un credit de la bancă, încheierea poliţei de asigurare de viaţă direct în sucursală are avantajul de a fi o soluţie comodă şi nu presupune o evaluare medicala complexă, ci doar răspunsul la câteva întrebări privind starea sănătaţii. Fiind produse simple – care acoperă doar riscuri standard şi nu includ optiuni suplimentare, cu sume si perioade asigurate legate strâns de condiţiile de acordare a creditului – asigurările de viaţă ataşate împrumuturilor presupun, în genere, costuri relativ mici, dar oferă şi o flexibilitate mai redusă faţă de asigurările de viaţă "clasice". În plus, în situaţia în care există un co-debitor, acesta nu este de regulă asigurat şi protejat financiar prin poliţa ataşată creditului, iar la împrumuturile foarte mari se poate întâmpla ca limitele impuse de bănci pentru suma asigurata să lase "neacoperită" o parte a datoriei.

Indiferent de instituţia finanţatoare, pentru client nu există obligaţia de a cumpăra asigurarea de la aceasta. Dacă debitorul are deja o poliţă de viaţă în vigoare, poate alege să o cesioneze în favoarea băncii, cu condiţia să fie incheiata pe o perioada cel puţin egală cu durata creditului, iar suma asigurată să fie acoperitoare. Cele mai multe dintre bănci oferă aceste asigurări la pachet cu creditele sau percep clienţilor care încheie şi o poliţă de asigurare de viaţă o dobânda mai mică pentru împrumut.

Fisiere in arhiva (1):

  • Prime in Asigurarile de Deces.doc

Alte informatii

feaa,specializare finante banci,disciplina bazele asigurarilo