Reasigurarea

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10707
Mărime: 192.50KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE . 3

Capitolul I. NOȚIUNI CONCEPTUALE PRIVIND REASIGURAREA .. 5

1.1 Necesitatea, evoluția și esența reasigurărilor ... 5

1.2 Funcțiile și clasificarea reasigurărilor ... 6

1.3 Metode și tehnici de reasigurare ... 11

Capitolul II. ASPECTE PRACTICE PRIVIND REASIGURĂRILE ... 14

2.1 Modul de contractare a reasigurărilor 14

2.2 Date statistice în reasigurări din Republica Moldova 17

Capitolul III. REASIGURĂRILE ÎN PRACTICA INTERNAȚIONALĂ ȘI PROBLEMELE REASIGURĂRILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ... 24

3.1 Piața internațională de reasigurări . 24

3.2 Riscul valutar al reasigurărilor ... 27

3.3 Deficiențele reasigurărilor în Republica Moldova și metode de diminuare a acestora 29

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI... . . 32

BIBLIOGRAFIE . .. 34

Extras din document

INTRODUCERE

Un aspect esențial în viața și evoluția omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor, teama combinată cu precauție și înțelepciunea cu siguranța unui lucru împlinit. Un mijloc eficient de protejare a bunurilor și a persoanelor, care dovedește un grad mare de înțelegere a realității, prudență și un înalt simț de responsabilitate, îl constituie asigurarea și reasigurarea.

Pentru a-și onora obligațiile asumate în fața celor asigurați companiile de asigurare creează rezerve necesare financiare care pot fi folosite în orice moment cînd apare necesitatea de a acoperi parțial sau integral pierderile survenite.

Datorită unor bunuri de valori imense, care depășesc cu mult capacitatea financiară a unor societăți de asigurări, acestea nu doresc să preia în contul lor riscuri enorme. De aceea, la rîndul lor caută să obțină protecție prin încheierea unor contracte de reasigurare.

Motivul pentru care a apărut reasigurările îl constituie protecția oferită asigurătorului în situația apariției întîmplătoare a unei pierderi foarte mari sau a mai multor pierderi rezultate dintr-un eveniment a căror valoare este foarte mare în raport cu veniturile obținute din primele de asigurare percepute sau din fondurile de rezervă. De aceea, în urma apariției unor asemenea daune, pentru prevenirea plății unor despăgubiri foarte mari, care pot duce chiar la faliment, companiile de asigurări directe cedează altor companii de asigurări o parte din risc, sau uneori întregul risc. Această activitate este cunoscută sub denumirea de reasigurare.

Scopul prezentului studiu constă în elucidarea rolului reasigurărilor, determinarea metodelor și tehnicilor de asigurare și reasigurare, determinarea direcțiilor de perfecționare și modernizare a politicii de reasigurare.

Pentru realizarea acestui scop au fost trasate următoarele obiective:

- determinarea conceptului despre relațiile de reasigurare, importanța și funcțiile în sistemul economic;

- identificarea locului și rolului reasigurărilor în cadrul vieții economice;

- cercetarea evoluției reasigurărilor în Republica Moldova;

- descrierea modului de contractare a reasigurărilor;

- -identificarea deficiențelor în reasigurare.

Scopul și obiectivele cercetării au determinat structura logică a studiului care constă în introducere, trei capitole, concluzii și surse bibliografice.

În Introducere este argumentat actualitatea temei de cercetare, sunt definite scopul și sarcinile cercetării este determinat suportul teoretico - metodologic, baza informațională, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării.

În Capitolul І „ Noțiuni conceptuale privind reasigurarea” este expus conceptul privind reasigurările, necesitatea, obiectivele, principiile, funcțiile, este identificată importanța economică a reasigurării, fiind expus și conținutul, caracteristica propriu zisă a reasigurării.

Capitolul ІІ „Aspecte practice privind reasigurările” este consacrat descrierii modului de contractare a reasigurărilor precum și analizării activității de reasigurare în Republica Moldova în anii 2017-2018.

Capitolul ІІІ „Reasigurările în practica internațională și problemele reasigurărilor în Republica Moldova” este dedicat descrierii reasigurărilor pe piața internațională precum și identificării problemelor reasigurărilor în Republica Moldova și metodelor de soluționare a acestora.

În Concluzii sunt evidențiate noțiunile de bază și legitățile pe care autorul le generalizează din rezultatele obținute pe parcursul cercetărilor proprii.

Baza teoretică și metodologică a investigației în cauză o constituie concepția și mecanismele funcționării sistemului reasigurării reflectată în lucrările economiștilor naționali și internaționali, precum și de legislația Republicii Moldova ce reglementează activitatea de reasigurare.

Valoarea acestui studiu se remarcă în dezvoltarea capacităților autorului privind utilizarea metodelor de analiză și sinteză, deducție, observare și selectare a informației necesare pentru scrierea și redactarea prezentului studiu.

Capitolul I. NOȚIUNI CONCEPTUALE PRIVIND REASIGURAREA.

1.1 Necesitatea, evoluția și esența reasigurărilor

În cadrul societăților pe acțiuni o preocupare de seamă constă în menținerea unei stabilități financiare a activității pe care o desfășoară. El trebuie să lucreze astfel încât să-și acopere integral obligațiunile pe care le are față de asigurați. Aceasta se realizează prin determinarea cu maximă acuratețe nivelul primelor de asigurare care urmează să le încaseze.

În realitate, pentru asigurător pot să apară abateri dintre volumul primelor încasate și volumul despăgubirilor achitate. Astfel, dacă balanța înclină în favoarea primelor față de volumul despăgubirilor plătite, atunci asigurătorii înregistrează profit. Dacă situația este inversă, asigurătorul va acoperi soldul nefavorabil pe seama altor resurse: depozite bancare, fonduri de rezervă, venituri din hârtii de valoare etc. Așadar, o societate de asigurări va trebui să manifeste o preocupare constantă ca portofoliul său să corespundă cerințelor unei bune stabilități financiare. Cum însă acest lucru nu se realizează dintr-o dată, acțiunea de îmbunătățire a structurii portofoliului trebuie continuată și după încheierea contractelor de asigurare, astfel riscul poate fi cedat către mai multe societăți de asigurare.

Cele mai utilizate forme de cedare a riscului sunt:

a) Co-asigurarea;

b) Reasigurarea;

c) Retrocesiunea (retrocedarea).

Coasigurarea constă în participarea mai multor societăți la asigurarea unu bun de valoare mare, unde aceștia preiau o cotă de risc pe care o suportă individual. Participarea la decontarea daunelor se face în proporția în care a fost preluat și riscul.

Reasigurarea reprezintă un acord de voință între o persoană juridică numit reasigurat și o altă firmă numită reasigurător prin care plătind o parte din prima de asigurare numită primă de reasigurare, compania cedentă obține protecția reasigurătorului și este despăgubit în cazul apariției evenimentului asigurat, cu o sumă echivalentă cu mărimea daunei, nu mai mult decât valoarea sumei reasigurate.

Reasigurarea este o formă de asigurare a asigurătorilor denumită și “asigurarea asigurării”.

Reasigurarea constă practic în cedarea de asigurător, către alte societăți de asigurări, reasigurări, a unei părți din riscul preluat care depășește reținerea (capacitatea) proprie.

Retrocesiunea - o nouă reasigurare încheiată de un reasigurător prin care transmite o parte din răspunderea preluată prin contractul de reasigurare unei alte societăți de asigurare.

Bibliografie

I. Acte legislative și normative

1. Legea cu privire la asigurări: nr. 407-XVI din 21.12.2006 . În Monitorul Oficial nr. 47-49 , art nr. 213 din 06.04.2007.

2. Regulamentul privind cerințele față de programul de reasigurare al asigurătorului și regulile de contractare a reasigurărilor, aprobat prin HOTĂRÎRE Nr. 17/6 din 21.04.2017, a Comisia Națională A Pieței Financiare. În Monitorul Oficial nr. 181-189 , art nr .1024 din 09.06.2017.

II. Lucrări științifice

3. Bistriceanu Gh.D.”Asigurări și reasigurări în România”, București, Editura Universitară, 2002, p. 211.

4. Colța Angela „Asigurări și reasigurări”, note de curs, Chișinău 2019, p.123.

5. Dobrin Marinica, „Asigurări și reasigurări”, Editura Fundației Romania de Miine, București,

2000, p 154.

6. Văcărel, I., Asigurări și reasigurări, București, Ed. Marketer, 1993, p. 182.

7. Gheorghe Coroian, Mihaela Tudor, „Teoria și practica Contractului de reasigurări”, Editura

Lumina Lex, 2000, p.122.

8. Negru Titel, „Asigurări și reasigurări”, Sinteze și aplicații, Editura Fundației Romania de

Mîine, p. 204.

9. Badea, Gh., D., „Asigurări și reasigurări”, București, Ed. Economică, 2003, p. 67.

III. Surse statistice și de date

10. Raport specializat privind activitatea de bază a asigurătorului, anii 2017, 2018.

11. Indicatorii de bază ai companiilor de asigurare din Republica Moldova, anii 2017,2018.

III. Webografie

12. https://www.cnpf.md/ro/indicatori-si-raportari-specializate-6437.html

13. https://conspecte.com/Asigurari/asigurari-indirecte-reasigurarea.html

14. www.capital.market.md/ro/content/veaceslav-cernica-mitul-despre-reasigurari-nu-trebuie-sa-afecteze-discernamantul

Preview document

Reasigurarea - Pagina 1
Reasigurarea - Pagina 2
Reasigurarea - Pagina 3
Reasigurarea - Pagina 4
Reasigurarea - Pagina 5
Reasigurarea - Pagina 6
Reasigurarea - Pagina 7
Reasigurarea - Pagina 8
Reasigurarea - Pagina 9
Reasigurarea - Pagina 10
Reasigurarea - Pagina 11
Reasigurarea - Pagina 12
Reasigurarea - Pagina 13
Reasigurarea - Pagina 14
Reasigurarea - Pagina 15
Reasigurarea - Pagina 16
Reasigurarea - Pagina 17
Reasigurarea - Pagina 18
Reasigurarea - Pagina 19
Reasigurarea - Pagina 20
Reasigurarea - Pagina 21
Reasigurarea - Pagina 22
Reasigurarea - Pagina 23
Reasigurarea - Pagina 24
Reasigurarea - Pagina 25
Reasigurarea - Pagina 26
Reasigurarea - Pagina 27
Reasigurarea - Pagina 28
Reasigurarea - Pagina 29
Reasigurarea - Pagina 30
Reasigurarea - Pagina 31
Reasigurarea - Pagina 32
Reasigurarea - Pagina 33
Reasigurarea - Pagina 34
Reasigurarea - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Reasigurarea.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Sisteme de Reasigurare

Capitolul 1 Concepte teoretice privind reasigurarea 1.1 Conceptul de reasigurare şi evoluţia reasigurărilor Reasigurarea reprezintă operaţiunea...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurari Internationale

1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice...

Asigurari de Locuinte

Asiguratorul asigura cladirile si alte constructii detinute de Asigurat persoana fizica, in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Suport de Curs la Asigurari

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile 1.1.Conceptul de asigurare Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Activitatea Societății de Asigurare Reasigurare Ardaf

INTRODUCERE Lucrarea intitulată "Studiul privind activitatea societăţii de asigurarea reasigurare ARDAF" este structurată în 4 capitole:...

Sisteme de Reasigurare

Capitolul 1 Concepte teoretice privind reasigurarea 1.1 Conceptul de reasigurare şi evoluţia reasigurărilor Reasigurarea reprezintă operaţiunea...

Reasigurarea Proportionala si Reasigurarea Neproportionala

Reasigurarea este operatia prin care un asigurator cedeaza o parte din raspunderile asumate, altor asiguratori. Ea constituie, astfel, un mijloc de...

Riscurile Aferente Societatilor de Asigurare si Reasigurare

Riscurile aferente societatilor de asigurare si reasigurare Caz particular SC ARDAF SA Cap 1. Riscurile care se pot acoperi prin asigurari Daca...

Contractul de Reasigurare

Cap.1. Reasugurarea Apariţia reasigurării ca fenomen şi reasigurătorilor ca societăţi specializate de asigurare reunite în vederea desdăunării...

Reasigurarea

Definirea reasigurării Reasigurarea este o formă de transfer al riscurilor de la o companie de asigurări către o companie de reasigurare, deoarece...

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare

I.Denumire şi formă Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din Romania - UNSAR a fost constituită în anul 1994 ca...

Forme și Metode de Reasigurare Folosite în Practica Internațională

1.Prezentare Generală Cresterea Si Diversificarea Activitatii Economice Si Implicit A Schimburilor Internationale De Valori Au Dus La Crearea Si...

Ai nevoie de altceva?