Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4961
Mărime: 43.96KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1

CONCEPT ŞI SCURT ISTORIC PRIVIND PROTECŢIA ŞOMERILOR ÎN ROMÂNIA.3

CAPITOLUL 2

LEGILE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ .5

2.1. LEGEA NR. 1/1991 .6

2.2. LEGI ŞI ACTE NORMATIVE DIN PERIOADA 1991 – 2002 .8

2.3. LEGEA NR. 76/2002 .10

2.4. LEGI ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ DIN PERIOADA 2002 – 2010 .15

CONCLUZII .18

BIBLIOGRAFIE .20

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONCEPT ŞI SCURT ISTORIC PRIVIND PROTECŢIA

ŞOMERILOR ÎN ROMÂNIA

Reforma sistemului de asigurări sociale reprezintă un program de măsuri legislative economice, sociale şi financiare, prin care asigurările sociale se pun de acord cu cerinţele şi posibilităţile de protecţie socială a salariaţilor, pensionarilor şi membrilor lor de familie.

Prin reformă se creează premisele încrederii populaţiei în sistemul asigurărilor sociale şi echilibrul financiar atât pe termen mediu, cât şi pe termen lung privind acordarea prestaţiilor de asigurări sociale (ajutoare, indemnizaţii, pensii) care să semnifice un venit de înlocuire suficient şi să care să fie împărţit în mod echitabil, în conformitate cu munca depusă, riscul asigurat, stagiul de cotizare realizat şi mărimea contribuţiilor plătite.

Primul Război Mondial a atras după sine necesitatea înfiinţării unei instituţii care să reglementeze toate riscurile în domeniul securităţii sociale, problematica muncii şi ocrotirea intereselor angajaţilor. Astfel a fost înfiinţat la propunerea Consiliului de Miniştri în martie 1920, Ministerul Muncii şi Ocrotirii Sociale. În timp, acest minister şi-a extins atribuţiile şi pe partea problematicii migraţiunilor şi a învăţămânutului muncitoresc.

În septembrie 1921 a fost adoptată Legea privind organizarea plasării în muncă care a mutat birourile de plasare a forţei de muncă în atribuţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Cu un an mai târziu aceste birouri de plasare cu plată au fost desfiinţate, în favoarea înfiinţării Oficiilor de plasare comunale, judeţele şi regionale.

Au urmat o serie de legi printre care se numără şi Legea pentru ajutorarea celor lipsiţi de lucru (1929), Legea privind pregătirea profesională şi exercitarea meseriilor (1936), Legea pentru stabilirea salariilor minime în întreprinderile particulare, comerciale şi de transporturi (1939) şi Codul Muncii (1950). Tot în anul 1950, Oficiile de plasare comunale, judeţene şi regionale au fost înlocuite cu noua instituţie Direcţia Generală a Rezervelor de Muncă care se afla sub coordonarea Guvernului şi avea la bază trei atribuţii principale , printre care se regăsesc :

a) Pregătirea muncitorilor calificaţi prin sisteme de şcoli profesionale pe o perioadă de 2 – 3 ani sau prin calificări pentru perioade scurte de timp, de mai puţin de 6 luni;

b) Recrutarea şi redistribuirea forţei de muncă disponibilă la noile întreprinderi înfiinţate din judeţe sau la şantierele de construcţii disponibile pentru lucrările publice;

c) Facilitarea încadrării în muncă a persoanelor care nu aveau loc de muncă sau se aflau în căutarea acestuia;

Mai târziu a fost adoptată Legea nr. 24/1976 pentru recrutarea şi repartizarea forţei de muncă care avea ca principală atribuţie organizarea evidenţei locurilor de muncă neocupate, a persoanelor ce nu erau încadrate în muncă şi nici nu urmau o formă de învăţământ sau pregătire profesională de către direcţiile specializate ce erau în colaborare cu organele statului.

Actualul Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a schimbat de-a lungul timpului diverse denumiri printre care : Ministerul Muncii, Cooperatistei şi Asiguărilor Sociale, Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale şi în cele din urmă Comitetul de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii.

CAPITOLUL 2

LEGILE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

În anul 2002 a fost necesară înlocuirea Legii nr.1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă datorită accentului pus pe măsurile active în vederea creşterii gradului de ocupare al forţei de muncă în România. Aceste măsuri erau destinate să stimuleze angajatorii să integreze personal şomer în muncă, cât şi persoanele care erau în căutarea unui loc de muncă şi integrarea acestora înainte de primirea indemnizaţiilor pentru şomaj.

Legea menţionată anterior a fost completată şi modificată prin noua Lege nr. 580/2004, datorită faptului că sistemul legislativ s-a adaptat la noile cerinţe impuse în România pe piaţa forţei de muncă.

Ministerul Muncii dintotdeauna a fost orientat către ocuparea, pregătirea şi formarea profesională a popoulaţiei. Necesitatea înfiinţării unei instituţii care să se ocupe doar cu forţa de muncă şi pregătirea profesională, după 1990, a derivat din schimbările socio-economice şi cerinţele scoietăţii datorate reformei economice.

Astfel a fost înfiinţată în 1999 Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională, instituţie ce se ocupa doar cu plata drepturilor băneşti ale şomerilor din România. Din anul 2000, această instituţie publică de interes naţional şi-a schimbat denumirea în Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, devenind un furnizor de servicii pentru persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, prin oferirea unei palete largi de servicii. (figura nr.1)

Obiectivele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt :

1. Instituţionalizarea dialogului social în domeniul ocupării şi formării profesionale;

2. Aplicarea strategiilor în domeniul ocupării şi formării profesionale;

3. Aplicarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor neîncadrate în muncă;

Printre principalele atribuţii ale ANOFM se numără şi : organizarea serviciilor de stabilire, plată şi evidenţă a ajutoarelor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor fiinanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; implementarea programelor finanţate din Fondul Social European, face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al asigurărilor pentru şomaj.

Bibliografie

Cărţi :

1. Bistriceanu, Gh., Bercea, F., Macovei, F., Lexicon de protecţie socială, asigurări şi reasigurări, Editura Karat, Bucureşti 1997;

2. Ciochină, B., Sistemul asigurărilor pentru şomaj, Editura Junimea, Iaşi 2004;

3. Cojocariu, M., Protecţie şi asistenţă socială a şomerilor în România, Editura Modavia, Bacău 2000;

4. Florescu, M., Dumitrescu, C., Asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Editura Rosetti, Bucureşti 2003;

5. Nistor, E., Ciumaş, C., Reforma sistemului asigurărilor sociale în România în vederea aderării la UE, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 2008;

6. Ţiclea, A., Protecţia socială a şomerilor în România, Editura Atlas Lex, Bucureşti 1995;

Webografie :

1. Site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – www.anofm.ro

Preview document

Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 1
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 2
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 3
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 4
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 5
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 6
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 7
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 8
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 9
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 10
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 11
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 12
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 13
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 14
Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Reforma Sistemului de Protectie a Somerilor in Romania si Impactul Acesteia.doc

Alții au mai descărcat și

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurarea Facultativa a Autovehiculelor. Asigurarea Auto - CASCO

Riscurile pentru care asigurătorii oferă protecţie riscuri specifice diferitelor accidente, ciocniri, loviri, zgârieri, căderi, derapări sau...

Asigurari de Somaj

Reprezinta o forma speciala de asigurare create pentru a compensa lipsa veniturilor pe o perioada limitata de timp. Programele de asigurare pentru...

Probleme Rezolvate - Asigurarea Cladirilor

1. Se dă o clădire agro-zootehnică nouă cu un efectiv de 20 animale, cu o suprafaţă de 4m pe cap de animal. Această clădire este realizată din...

Abordarea economico-financiară a Conceptului de Asigurare

Tema: Abordarea economico-financiară a conceptului de asigurare 1. Conţinutul economic al asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă...

Ai nevoie de altceva?