Riscul – O Abordare din Perspectiva Asigurarilor

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Riscul – O Abordare din Perspectiva Asigurarilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Introducere 4
Capitolul 1. Riscul – element definitoriu al asigurărilor
1.1. Riscul asigurat 5
1.2. Tipuri de risc 9
1.3. Asigurarea ca instrument de transfer al riscului 17
1.4. Limitele asigurabilităţii riscurilor 19
Capitolul 2. Riscuri preluabile în asigurări şi factorii generatori ai acestora
2.1. Sistemul riscurilor 22
2.2. Factorii generatori de risc 23
Capitolul 3. Studiu de caz Swiss Re: Furtunile din Europa – un risc subestimat
3.1. Fenomenul furtunilor europene şi pierderile cauzate de acestea 30
3.2. Variaţiile climatice naturale şi modelul de risc Swiss Re pentru uragan 38
3.3. Cadrul asigurării – reasigurării contra furtunilor 44
Concluzii 52
Bibliografie 54

Extras din document

Introducere

Viaţa omului, integritatea sa corporală precum şi patrimoniul său au fost şi vor fi întotdeauna ameninţate de felurite pericole. Aceste pericole produc daune care de cele mai multe ori sunt greu suportabile sau chiar insuportabile de către om. Pericolele ne pândesc la tot pasul şi se pot manifesta fie sub forma inundaţiilor, incendiilor, cutremurelor ori diverselor calamitaţi naturale, fie sub forma greşelilor făcute de om ajungând pâna la vandalism ori război. Este practic imposibil de realizat o listă completă a tuturor acestor pericole. Împotriva acestora omul luptă cu toate mijloacele pe care mintea le-a conceput de-a lungul timpului.

Între acestea un loc aparte îl ocupă asigurările, care dispun de o panoplie bogată în arme defensive.

De aici rezultă importanţa tot mai mare a managementului riscului, atât ca parte componentă a managementului societăţilor, cât şi ca bază de planificare a activităţilor individuale. Acest management a luat o amploare din ce în ce mai mare începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea şi se caracterizează în linii generale prin gestionarea unui mare volum de informaţii, o abordare sistematică a prevenirii daunelor accidentale, a reducerii costurilor acestor daune şi a găsirii celor mai eficiente căi de acoperire a daunelor.

Lucrarea de faţă ,,Riscul – o abordare din perspectiva asigurărilor” este structurată în trei capitole în care am prezentat principalele riscuri avute în vedere în cadrul asigurărilor, am dezbătut probleme teoretice legate de risc ca parte componentă şi definitorie a asigurărilor şi probleme legate de cuprinderea riscului în asigurare.

Am ales această temă cu gândul că voi reuşi să scot în evidenţă principalele pericole cu care se confruntă omul şi modalitaţile prin care ar putea să diminueze efectele nefaste ale acestora.

,,Cine riscă prea mult, rareori are noroc.”

Oxenstierna

1. Riscul – element definitoriu al asigurărilor

1.1. Riscul asigurat

Viaţa oamenilor a fost şi este ameninţată de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comportă natura şi activitatea complexă pe care aceştia o dezvoltă.

Indiferent cât de multă grijă acordăm evitării problemelor sau protecţiei familiei şi a bunurilor personale, riscul există în viaţa noastră, aducând pierderi materiale şi financiare. Riscul, ca element de bază de la care porneşte o asigurare, este utilizat în sensul negativ al evenimentelor pe care nu le dorim. Cu toate acestea, de-a lungul vremii, oamenii au găsit forţa necesară nu numai refacerii bunurilor distruse, dar şi găsirii de noi metode pentru a se proteja în cazul pericolelor.

În asigurări, riscul apare ca un element obligatoriu, esenţial, deoarece:

- este un eveniment viitor, posibil, dar incert, la care sunt supuse bunurile (patrimoniul), viaţa sau sănătatea unei persoane;

- fără acest element nu poate exista un raport de asigurare valabil;

- producerea lui nu se realizează prin fapta intenţionată a asiguratului.

Existenţa riscului sub toate formele sale atrage după sine necesitatea asigurărilor, care au rolul de a permite oamenilor, dacă nu evitarea riscului, măcar diminuarea sau înlăturarea consecinţelor sale.

Prin risc asigurat, se înţelege evenimentul sau un grup de fenomene care, în eventualitatea producerii şi datorită urmărilor pe care le-ar putea avea, îl obligă pe asigurător, prin lege sau contract, să plătească asiguratului (sau beneficiarului asigurării) o despăgubire sau o sumă asigurată.

Noţiunea de risc asigurat are, de regulă, mai multe sensuri. Astfel, riscul asigurat este folosit în sensul de probabilitate a producerii fenomenului (evenimentului) împotriva căruia se încheie asigurarea. Cu cât acest fenomen (eveniment) are o frecvenţă mai mare cu atât este mai mare pericolul de producere a pagubei şi apare mai necesară asigurarea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Riscul - O Abordare din Perspectiva Asigurarilor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA FINANŢE BĂNCI SPECIALIZAREA FINANŢE BĂNCI