Sistemul Pensiilor Private

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistemul Pensiilor Private.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 47 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Cuprins
Introducere 1
Cap. 1 Sistemul de pensii din România 2
1.1 Pilonul I ( pensiile obligatorii ) 3
1.2 Pilonul ÎI (pensiile private obligatorii) 4
1.3 Pilonul III (pensiile facultative) 7
Cap. 2 Sisteme de pensii la nivel internaţional 10
2.1 Franţa 13
2.2 Germania 13
2.4 Japonia 14
2.6 Statele Unite 15
Cap. 3 Studiu de caz privind evoluţia pensiilor private în România în octombrie 2011 17
3.1. Pensiile administrate privat (Pilonul ÎI) 17
3.1.1. Valoarea activelor nete şi total participanţi 17
3.2 Pensiile facultative (Pilonul III) 19
3.2.1 Valoarea activelor nete şi total participanţi 19
Concluzii 22

Extras din document

Introducere

În prezent, în România populaţia se reduce, tendinţa pare ireversibilă, iar fenomenul se suprapune peste cel de îmbătrânire a populaţiei, care de asemenea accelerează.

Dacă la începutul anilor 90 raportul de dependenţa intre persoanele active şi pensionari era de 3,3:1, în mai puţin de 20 de ani acest raport a devenit subunitar. Teoretic, statisticile arată că mai puţin de un salariat susţine mai mult de un pensionar , din contribuţii către pensia de stat. În concluzie, sunt din ce în ce mai mulţi pensionari, şi din ce în ce mai puţini contribuabili activi.

Pensionarii actuali însă au dreptul la un trai decent, pentru că la rândul lor şi-au susţinut bătrânii cât au contribuit la sistemul de pensii al statului. Pe acest fond, reforma pensiilor vine să schimbe mentalitatea romanilor, să-i educe să economisească pentru ei şi pentru viitorul lor şi, să-şi stabilească drept obiectiv o viaţă decentă la pensionare.

Practic, reforma pensiilor înseamnă extinderea bazelor sistemului de pensii prin adăugarea a încă două surse de pensie (pilonul ÎI şi pilonul III) pe lângă pensia publică de stat (pilonul I). Noile fonduri de pensii, constituite prin contribuţiile individuale ale participanţilor, sunt administrate de companii private. România se alătura ţărilor din Europa Centrală şi de Est, care dispun deja de un sistem de pensii private dezvoltat., reforma sistemului de pensii având în vedere: restabilirea echilibrului între generaţii, restabilirea echilibrului financiar al sistemului public de pensii, precum şi completarea actualului sistem de pensii, de tip "pay aş you go" (PAYG - "eşti plătit pe măsură ce ieşi din sistem").

Cap. 1 Sistemul de pensii din România

Programul de privatizare a sistemului de pensii din România trebuie să îndeplinească două cerinţe importante : să nu pericliteze plata pensiilor pentru cei deja îndreptăţiţi să le primească şi să lase posibilitatea fiecărui salariat să opteze fie să rămână în vechiul sistem , fie să-şi plaseze contribuţiile într-unul din fondurile private de pensii ce vor apare. Fondurile private permit fiecărui contribuabil să-şi deschidă un cont în care banii se acumulează pe măsură ce se adăuga noi contribuţii precum şi dobânzile şi dividendele rezultate din investiţiile făcute cu banii respectivi. Practic , deosebirea esenţială dintre un sistem privat de pensii şi unul de stat, se referă la modul de alocare al banilor.

Reforma pensiilor din România

Reforma pensiilor reprezintă extinderea bazei sistemului de pensii prin adăugarea a încă două surse de pensii (Pilonul ÎI şi Pilonul III), suplimentare pensiei publice (Pilonul I).

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului public de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială de tradiţie.

Astfel, atât la nivel european cât şi la nivel naţional, s-a accentuat necesitatea reformării sistemelor de securitate socială pentru a asigura sustenabilitatea schemelor publice de pensii, în vederea creşterii calităţii vieţii pensionarilor, la un nivel mai apropiat de cel din perioada activă, prin introducerea şi implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale a două componente noi, una obligatorie, cealaltă facultativă, ambele administrate de către companii private. Se elimină astfel presiunea asupra bugetului asigurărilor sociale şi implicit asupra bugetului de stat. Activele fondurilor de pensii private pot sprijini dezvoltarea proiectelor de investiţi lansate de stat sau mediul privat, prin pârghiile oferite pe piaţa de capital. ‘’cont personal’’ şi ‘’investitie’’ sunt elementele cheie în sistemul de pensii private. Fondurile de pensii administrate privat sunt constituite pe baza contribuţiilor individuale ale participanţilor, fiind administrate de către societăţi private, spre deosebire de sistemul public de pensii. Pilonul I sau “sistemul de stat” este bazat pe solidaritatea între generaţii, de tip “pay aş you go” (angajaţii plătesc în prezent pentru pensionarii actuali), nu presupune conturi individuale, iar banii sunt plătiţi imediat pensionarilor, fără a se face plasamente financiare.

Sistemul de pensii multi-pilon

Pensia privată, este un mijloc de protecţie financiară a unui individ şi a familiei sale, un program de economisire şi de capitalizare, cu protecţie la inflaţie. Ca mijloc de protecţie al individului, asigurarea de viaţă crează un venit suplimentar pentru un anumit moment din viaţa prin asigurarea unui capital, pentru un trai decent.

Pensia privată este resursa financiară a unui individ în cele mai plăcute momente ale vieţii sale, dar şi în situaţii nefericite cum sunt decesul şi invaliditatea. Ca mijloc de protecţie a familiei, aduce un venit compensatoriu în condiţiile pierderii întreţinătorului financiar al familiei, menţinând în condiţii normale nivelul de trai al acestora.

Astăzi în România putem vorbi de un sistem de pensii mulţi pilon, cuprinzând pensiile de stat şi cele private. Datorită schimbărilor socio-demografice dar şi economice, ţara noastră a fost nevoită să suplimenteze pensiile de stat cu introducerea unor fonduri de pensii administrate privat.

Fisiere in arhiva (2):

  • Sistemul Pensiilor Private.doc
  • Sistemul Pensiilor Private.ppt