Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 22228
Mărime: 181.72KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Lungu

Cuprins

CUPRINS 2

Capitolul I 3

Caracteristicile şi evoluţia asigurărilor de răspundere civilă pe plan mondial şi în ţara noastră 3

1.1. Caracteristici generale ale asigurării de răspundere civilă 3

1.2. Evoluţia asigurărilor de răspundere civilă pe plan mondial şi în ţara noastră 8

1.2.1. Piaţa asigurărilor de răspundere civilă pe plan mondial 8

1.2.2. Piaţa asigurărilor de răspundere civilă în România 10

CAP. II 14

Prezentarea Sucursalei BCR Iaşi 14

2.1. Venituri din prime şi despăgubiri plătite la asigurările de răspundere civilă din perioada 2004-2006 la Allianz- Ţiriac Asigurări S.A., Iaşi 19

2.1.1. Venituri din prime la asigurările de răspundere civilă din perioada 2004-2006 la ALLIANZ- ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A., IAŞI 19

2.1.2.Despăgubiri plătite la asigurările de răspundere civilă din perioada 2004-2006 la Allianz- Ţiriac Asigurări Iaşi 20

2.2. Produsele de asigurare, oferite de Allianz- Ţiriac Asigurări, Iaşi 21

CAP . III 25

Tipuri de asigurări de răspundere civilă oferite de Allianz- Ţiriac Asigurări, Iaşi 25

3.1. Condiţii generale privind asigurările de răspundere civilă 34

3.2.Contractele de asigurări de răspundere civilă practicate de 42

Allianz- Ţiriac Asigurări 42

CAPITOLUL 4 55

Analiza plăţilor de sume asigurate în asigurările de răspundere civilă la Sucursala Allianz- Ţiriac Asigurări Iaşi 55

4.1 Constatarea producerii evenimentelor asigurate , stabilirea şi plata indemnizaţiilor la asigurările de răspundere civilă 55

4.2 Analiza plăţilor de despăgubiri la asigurările de răspundere civilă în perioada 2004-2006 59

4.3. Posibilităţi de îmbunătăţire în stabilirea şi plata indemnizaţiilor la asigurările de răspundere civilă 62

Concluzii şi propuneri 67

BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

Capitolul I

Caracteristicile şi evoluţia asigurărilor de răspundere civilă pe plan mondial şi în ţara noastră

1.1. Caracteristici generale ale asigurării de răspundere civilă

Asigurările de răspundere civilă1, altele decât răspunderea civilă auto, au fost până în prezent practicate într-o măsură redusă de către societăţile de asigurări din România, piaţa autohtonă nefiind pregătită pentru această formă de asigurare. De altfel şi în Occident ponderea acestei forme de asigurare din totalul cifrei de afaceri a societăţilor de asigurări a început să crească după anii 1960, pentru ca astăzi să constituie o componentă de mare importanţă în activitatea de asigurare.

Asigurările de răspundere civilă1 reprezintă o componentă importantă şi de actualitate a activităţii de asigurare.

Prin asigurările de răspundere civilă se acoperă prejudiciul produs de asigurat – persoana fizică sau persoana juridică –unor terţe persoane. De menţionat că în toate cazurile este vorba de prejudiciile ce pot fi produse în anumite împrejurări şi pentru care o persoană fizică sau juridică răspunde potrivit legii.

Răspunderea civilă legală, reprezintă domeniul în baza căruia o persoană poate acţiona în instanţă o altă persoană sau o organizaţie, care se presupune că este vinovată de producerea unor pagube, prin nerespectarea legislaţiei în vigoare.

Răspunderea civilă legală presupune îndeplinirea cumulativă următoarelor condiţii3:

- săvârşirea de către asigurat a unei fapte ilicite;

- dovada existenţei unui prejudiciu;

- existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului şi prejudiciul adus terţei persoane;

- constatarea culpei asiguratului care a săvârşit fapta ilicită.

Conceptul de „răspundere civilă legală” este foarte important, pentru că societăţile care încheie asigurări de răspundere civilă sunt obligate să despăgubească în numele asiguratului numai dacă acesta este răspunzător legal să plătească daune unei terţe părţi. Răspunderea civilă legală apare doar în urma producerii unor prejudicii sancţionare prin lege.

În asigurările de răspundere civilă, spre deosebire de asigurările de bunuri şi de persoane, pe lângă asigurător şi asigurat, dacă se produce riscul acoperit prin asigurare, mai intervine şi o a treia persoană, respectiv terţul păgubit. Existenţa asigurării de răspundere civilă permite, pe de o parte, ca persoana păgubită să primească despăgubirea cuvenită, iar pe de altă parte, ca patrimoniul asiguratului să rămână neatins, deoarece în schimbul primelor de asigurare plătite, el nu mai poate fi urmărit pe cale judiciară pentru prejudiciul produs.

În general, se poate afirma că mai ales în ultimele trei- patru decenii ale secolului XX a crescut importanţa care se acordă asigurărilor de răspundere civilă în mai toate ţările lumii. Acest lucru poate fi privit ca o consecinţă directă a sporirii virtigionoase a numărului autovehiculelor de diverse tipuri aflate în circulaţie, ceea ce a condus la o înmulţire a accidentelor pe drumurile publice şi la o creştere însemnată a numărului persoanelor care cad victime ale acestora.

Noţiunea de asigurare de răspundere civilă este foarte cuprinzătoare, deoarece în toate împrejurările orice persoană răspunde pentru faptele sale ori de câte ori acestea au drept urmare producerea unor prejudicii altor persoane. De regulă prin asigurările de răspundere civilă sunt acoperite numai acele prejudicii, produse de asigurat unor terţe persoane, care sunt urmarea unui accident. Aceasta înseamnă că, în cadrul asigurărilor de răspundere civilă, nu se pot acorda despăgubiri pentru pretenţiile formulate de terţe persoane faţă de asigurat, ca urmare a neexecutării de către acesta a unor obligaţii preexistente.

Prin urmare asigurarea de răspundere civilă acoperă prejudiciile care sunt urmarea producerii unui accident pentru care asiguratul datorează – conform legii – despăgubirea cuvenită terţelor persoane păgubite.

După obiectul lor, asigurările de răspundere civilă pot fi grupate în asigurări de răspundere civilă izvorâte din deţinerea şi utilizarea mijloacelor de transport şi în asigurări de răspundere civilă legală sau generală.

Când se vorbeşte de răspunderea civilă, se ia în vedere faptul că în toate împrejurările toate persoanele răspund pentru faptele lor, ori de cate ori acestea au ca urmare aducerea unor prejudicii altor persoane.

Preview document

Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 1
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 2
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 3
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 4
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 5
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 6
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 7
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 8
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 9
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 10
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 11
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 12
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 13
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 14
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 15
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 16
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 17
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 18
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 19
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 20
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 21
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 22
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 23
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 24
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 25
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 26
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 27
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 28
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 29
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 30
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 31
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 32
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 33
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 34
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 35
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 36
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 37
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 38
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 39
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 40
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 41
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 42
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 43
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 44
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 45
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 46
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 47
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 48
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 49
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 50
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 51
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 52
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 53
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 54
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 55
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 56
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 57
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 58
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 59
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 60
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 61
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 62
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 63
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 64
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 65
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 66
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 67
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 68
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 69
Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Stabilirea si Plata Indemnizatiilor la Asigurarile de Raspundere Civila si Cai de Imbunatatire.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurări de viață - planuri financiare pentru copii

Introducere Un vechi proverb spune "Dacă vrei sa fii fericit pentru un an, plantează flori într-o grădină. Dacă vrei să fii, însă, fericit pentru...

Eficienta Asigurarilor de Bunuri - BT Asigurari

1. Prezentarea societăţii şi a Sucursalei judeţene S.C. BT Asigurări S.A. Iaşi 1.1. Organizarea şi activitatea la S.C. BT Asigurări S.A. Membră a...

Asigurari Locuinte - Studii de Caz

1.Introducere Pe parcursul dezvoltarii ei, societatea a fost impulsionata de efortul si stradania oamenilor de a se apara in fata unor evenimente...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurari de Locuinte

Asiguratorul asigura cladirile si alte constructii detinute de Asigurat persoana fizica, in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode...

Asigurari de Raspundere Civila

CAPITOLUL II. ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA. 2.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de...

Suport de Curs la Asigurari

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile 1.1.Conceptul de asigurare Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza...

Ai nevoie de altceva?