Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 14796
Mărime: 93.37KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA OVIDIUS FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN AFACERI

Cuprins

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 3

1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România 3

1.2. Principalele tipuri de asigurări de viaţă 4

1.3. Condiţiile generale şi speciale ale asigurărilor de viaţă practicate în România 5

1.4. Poziţia României pe piaţa asigurărilor de viaţă din Europa Centrală şi de Est 6

1.5. Evoluţia pieţei româneşti a asigurărilor de viaţă în prima jumătate a anului 2010 7

Capitolul 2. ING Asigurări de Viaţă – produse de asigurare de viaţă şi poziţia în topul societăţilor de asigurare 10

2.1. ING în lume 10

2.2. ING în România 10

2.3. Istoria ING în piaţa asigurărilor de viaţă şi pensiilor private din România 11

2.4. Rezultatele financiare ale ING Asigurări de Viaţă 12

2.5. Prezentarea generală a produselor oferite de ING Asigurări de Viaţă 13

2.5.1. Planuri financiare cu componentă de protecţie 15

2.5.2. Planuri de asigurări cu componentă de economisire 16

2.5.3. Planuri financiare pentru copii 16

2.5.4. Plan financiar cu componentă de pensie 18

2.5.5. Planuri financiare cu componentă de investiţie 19

2.5.6. Planuri de asigurări suplimentare 20

Capitolul 3. Grawe Romania Asigurare - produse de asigurare de viaţă şi poziţia în topul societăţilor de asigurare 22

3.1. Grazer Wechselseitige Versicherung AG 22

3.2. Grawe România Asigurare SA 23

3.3. Rezultatele financiare obţinute de GRAWE România Asigurare 23

3.4. Prezentarea generală a produselor oferite de GRAWE România 25

3.4.1. Asigurări de capitalizare 25

3.4.1.1. PREVENT 25

3.4.1.2. PROFIT 26

3.4.1.3. RISK LIFE 27

3.4.1.4. SĂ TRĂIŢI! 29

3.4.1.5. UNICA 30

3.4.1.6. OMNIA 31

3.4.2. Asigurare de tip Unit Linked 33

3.4.2.1. Apollo 33

3.4.2.2. GaliLEI 35

3.4.3. START – Asigurare pentru copii 36

3.4.4. GARANT - Asigurare pentru credit 37

Capitolul 4. Analiza SWOT a societăţilor ING Asigurări de Viaţă si GRAWE România Asigurare 39

Capitolul 5. Concluzii 42

Biliografie 44

Extras din document

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România

1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România

Istoria asigurărilor în România, a început să fie scrisă încă din secolul al IV-lea prin manifestări ale protecţiei pe baze mutuale, ce au apărut în Transilvania, însă progresele semnificative apar începând cu secolul al XIX-lea.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1279 din 8 decembrie 1990 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor, care prevedea că începând cu data de 1 ianuarie 1991, se pot crea societăţi de asigurare ca societăţi comerciale pe acţiuni, ADAS şi-a încetat activitatea. Activul şi pasivul ADAS au fost preluate de către societăţile ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ S.A., ASTRA S.A., si agenţia CAROM S.A., înfiinţate prin prevederile aceleiaşi Hotărâri. Societatea ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ S.A. a preluat activele şi pasivele aferente asigurărilor facultative de viaţă, asigurărilor obligatorii, asigurărilor facultative de autovehicule şi altor asigurări. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ S.A. a preluat de la ADAS şi bunurile imobile care au fost incluse în capital. Societatea ASTRA S.A. a preluat activele şi pasivele corespunzătoare societăţilor mixte (cu participarea ADAS) din străinătate. Agenţia CAROM S.A. a preluat activitatea privind constatarea daunelor, stabilirea şi plata despăgubirilor în cazul pagubelor produse în România, atunci când răspunderea revenea unor asiguraţi la societăţile de asigurare din străinătate şi în cazurile de pagube produse în străinătate de automobilişti români asiguraţi la societăţile de asigurare din România.

Aceste trei companii au fost create prin participarea statului de 100%, această situaţie schimbându-se în anul 1991 când prin Legea nr. 58 din data de 14 august 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale, 30% din capitalul social al entităţilor economice a fost privatizat şi a trecut în administrarea Fondurilor Proprietăţii Private.

In anul 1991, apare Legea nr. 47 din data de 16 iulie 1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. Prevederile Legii stipulau faptul că în România, activitatea de asigurare se desfăşoară prin intermediul societăţilor de asigurare, societăţilor de asigurare-reasigurare şi societăţilor de reasigurare şi, de asemenea, prin societăţile de intermediere (agenţii de intermediere).

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 574 din data de 23 august 1991 privind atribuţiile OFICIULUI DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - OSAAR, se înfiinţează organismul de supraveghere a pieţei asigurărilor, ca direcţie în cadrul Ministerului Finanţelor.

In luna septembrie 1990 a fost înfiinţată prima societate de asigurări cu capital integral privat din România, S.C. UNITA SRL, cu sediul la Timişoara. Activitatea societăţii UNITA a debutat în luna ianuarie 1991, prin practicarea asigurărilor mixte de viaţă cu acumulare de capital. În anul 2000 pachetul majoritar al societăţii a fost cumpărat de compania Wienner Staedtische din Austria, iar în portofoliul societăţii se regăsesc în prezent toate tipurile de asigurări.

Ulterior, apar alte companii cu capital privat, românesc sau/şi cu capital străin (ţinând cont de faptul că Legea nu permitea înfiinţarea unei societăţi cu capital integral străin), marea lor majoritate având sediile în Bucureşti.

După anul 1990, pe piaţa românească a asigurărilor, au apărut foarte multe societăţi de intermediere în asigurări care jucau rolul de agenţi dar şi de brokeri de asigurări. Termenul "broker de asigurare" a fost introdus de Legea 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supraveghere a asigurărilor.

Prin apariţia Legii 32/2000, se înfiinţează Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, organism independent, autonom, finanţat de societăţile de asigurare, cu rol de reglementare, control şi supraveghere a pieţei asigurărilor. Comisia se finanţează din resurse proprii şi este condusă de un Consiliu format din preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri, numiţi de Parlament, în şedinţă comună a celor două Camere. Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este de 5 ani, fiecare membru putând fi reinvestit.

1.2. Principalele tipuri de asigurări de viaţă

Un aspect esenţial in viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit.

Evenimentele din viaţa noastră se succed cu repeziciune şi de cele mai multe ori în mod imprevizibil. Avem nevoie să fim siguri că familia noastră este în siguranţă şi beneficiază de tot sprijinul financiar de care are nevoie.

Asigurarea este o formă de protecţie bazată pe un contract, prin care o persoană fizică sau juridică care se va numi asigurat, cedează anumite riscuri unei persoane juridice - asigurător, plătind asigurătorului o sumă de bani numită primă de asigurare.

Asigurătorul se obligă prin acest contract să plătească asiguratului despăgubiri în cazul în care evenimentele prevăzute în contract au loc.

Evoluând de la funcţia simplă de protecţie în caz de deces, asigurările de viaţă au devenit mai complexe, la momentul actual existând următoarele forme de asigurare:

-asigurare de viaţă clasică: este cea care acoperă riscul de deces al asiguratului, beneficiarul fiind cel desemnat prin poliţă. Este cel mai ieftin tip de asigurare fiind recomandat în cazul creditelor.

-asigurare de viaţă cu acumulare de capital pentru copii: aceasta oferă sprijin finaciar copiilor sau altor beneficiari stipulaţi, sub forma unor rente primite pe durata studiilor şi/sau o sumă fixă primită la căsătorie sau la expirarea poliţei. Astfel familia ta va fi protejată indiferent de ce s-ar întâmpla.

Preview document

Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 1
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 2
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 3
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 4
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 5
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 6
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 7
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 8
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 9
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 10
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 11
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 12
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 13
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 14
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 15
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 16
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 17
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 18
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 19
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 20
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 21
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 22
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 23
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 24
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 25
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 26
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 27
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 28
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 29
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 30
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 31
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 32
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 33
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 34
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 35
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 36
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 37
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 38
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 39
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 40
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 41
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 42
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 43
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 44
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 45
Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Studiu Comparativ pe Piata Asigurarilor - ING si Grawe.doc

Alții au mai descărcat și

Caracteristica organizational-economică a companiei de asigurări Asito SA

Introducere Începutul lichidării monopolului de stat şi afirmării antreprenoriatului în sfera asigurărilor din Moldova, poate fi considerata ziua...

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Asigurări de Viață de Tip unit-linked

INTRODUCERE Istoria asigurărilor Primele operaţiuni de asigurări şi reasigurări nu au putut fi identificate cu precizie dar în urma unor lungi...

Posibilități de investiție la nivelul companiilor de asigurări (ING Asigurări de Viață - BCR asigurări de viață)

INTRODUCERE Am abordat ca temă a acestei lucrări „posibilităţile de investiţie la nivelul companiilor de asigurări” deoarece asigurarea de viaţă...

Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1 Aspecte generale privind asigurările de viaţă din România 1.1.1. Scurt istoric al...

Asigurări non-viață din România în Contextul Uniunii Europene

INTRODUCERE Scopul acestui proiect este analiza unei societăti de asigurare. În vederea unui diagnostic complet al societăţii S.C. AllianzTiriac...

Asigurări de viață - planuri financiare pentru copii

Introducere Un vechi proverb spune "Dacă vrei sa fii fericit pentru un an, plantează flori într-o grădină. Dacă vrei să fii, însă, fericit pentru...

Te-ar putea interesa și

Asigurările pentru Copii

INTRODUCERE Asigurarea este o formă de protecţie bazată pe un contract, prin care o persoană fizică sau juridică care se va numi asigurat,...

Asigurările pentru Copii

Planuri pentru copii Cu 15 ani în urmă, românii abia dacă auziseră despre poliţele de asigurare pentru copii. Cei mai mulţi aflau despre acestea...

Ai nevoie de altceva?