Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 26534
Mărime: 525.42KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. CIUMAS Cristina
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Cuprins

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 3

1.1 Aspecte generale privind asigurările de viaţă din România 3

1.1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România 3

1.1.2. Principalele tipuri de asigurări de viaţă 5

1.1.3. Condiţiile generale şi speciale ale asigurărilor de viaţă practicate în România 11

1.2. Evoluţia pieţei româneşti a asigurărilor de viaţă în perioada 2001-2006 12

1.2.1. Indicatori caracteristici evoluţiei pieţei asigurărilor de viaţă din România 15

1.2.2. Rezerve tehnice nete constituite pentru asigurări de viaţă în anul 2002 23

1.3. Piaţa asigurărilor de viaţă din România 33

Capitolul 2. AIG LIFE Asigurări România – produse de asigurare de viată si poziţia in topul societăţilor 37

2.1. AIG Life Asigurări România – leader pe piaţa asigurărilor de viată in România 37

2.1.1 AIG în lume 37

2.1.2 Rezultatele financiare ale grupului AIG în perioada 2001-2006 40

2.1.3. AIG în România 45

2.1.4. Prezentarea generală produselor AIG Life România 48

2.1.5. Comparaţie între poliţele de tip LIFE EXTRA şi CAPITAL EXTRA 49

2.1.6. Caracteristicile produsului JUNIOR EXTRA 53

2.1.7. Calculul primei de asigurare aferent produsului ”Junior EXTRA” 55

2.1.8 Produsul LIFE SUPPORT 56

Capitolul 3. ASIROM Vienna Insurance Group – produse de asigurare de viata si poziţia in topul societatilor de asigurare 58

3.1. Prezentarea generală al ASIROM si rezultate financiare 58

3.1.1. Despre ASIROM 58

3.1.2. Portofoliul de produe de asigurare de viata 60

3.1.3. Rezultatele financiare al ASIROM 61

3.1.4. Strategii si perspective de dezvoltare in ceea ce priveşte asigurările de viată 65

3.2. Prezentarea produselor Tarif I si Tarif IA 66

3.2.1. Condiţii speciale Tarif I privind asigurarea mixta de viata 68

3.2.2. Condiţii speciale Tarif IA privind asigurarea mixta de viata si suplimentara de accidente 71

3.2.3. Comparaţia produselor Tarif I si Tarif IA 73

Capitolul 4. Analiza SWOT a societăţilor AIG Life Asigurări România si ASIROM Vienna Insurance Group 73

Capitolul 5. Concluzii 78

Bibliografie 80

Extras din document

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România

1.1 Aspecte generale privind asigurările de viaţă din România

1.1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România

Istoria asigurărilor in România, a început sa fie scrisă încă din secolul al IV-lea prin manifestări ale protecţiei pe baze mutuale, ce au apărut in Transilvania, însă progresele semnificative apar începând cu secolul al XIX-lea.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1279 din 8 decembrie 1990 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor, care prevedea că începând cu data de 1 ianuarie 1991, se pot crea societăţi de asigurare ca societăţi comerciale pe acţiuni, ADAS şi-a încetat activitatea. Activul şi pasivul ADAS au fost preluate de către societăţile ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ S.A., ASTRA S.A., si agenţia CAROM S.A., înfiinţate prin prevederile aceleiaşi Hotărâri. Societatea ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ S.A. a preluat activele şi pasivele aferente asigurărilor facultative de viaţă, asigurărilor obligatorii, asigurărilor facultative de autovehicule şi altor asigurări. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ S.A. a preluat de la ADAS şi bunurile imobile care au fost incluse în capital. Societatea ASTRA S.A. a preluat activele şi pasivele corespunzătoare societăţilor mixte (cu participarea ADAS) din străinătate. Agenţia CAROM S.A. a preluat activitatea privind constatarea daunelor, stabilirea şi plata despăgubirilor în cazul pagubelor produse în România, atunci când răspunderea revenea unor asiguraţi la societăţile de asigurare din străinătate şi în cazurile de pagube produse în străinătate de automobilişti români asiguraţi la societăţile de asigurare din România.

Aceste trei companii au fost create prin participarea statului de 100%, aceasta situaţie schimbându-se în anul 1991 când prin Legea nr. 58 din data de 14 august 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale, 30% din capitalul social al entităţilor economice a fost privatizat şi a trecut în administrarea Fondurilor Proprietăţii Private.

In anul 1991, apare Legea nr. 47 din data de 16 iulie 1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. Prevederile Legii stipulau faptul că în România, activitatea de asigurare se desfăşoară prin intermediul societăţilor de asigurare, societăţilor de asigurare-reasigurare şi societăţilor de reasigurare şi, de asemenea, prin societăţile de intermediere (agenţii de intermediere).

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 574 din data de 23 august 1991 privind atribuţiile OFICIULUI DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITATII DE ASIGURARE ŞI REASIGURRAE - OSAAR, se înfiinţează organismul de supraveghere a pieţei asigurărilor, ca direcţie în cadrul Ministerului Finanţelor.

In luna septembrie 1990 a fost înfiinţată prima societate de asigurări cu capital integral privat din România, S.C. UNITA SRL, cu sediul la Timişoara. Activitatea societăţii UNITA a debutat în luna ianuarie 1991, prin practicarea asigurărilor mixte de viaţă cu acumulare de capital. În anul 2000 pachetul majoritar al societăţii a fost cumpărat de compania Wienner Staedtische din Austria, iar în portofoliul societăţii se regăsesc în prezent toate tipurile de asigurări.

Ulterior, apar alte companii cu capital privat, romanesc sau/şi cu capital străin (ţinând cont de faptul că Legea nu permitea înfiinţarea unei societăţi cu capital integral străin), marea lor majoritate având sediile în Bucureşti, aşa cum ar fi:

- În anul 1992 se înfiinţează societăţile AGRAS, ASIGURARE REASIGURARI ARDAF, ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL, etc.

- În anul 1994 se înfiinţează societăţile ASITRANS, ASIGURARI ION TIRIAC - ASIT (care în anul 2000 şi-a schimbat numele în ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI, prin cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni de către compania ALLIANZ din Germania), ARINCO SOCIETATE DE ASIGURARI (care ulterior îşi schimba numele în INTERAMERICAN ROMÂNIA ASIGURARI), SAR TRANSILVANIA, etc.

- În anul 1997 se înfiinţează societatea Naţionale Nederlanden Asigurări de Viaţă (care în 1998 îşi schimbă numele în Nederlanden Asigurări de Viaţă, iar în anul 2001 îşi schimbă numele în ING Nederlanden Asigurări de Viata), GARANTA, etc.

- În anul 1998 se înfiinţează societatea AIG Life ASIGURARI ROMANIA

- În anul 1999 se înfiinţează societatea COMMERCIAL UNION ASIGURARI DE VIAŢĂ, (care în anul 2002 îşi schimbă numele în AVIVA Asigurări de Viaţă) etc.

După anul 1990, pe piaţa românească a asigurărilor, au apărut foarte multe societăţi de intermediere în asigurări (in anul 2000 activând peste 800 de societăţi), care jucau rolul de agenţi dar şi de brokeri de asigurări (în fapt, brokeri de asigurare fiind numai câteva societăţi). Termenul "broker de asigurare" a fost introdus de Legea 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supraveghere a asigurărilor. La începutul anului 2002, erau autorizate să funcţioneze 105 societăţi de brokeraj in asigurări, printre care şi câţiva mari brokeri internaţionali ca MARSH, AON, GRAS SAVOYR, etc.

Prin apariţia Legii 32/2000, se înfiinţează Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, organism independent, autonom, finanţat de societăţile de asigurare, cu rol de reglementare, control şi supraveghere a pieţei asigurărilor. Comisia se finanţează din resurse proprii şi este condusă de un Consiliu format din preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri, numiţi de Parlament, în şedinţă comună a celor două Camere. Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este de 5 ani, fiecare membru putând fi reinvestit.

Preview document

Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 1
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 2
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 3
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 4
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 5
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 6
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 7
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 8
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 9
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 10
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 11
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 12
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 13
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 14
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 15
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 16
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 17
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 18
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 19
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 20
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 21
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 22
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 23
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 24
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 25
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 26
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 27
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 28
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 29
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 30
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 31
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 32
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 33
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 34
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 35
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 36
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 37
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 38
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 39
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 40
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 41
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 42
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 43
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 44
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 45
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 46
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 47
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 48
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 49
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 50
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 51
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 52
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 53
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 54
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 55
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 56
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 57
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 58
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 59
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 60
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 61
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 62
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 63
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 64
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 65
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 66
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 67
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 68
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 69
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 70
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 71
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 72
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 73
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 74
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 75
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 76
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 77
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 78
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 79
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 80
Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Studiu Comparativ pe Piata Asigurarilor intre Produsele AIG Life si Asirom Vienna Insurance Group.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Asigurarea Autovehiculelor pentru Avarii și Furt

S.C.ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM S.A este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/304/08.02.1991, cod unic de înregistrare...

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Asigurari Asirom

1. ORGANIZARE SI FUNCTIONARE De peste 15 ani, ASIROM este cel mai cunoscut asigurator din România, care ofera clientilor confortul si siguranta de...

Studiu de Caz - ASTRA Asigurari

1. Rezumat executiv Organizatia la care s-a desfasurat stagiul de practica este ASTRA Asigurari, societate de asigurari - reasigurari, membra a...

Allianz Tiriac

CAPITOLUL I CUNOASTEREA FIRMEI SI A SECTORULUI DE ACTIVITATE 1.1.ISTORIC.INFIINTARE Fondat în anul 1890, Allianz este astazi unul dintre cele...

Studiu Comparativ pe Piata Asigurarilor - ING si Grawe

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România Istoria asigurărilor în România, a început să...

Asigurări Auto

1.Introducere Productia este o conditie esentiala a existentei societatii umane. Pentru a trai si a evolua, omul trebuie sa produca si sa creeze...

Ai nevoie de altceva?