Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 10118
Mărime: 143.11KB (arhivat)
Publicat de: Dorel Nicola
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Firtescu

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. 1. Scurt istoric al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto 2
 3. 1.1 Conceptul de asigurare RCA 4
 4. 1.2. Asiguratul în cazul asigurării RCA 5
 5. 1.3. Asigurătorul în cazul asigurării RCA 5
 6. 1.4. Contractul de asigurare 7
 7. 1.5. Primele de asigurare, riscurile asigurate și despăgubirea 10
 8. 2. Piața RCA din România 15
 9. 2.1. Limite de despăgubire 15
 10. 2.2. Principalii indicatori privind asigurarea obligatorie RCA 16
 11. 2.2.1. Prime subscrise 16
 12. 2.2.2. Indemnizații brute plătite 16
 13. 2.2.3. Rezerva tehnică 17
 14. 3. Efectuarea inspecției de risc 18
 15. 4. Operaţiuni declanşate de producerea evenimentelor asigurate 22
 16. 5. Dosarul de daună auto 28
 17. 5.1. Studiu de caz 29
 18. BIBLIOGRAFIE 31

Extras din proiect

1. Scurt istoric al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a apărut pentru prima dată în Marea Britanie, în 1930, printr-o lege dedicată, denumită Road Traffic Act, ca urmare a numeroaselor procese de daune, rezultate în urma accidentelor provocate de automobile, soldate cu victime și care nu ofereau satisfacție petenților.

Ulterior, cadrul legal privind obligativitatea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto a fost adoptat și de Irlanda (în 1933), Germania (1939) și Franța (1958). În România, asigurarea RCA s-a introdus, pentru prima oară, în anul 1972, sub denumirea de asigurare prin efectul legii, de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule și asigurarea prin efectul legii a călătorilor în cazurile de accidente.

În prezent, asigurarea RCA este reglementată, prin norme specifice, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate c dispozițiile Legii nr. 136/ 1995, precum și a Legii nr. 32/ 2000, cu modificările și completările ulterioare ale acestora.

Cartea Verde

În 1949, cu mult înainte de formarea Uniunii Europene, Comitetul permanent de lucru pentru transporturi rutiere al Comitetului pentru transporturi interioare din cadrul Comisiei Economice a Naţiunilor Unite s-a întrunit la Geneva și a emis așa numita Carte verde.

Recomandare de la Geneva, punând bazele sistemului Carte Verde (Green Card System) pentru beneficiarii de asigurări auto.Acest sistem a fost conceput pentru a simplifica trecerea vehiculelor dintr-o ţară membră a Uniunii Economice Europene în alta. Comitetul a recomandat adoptarea unui model scandinav, în vigoare din 1926. Cartea verde este echivalentul polițelor naţionale de asigurare auto din toate ţările agreate. Ea servește drept dovadă de asigurare de răspundere civilă, care poate fi prezentată în cazul unui accident petrecut în afara ţării proprii.

Sistemul carte verde operează în mai mult de 40 de ţări, incluzând toate ţările din Europa și mai multe ţări din Orientul Mijlociu. Acesta a fost instituită în multe ţări din Europa care nu făcut iniţial parte din Spaţiul Economic European.

Implementarea deplină și eficientă a sistemului Carte verde a impus crearea unui organism de emitere a formularelor de asigurare Carte verde, care să poată facilita schimbul de informaţii între asigurătorii din ţările de origine ale conducătorilor auto implicaţi în evenimente rutieretransfrontaliere și, deasemenea, care să aibă autoritatea pentru investigarea circumstanţelor în care s-au produs evenimentele auto și gestionare a cazurilor respective. Astfel, s-au creat Birouri naţionale de asigurări, la care au aderat toţi asigurătorii care practicau asigurare de

răspundere civilă auto obligatorie.

Principalele atribuţii ale acestor Birouri sunt: să pună la dispoziţie mijloacele prin care o persoană vătămată poate face plângere împotriva unei poliţe de asigurare emisă pe teritoriul altei ţări și să faciliteze schimbul de plăţi între societăţile de asigurare.

România aderă la sistemul Carte verde în 1965, prin înscrierea ADAS la Consiliul NIB, de la Londra. Până în 1990 ADAS gestionează și atribuţiile de Birou Naţional de Asigurări. După revoluţie, activitatea de constatare a daunelor, stabilirea și plata despăgubirilor în cazul pagubelor

produse în România, de către conducători auto asiguraţi în străinătate sau al pagubelor produse în străinătate de conducători auto români, este preluată, cu titlu tranzitoriu, de către agenţia CAROM. Un an mai târziu, Legea nr. 47/1991 prevedea ca „societăţile de asigurari și societăţile de asigurare – reasigurare care practică asigurarea de autovehicule vor constitui Biroul Asigurătorilor de Autovehicule, care reprezintă aceste societăţi în relaţiile interne și cu străinătate, îndeplinind sarcinile și supraveghind realizarea de către societăţile reprezentate a obligaţiilor rezultând din convenţiile internaţionale cu privire la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube cauzate prin accidente de autovehicule.“

În iunie 1995, Tribunalul București admite cererea asociaţiei Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) și dispune înregistrarea acesteia în Registrul special al Tribunalului Municipiului București.

Ca o concluzie putem spune că încă din primii ani ai secolului trecut, asigurările cu caracter obligatoriu reflectă fidel etapele dezvoltării și nevoilor unei societăţi.

Studiul evoluţiei lor a intrat, deja, în atenţia știinţelor sociale. Nivelul de asimilare și acceptare al formelor de asigurări obligatorii spune multe despre gradul de emancipare al unei societăţi. Atenția și respectul față de bunul public, conștiinţa apartenenţei la o comunitate, cu responsabilităţile de rigoare, se regăsește în grija de a fi sigur că nu devii o povară pe umerii celor dragi sau ai societăţii.

1.1 Conceptul de asigurare RCA

Asigurările de răspundere civilă reprezintă o componentă de mare importanţă şi actualitate a activităţii de asigurare. Prin asigurările de răspundere civilă se acoperă prejudiciul produs de asigurat - persoana fizică sau persoana juridică - unor terţe persoane. În toate cazurile este vorba de prejudiciile ce pot fi produse în anumite împrejurări şi pentru care o persoana fizică sau juridică răspunde potrivit legii.

Existenţa acestui tip de asigurare permite pe de o parte ca persoana păgubită să primească despăgubirea cuvenită, iar pe de alta, ca patrimoniul asiguratului să rămână neatins, deoarece în schimbul primelor de asigurare plătite, el nu mai poate fi plătit, pe cale judiciară pentru prejudiciul produs.

Preview document

Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 1
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 2
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 3
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 4
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 5
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 6
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 7
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 8
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 9
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 10
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 11
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 12
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 13
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 14
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 15
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 16
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 17
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 18
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 19
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 20
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 21
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 22
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 23
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 24
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 25
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 26
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 27
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 28
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 29
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 30
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 31
Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata Auto.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto

New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor... fara asigurari, n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa...

Adaptarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto la cerințele pieții europene a asigurărilor

CAPITOLUL I: ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ ȘI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1.Conceptul și conținutul asigurărilor de...

Asigurarea de răspundere auto

INTRODUCERE Am ales tema “ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO”, deoarece este un subiect de actualitate şi prezintă un mare interes pentru toţi...

Asigurări Auto

1.Introducere Productia este o conditie esentiala a existentei societatii umane. Pentru a trai si a evolua, omul trebuie sa produca si sa creeze...

Asigurările de bunuri aparținând persoanelor fizice în România (xyz sa)

CAPITOLUL I Introducere 1.1. Evoluţia asigurărilor în România Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă,...

Asigurări de bunuri și răspundere civilă

Capitolul 1 Necesitatea economico-socială şi trăsăturile asigurărilor 1.1 Nevoia de asigurare De-a lungul timpului, viaţa si bunurile oamenilor...

Inovație de proces pe piața asigurărilor în România

Capitoulu 1. Studiu comparativ ai indicatorilor inovării în țările europene 1. Marketing and organizational innovations Acest indicator...

Ai nevoie de altceva?