Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 45 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Angelica Cozorici

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

I.Denumire şi formă
II.Obiectul activităţii
III.Membrii Uniunii
VI.Organele de conducere
V.Preşedintele UNSAR
VI.Directorul general
VII.Cenzorul
VIII.Patrimoniul
IX.Cotizaţiile membrilor
X.Dizolvarea UNSAR
XI.Companiile membre UNSAR
XII.Prevederi finale
*Piața asigurărilor la începutul anului 2009
Bibliografie

Extras din document

I.Denumire şi formă

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din Romania - UNSAR a fost constituită în anul 1994 ca organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter nelucrativ, creată în scopul dezvoltării, extinderii, colaborării şi cooperării în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor pe plan intern şi internaţional. U.N.S.A.R. a fost fondată de către 13 societăţi de asigurare şi reasigurare, societăţi cu capital de stat şi privat, capital atât românesc cât şi străin.

UNSAR este organizată şi funcţioneaza în baza Ordonanţei Guvernului Romîniei 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile cu modificările şi completările ulterioare precum şi a prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, aşa cum a fost modificată si completată.

UNSAR este persoană juridică română de drept privat şi este supusă legislaţiei din România. Activitatea UNSAR se desfăşoară pe baza prezentului Statut precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Codului de Conduită. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Codul de Conduită sunt aprobate de Adunarea Generală şi fac parte integrantă din prezentul Statut.

UNSAR desfăşoară o activitate îndreptată spre sprijinirea relaţiilor de piaţă în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, în prezent fiind formată din 26 membri care deţin circa 94% din piaţa asigurărilor din Romania, fiind astfel reprezentativă pentru aceasta.

II.Obiectul activiăţii

Obiectul de activitate al UNSAR îl constituie :

Art. 2 cr

2.1. Reprezentarea poziţiei comune a membrilor săi în faţa autorităţilor ori a altor organizaţii şi foruri din ţară şi din străinătate.

2.2. Apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor din România, membri ai UNSAR.

2.3. Popularizarea şi promovarea, în rândul membrilor a conceptelor, tehnicilor şi metodelor avansate în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor.

2.4. Sprijinirea şi eventual finanţarea publicaţiilor ce servesc interesele activităţii de asigurare şi mediatizarea asigurărilor, precum şi educarea populaţiei în ceea ce priveşte necesitatea asigurărilor .

2.5. Participarea la formularea unei poziţii comune în pregătirea reglementărilor privind asigurările; Sa depuna eforturi pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ existent prin exprimarea de opinii cu privire la proiectele de legi, ordonanţe, norme şi iniţierea de soluţii legale adecvate cu privire la modificările legislaţiei in vigoare.

2.6. Organizarea de acţiuni, schimburi de opinii în scopul respectării eticii şi concurenţei loiale între membrii săi.

2.7. Cooperarea la stabilirea şi promovarea contactelor permanente între membri.

2.8. Constituirea în caz de necesitate a unor echipe tehnice şi punerea la dispoziţia acestora a mijloacelor necesare funcţionării lor.

2.9. Oferirea prin comisiile sale de specialitate, de consultanţă de specialitate membrilor săi.

2.10. Obţinerea, prelucrarea şi schimbul de date şi informaţii privind activitatea de asigurări pe plan internaţional; Colectarea, procesarea şi publicarea datelor statistice privitoare la activitatea de asigurare / reasigurare.

2.11. Culegerea de informaţii asupra celor mai adecvate metode practicate în străinătate privind latura educativă a in domeniul asigurărilor, respectiv prevenirea producerii pagubelor şi limitarea efectului acestora.

2.12. Promovarea activităţii de asigurări din România, în străinătate; Promovarea dezvoltării cât mai durabile a industriei asigurărilor pe plan intern şi internaţional;

2.13. Organizarea şi sprijinirea desfăşurării unor cursuri, seminarii, schimburi de experienţă pentru cadrele din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor şi desfăşoară studii şi cercetări cu privire la problemele pieţei de asigurare şi reasigurare din România, în raport cu experienţa în acest domeniu pe plan internaţional.

Fisiere in arhiva (2):

  • Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare.doc
  • Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare.ppt

Alte informatii

Universitatea " Stefan cel Mare " Suceava