Proiectele din domeniul Audit

Auditul Managementului Conflictelor - Studiu Penny Market

Capitolul 1. Generalități Auditul reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților unei organizații în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia. Scopul auditului în domeniul managementului conflictelor este... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiza declarației Aplici sau explici la SC Biofarm SA

1. Introducere Guvernanța corporativă continuă să reprezinte o temă de mare interes, atât pentru cercetători, cât și pentru practicieni, ca urmare a provocărilor permanente cărora companiile trebuie să le răspundă. Contextul economic și pandemic actual, dar și nevoia unei dezvoltări sustenabile aduc în fața... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilizarea imobilizărilor corporale - reevaluarea studiu de caz la Natura Alimente SRL

INTRODUCERE Lucrarea de față urmărește să realizeze introducerea în noțiunile fundamentale ale recunoașterii, evaluării și contabilizării imobilizărilor corporale. Imobilizările corporale reprezintă adesea o parte importantă din activele intrprinderii și, prin urmare, ele sunt relevante în prezentarea poziției... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul calității

1. Scurtă descriere a organizației: denumire, obiect de activitate, lista produselor si serviciilor realizate MINERVA 94 S.R.L Minerva 94 S.R.L este o firmă înființată din inițiativa doamnei Popescu Ana în anul 1994, care și-a propus crearea unei afaceri în producție și comerț cu pâine și produse de patiserie.... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Activitate de audit public intern la Primăria Secuieni în cadrul compartimentului de achiziții publice

I. PREZENTAREA INSTITUȚIEI Conform Ordonanței nr.53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale : “Art. 2. - (1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populația rurală reunită prin comunitate de interese și tradiții. Comuna este alcătuită din unul... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Societatea LivAgricola SRL

Tema 1. Acceptarea misiunii. 1.1. INTRODUCERE DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE Denumire societate: S.C. LIV AGRICOLA SRL Domiciliul fiscal: Str. Barca, nr. 24, bl. M106, sc. 1, ap. 7, sector 5, București Spațiu deținut în baza contractului de comodat 23/12.12.2019, încheiat între persoana fizică Cristea Mirela... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Extras Preview

Modalități de îmbunătățire a auditului intern

Capitolul 1- Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit intern Definiția auditului intern este conform teoriei „Auditul intern din sectorul public reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern

Cap.1: Caracteristici ale activității de audit intern Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional-independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă

Capitolul 1. Auditul intern și guvernanța corporativă 1.1 Conceptul de audit intern și sfera sa de manifestare Prin noțiunea de audit intern se înțelege o activitate independentă și obiectivă, care îi oferă asigurare organizației în privința gradului de control pe care îl are asupra operațiunilor, dar o și... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditul mărfurilor

Compania de audit „AUDIT DATA" SRL a fost angajată pentru a efectua auditul situațiilor financiare a entității „ CHIVIRIGA VITALIE I.I. ” Entitatea „CHIVIRIGA VITALIE I.I.” activează pe piață de cinci ani. În conforitate cu prevederile privind criteriile obligatorii de confirmare a situațiilor financiare de către... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

Introducere Frauda este un subiect pe care îl vedem dezbătut parcă tot mai des în societatea în care trăim. Se dorește ca acest fenomen cu influență negativă asupra unei organizații să se diminueze tot mai mult, însă de multe ori nu se pun în practică toate instrumentele existente pentru o bună gestionare a... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Valoarea justă-semnificație, comparație cu cost istoric

1. Conceptul e valoare justă și cost istoric 3 1.1 Caracteristicile valorii juste și a costului istoric 4 2. Valoarea justă versus cost istoric avantaje și dezavantaje 4 3. Obiectivitate vs subiectivitate în măsurarea contabilă 8 4. Insuficiențele, inconvenientele și pericolele presupuse de apelul la modelul de... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza - Diagnostic a lichidității și solvabilității financiare a societății Purcari Winery

1. Prezentarea societății 1.1. Date generale Denumire: ÎM "Vinăria Purcari" SRL Adresa Administrativă: MD-2028, mun. Chișinău, strada Calea Ieșilor 8 Adresa socială a societății: 1, Lampousas Street 1095 Nicosia Cipru Numărul de înregistrare: HE201949 INFORMAȚII PRIVIND SOCIETATEA: Purcari Wineries este unul... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comitetul de audit în guvernanța corporativă

1. Introducere în sfera guvernanței corporative Termenul de guvernanță provine din limba latină de la cuvântul „guvernare”, care semnifică „a conduce”, „a îndrepta” sau „a guverna”, iar termenul „corporativ” provine de la cuvântul „corp”. Așadar, noțiunea de „guvernanță corporativă” ne duce cu gândul la ideea de... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

SC Agricola SA Bacău

I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII Societatea are forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și statul ei. Sediul societății este în Bacău, str. Calea Moldovei nr.94, având codul fiscal nr.2816014, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/04/2214/1992. La... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Control Intern - ISA420

CONTROLUL INTERN ISA 402 Considerente de audit referitoare la entitățiile care apelează la Organizațiilor de Servicii Introducere Scopul acestui standard internațional de audit (ISA) este de a stabili standarde și oferă îndrumări unui auditor în care entitatea folosește un serviciu organizare. Acest ISA descrie,... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

Introducere Auditul intern poate fi definit ca proces de examinare a activităților unei organizații în scopul realizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere. Obiectivele principale ale auditului intern sunt următorele: Verifică activitatea organizațiilor... citește mai departe

17 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sinteza rapoartelor de audit privind performanța acordării unor beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea saraciei, susținerea copilului și a familiei

I. Introducere Prezentul raport este destinat Președinției, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, potrivit Legii nr. 68/25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut, precum și opiniei publice. În contextul... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Controlul calității misiunilor de audit

INTRODUCERE În condițiile actuale ale vremurilor pe care le trăim se pune un mare accent asupra conceptului de calitate. Dacă ar fi să aruncăm o privire în jurul nostru, am observa că această noțiune a calității este atotcuprinzătoare, când vorbin despre calitate nu ne rezumăm strict la caracteristicile calitative... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici de guvernanță corpotivă - Raiffeisen Bank

Rezumat Guvernanța corporativă este un domeniu nou, în România, guvernanța a apărut, din punct de vedere conceptual și al reglementărilor, abia la începutul anilor 2000. Prin acest studiu am încercat să aduc în atenție beneficiile pe care le poate avea adoptarea unui cod de guvernanță corporativă. Am analizat din... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

ISA 320 - Pragul de semnificație în planificarea și desfășurarea unui audit

Introducere Standardele de audit considera folosirea conceptului de risc de audit ca o cale de asigurare ca riscul de denaturare semnificativa a situatiilor financiare este pastrat la un nivel acceptabil de scazut. Riscul de audit reprezinta o problema de planificare. Calitatea informatiei contabile, in general,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Operațiuni bancare - studiu de caz

Auditul bancar reprezinta ansamblul de actiuni de evaluare, verificare si control a activitatii bancii, implicit a documentelor financiar-contabile finale elaborate de aceasta (bilantul contabil, contul de profit si pierderi), pentru a stabili daca acestea ofera o imagine fidela a activitatii perioadei (de obicei un... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Extras Preview

Conceptul de valoare adăugată în auditul intern

I. AUDIT. CADRU CONCEPTUAL ȘI NORMATIV I.1. Conceptul de audit „În plan real, orice entitate instituțională, pe fundalul atingerii unui grad cât mai înalt de eficiență a utilizării resurselor economice, are ca obiectiv implementarea a trei idealuri ce țin de guvernanța corporativă, administrarea riscurilor și... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Audit energetic

Despre audit si certificat Auditul energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termică și energetică a... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Auditul de securitate și sănătate în muncă - metoda de audit cu pondere

Prezentarea firmei Date S.C. RAC S.R.L. Numele firmei: S.C. RAC S.R.L. Domeniu de activitate: Intretinerea si repararea autovehiculelor Anul fondarii: 2000 Director General: Radu Alin Adresa: Strada Lucretiu Patrascanu Nr.9, Bl. B2, Ap. 25, Sector 3 Personal: 450, din care conducere 50. Cod Fiscal: R07545555... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Extras Preview