Controlul calitatii misiunilor de audit

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Controlul calitatii misiunilor de audit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Audit

Cuprins

INTRODUCERE 2
Capitolul I CONTROLUL CALITĂȚII. SUPERVIZAREA 3
1.1 SISTEMUL DE CONTROL AL CALITĂȚII ÎN AUDIT 3
1.1.1 SISTEMUL PROPRIU DE CONTROL AL CALITĂȚII MISIUNILOR DE AUDIT 4
1.2 SUPERVIZAREA SAU SUPRAVEGHEREA MODULUI DE REALIZARE A MISIUNII DE AUDIT 11
1.3 REVIZUIREA CONTROLULUI CALITĂȚII MISIUNII 12
Capitolul II SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT STATUTAR 14
2.1 PRINCIPII ȘI CRITERII ALE SUPRAVEGHERII PUBLICE 14
2.2 ASPECTE PRIVIND TIPURI DE INSPECȚIE. ÎNCHEIEREA MISIUNII DE VERIFICARE A CONTROLULUI CALITĂȚII MISIUNILOR DE AUDIT 19
2.3 CADRUL LEGISLATIV APLICABIL 22
CONCLUZII 27
BIBLIOGRAFIE 28

Extras din document

INTRODUCERE

În condițiile actuale ale vremurilor pe care le trăim se pune un mare accent asupra conceptului de calitate. Dacă ar fi să aruncăm o privire în jurul nostru, am observa că această noțiune a calității este atotcuprinzătoare, când vorbin despre calitate nu ne rezumăm strict la caracteristicile calitative ale unui produs sau serviciu.

Deoarece acest concept al calității prezintă un grad mare de evoluție din anii 90 până în prezent putem afirma că acest subiect este unul de actualitate, care este în atenția nu doar a unei categorii anume, ci dimpotrivă reușește să preocupe o varietate de categorii de persoane. Luând în considerare acest aspect am decis că titlul lucrării noastre „Controlul calității misiunilor de audit” comportă un grad adecvat de noutate, fiind un subiect care beneficiază din ce în ce mai mult de interesul a unei mari părți din populație, punându-se un mare accent pe această caracteristică.

În general termenului de calitate i se pot atribui mai multe înțelesuri în funcție de contextul în care este folosit. Se disting astfel termenii de calitate a produselor, calitate a serviciilor, de calitate a vieții și lista nu se oprește aici. Când se are în discuție calitatea informațiilor financiar-contabile difuzate de către entitate, o primă asociere care se poate face este în legătură cu profesia contabilă, respectiv cea de auditor financiar. Auditorii financiari au responsabilitatea de a informa corect utilizatorii interni și externi și de a garanta credibilitatea datelor publicate de către entități în raport cu realitatea. De multe ori aceștia sunt considerați principalii responsabili de eșecurile marilor firme. Pentru a evita ca aceste eșecuri să aibă loc, auditorii trebuie să respecte normele impuse de referențialul contabil, precum și a principiilor de conduită etică și deontologie profesională și să reușească în acest fel să exprime o opinie cât mai pertinentă în raportul de audit întocmit. Această calitate a informațiilor pe care auditorii trebuie să o ofere utilizatorilor poate fi considerată vitală, întrucât deciziile acestor utilizatori externi se bazează strict pe informațiile supuse cerinței legale de publicare, iar dacă acestea nu reușesc să reflecte situația entităților raportoare cât mai conformă cu realitatea, efectul va fi cu siguranță unul dezastros, unde perdanții nu vor fi doar de o singură parte.

Obiectivul general al acestei lucrări îl reprezintă accentul pus pe controlul calității în misiunea desfășurată de către auditor.

Controlul de calitate reprezintă un ansamblu de măsuri luate de organismele profesionale, care vizează analiza modului de orga nizare și funcționare a unui cabinet si aprecierea modului de aplicare în cadrul cabinetului a standardelor internaționale și a normelor profesionale emise de aceste organisme.

Documentația misiunilor de audit înregistrează activitatea efectuată, rezultatele obținute și concluziile la care au ajuns partenerii de misiune și echipa de misiune. Partenerii de misiune sunt persoanele responsabile pentru misiunea de audit și efectuarea acesteia și pentru raportul de audit care este întocmit în numele firmei.

Firmele de audit sunt obligate să elaboreze un sistem propriu de control al calității misiunilor de audit. În același timp, calitatea misiunilor de audit este controlată de inspectorii desemnați de către „Camera Auditorilor Financiari din România” sub coordonarea și monitorizarea „Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.”

Capitolul I CONTROLUL CALITĂȚII. SUPERVIZAREA

1.1 SISTEMUL DE CONTROL AL CALITĂȚII ÎN AUDIT

Sistemul de control al calității în audit presupune un set de proceduri interne aplicate de auditorul financiar în activitatea sa, cât și proceduri pe care organismul profesional - Camera Auditorilor Financiari din România - le stabilește și le aplică în scopul asigurării că auditorul financiar se conformează standardelor profesionale și că rapoartele de audit emise sunt adecvate în circumstanțele date.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul calitatii misiunilor de audit.docx

Bibliografie

- ISA nr. 230, Documentație de audit
- ISA nr. 220, Controlul calității pentru auditul informațiilor financiare istorice.
- ISQC nr. 1, Controlul calității pentru firmele care efectuează audituri și revizuiri ale informațiilor financiare istorice, precum și alte misiuni de asigurare și servicii conexe.
- LEGE Nr. 162/2017 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
- HOTĂRÂREA NR. 60 din 19 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar, altul decat cel statutar, si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari
1. Crăciun, Ștefan, Audit financiar și audit intern, Editura Ecomică, București,
2004.;
2. Dobroțeanu, Laurențiu și Dobroțeanu, Camelia-Liliana, “Audit, concepte și practici”, Editura Economică, București, 2002;
3. Moraru Ana, Suciu Gherorghe și Stoian Flavia, „Audit intern și guvernanța coorporativă”, Editura Universitară, București, 2008;
4. Oprean, Ioan, Control și audit financiar-contabil, Editura Intelcredo, Deva, 2002;
5. Oprean Ioan, Popa Irimie Emil și Radu Dorin Lenghel, „Procedurile auditului și ale controlului financiar”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007;