Management achizitii publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Management achizitii publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Audit

Extras din document

1. CAZ PRACTIC DE AUDIT INTERN

Procedura – P01: Iniţierea auditului

ENTITATEA PUBLICĂ PRIMARIA GENERALA A MUNICPIULUI CRAIOVA

Serviciul Audit Public Intern

Nr. 420575 din 20.01.2015

ORDIN DE SERVICIU

In conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, a O.M.F.P. nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, a Ordinului managerului general nr. 123/2007 prin care s-au aprobat Normele proprii de exercitare a auditului intern în cadrul entităţii publice şi a Planului de audit intern pentru anul 2015, se va efectua misiunea de audit intern la Departamentul de achizitii publice in perioada 5.02.2015-10.03.2015.

Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului corect de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil, fiind structurate pe următoarele domenii auditabile:

Publicarea anunturilor si stabilirea criteriilor de atribuire

1. publicarea anunturilor privind achizitiile publice

2. criteriile de atribuire a contractelor de achizitii publice

Procesul de achizitie publica

1. proceduri de atribuire

2. licitatia

3. etapele procesului de achizitie publica

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare al licitatiilor si atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din entitatea publică.

Echipa de auditori interni este formată din următorii:

1. Popescu Mircea

2. Georgescu Gabriel

Şef Serviciu Audit Public Intern,

Ionescu Daniel

Procedura - P02: Iniţierea auditului

ENTITATEA PUBLICĂ PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Popescu Mircea

Misiunea de audit:Managementul achizitiilor publice Data: 20.01.2015

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată

Da Nu

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? - X

Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? - X

Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? - X

Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor privind gestiunea resurselor umane? - X

Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? - X

Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? - X

Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel guvernamental? - X

Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? - X

Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? - X

Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? - X

Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului Audit Public Intern de urgenţă? X -

Auditor, Şef serviciu,

Popescu Mircea Ionescu Daniel

Fisiere in arhiva (1):

  • Management achizitii publice.doc