Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi

Proiect
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 17530
Mărime: 8.95MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere .1

Capitolul 1: Descrierea fluxului tehnologic şi alegerea racorduluiîntreprinderii la reţaua publică.2

1.1 Noţiuni generale.3

1.2 Caracteristicile principale ale racordului întreprinderii la sistemul energetic.6

1.3 Descrierea fluxului tehnologic.8

Capitolul 2: Calculul indicatorilor curbelor de sarcină.11

2.1 Noţiuni generale .19

2.2 Indicatorii curbelor de sarcină

Capitolul 3: Dimensionarea reţelei electrice de joasă tensiune

3.1 Noţiuni generale.19

3.2 Alegerea soluţiei constructive pentru tablourile de distribuţie.22

3.3 Dimensionarea circuitelor de alimentare.23

3.3.1 Alegerea secţiunii în baza încălzirii maxime admisibile în regim de funcţionare de durată .23

3.3.2 Verificarea secţiunii pe baza căderii de tensiune în regim de pornire .24

3.3.3 Verificarea secţiunii conductoarelor la stabilitate în regim de pornire.24

3.4 Dimensionarea cablului de alimentarea a întreprinderii.30

3.5 Dimensionare coloanelor ce alimentează de la TGD, la tablourile de distribuţii pe secţii.31

3.6 Alegerea de protecţie şi comutaţie.33

3.7 Alegerea protecţiei coloanelor.35

Capitolul 4: Determinarea puterii transformatoarelor din postul de transformare.37

4.1 Noţiuni generale.37

4.2 Determinarea sarcinilor de calcul.38

4.3 Alegerea locului de amplasare a PT.39

4.4 Determinarea puterii transformatoarelor din post.41

4.5 Alegerea echipamentelor electrice din posturile de transformare.43

Capitolul 5: Calculul curenţilor de scurtcircuit.45

5.1 Noţiuni generale.45

5.2 Calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat.47

5.2.1 Calculul reactanţilor în unităţi relative.48

5.2.2 Calculul reactanţei totale şi a reactanţei de calcul.50

5.2.3 Calculul curenţilor de scurtcircuit monofazat.59

5.3 Calculul curenţilor de scurtcircuit monofazat.59

Capitolul 6: Reglarea tensiunii.63

6.1 Noţiuni generale.63

6.2 Mijloace de reglaj.63

Capitolul 7: Tratarea neutrului în reţelele industriale.68

7.1 Noţiuni generale.68

7.2 Reţele cu neutrul legat direct la pământ.69

Capitolul 8: Atenuarea regimului deformat.73

Capitolul 9: Eficienţa economică a compensării factorului de putere.78

9.1 Cauzele şi efectele consumului de putere reactivă.78

9.2 Mijloacele pentru compensarea consumului de putere reactivă.80

9.3 Alegerea instalaţiei de compensare.81

9.4 Determinarea mărimii puterii reactive Qc a sursei pentru realizarea factorului de putere neutral cosφ2.81

9.5 Alegerea tipului sursei de compensare.82

9.6 Stabilirea amplasamentului sursei de. compensare.86

9.7 Descărcarea bateriei de condensatoare.88

9.8 Echipamentul electric al bateriei de. condensatoare.89

9.9 Eficienţa economică a compensării.91

Capitolul 10: Elemente de electrosecuritate la exploatarea instalaţiilor industriale.93

10.1 Noţiuni generale.93

10.2 Protecţia contra accidentelor prin electrocutare.94

10.3 Calculul prizei de pământ pentru PT.106

Capitolul 11: Stabilirea soluţiei optime privind forma de energie utilizată la un cuptor de topire.106

11.1 Ipoteze avute în vedere la comparaţie.107

11.2 Analiza energetică

11.3 Comparaţia tehnico-economică.117

11.4 Concluzii.120

Bibliografie.122

Extras din document

INTRODUCERE

În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor, reprezentând circa 50% din producţia totală de energie electrică.

O problemă importantă, cu consecinţe economice o constituie determinarea încă din etapa de proiectare a fiecărei întreprinderi a mărimii puterii active şi reactive, precum şi a energiei active şi reactive, astfel încât să fie cât mai aproape de ceea ce se realizează după intrarea în funcţiune pentru a se evita supra sau subdimensionarea instalaţiilor de alimentare.

Pe baza valorilor obţinute şi în urma examinării situaţiei din sistemul energetic din zona amplasamentului întreprinderii şi a caracteristicilor şi repartizării tuturor consumatorilor în incinta acesteia, se stabilesc mai multe variante posibile, atât pentru instlaţiile de racordare la sistem, cât şi cele de distribuţie a energiei electrice în întreprindere, dintre care, prin folosirea calculelor tehnico-economice comparative, se selectează variantele cele mai avantajoase, care urmează a fi realizate.

De asemenea, în incinta întreprinderilor, unde apar receptoare în număr mare, având puteri nominale din ce în ce mai mari şi cu comportări diferite în funcţionare, este necesar ca instalaţiile de distribuţie să corespundă fiecărei categorii de consumatori.

Cerinţele care stau la baza rezolvării problemelor legate de relizare tuturor instalaţiilor electroenergetice din exteriorul şi din interiorul incintei fiecărei întreprinderi, în vederea alimentării cu energie electrică, privesc asigurarea producerii şi aducerii întregii puteri şi energii necesare până la ultimul receptor, funcţionarea sigură a acestor instalaţii la nivelul cerinţelor fiecărei categorii de consumatori şi economicitatea acestora, în sensul realizării lor cu investiţii minime şi cheltuieli de exploatare reduse.

Rolul energeticienilor nu se încheie însă odată cu punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare, este necesară o permanentă preocupare împreună cu tehnologii din fiecare întreprindere, în vederea creării unor condiţii tehnico-organizatorii cât mai bune de desfăşurare a proeselor de producţie, pentru reducerea consumului de energie electrică.

Scopul lucrării de faţă este analiza soluţiilor de alimentare din SEN a unui consumator industrial în vederea realizării unei concepţii de alimentare a acestui consumator, având în vedere noile orientări economice din ţara noastră.

Soluţia de alimentare a unui consumator cu energie electrică este determinată de cuantumul puterii consumate şi gradul de continuitate în alimentare, solicitat de consumator.

Una din cerinţele esenţiale prvind racordare consumatorilor la sistem este aceea de a realiza soluţii constructive şi tehnologice la nivelul celor mai înalte realizări pe plan mondial, în limita aplicabilităţii acestor soluţii la scara ţării noastre urmărindu-se în special următoarele:

 reducerea costurilor;

 creşterea gradului de tipizare;

 reducerea pierderilor de energie;

 creşterea fiabilităţii şi a mentenanţei;

 rentabilizarea activităţii de furnizare a energiei electrice.

CAPITOLUL 1

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC ŞI ALEGEREA RACORDULUI ÎNTREPRINDERILOR LA REŢEAUA PUBLICĂ

1.1. NOŢIUNI GENERALE

Stabilirea puterii şi energiei electrice necesare întreprinderilor industriale dă posibilitatea obţinerii primelor informaţii necesare pentru a putea trece la examinarea problemei alimentării acestora cu energie electrică necesară.

Alimentarea se referă în primul rând la puterea şi energia activă care în generlal sunt date din SISTEMUL ENERGETIC, cu excepţia cazurilor când în întreprinderi se realizează centrale electrice de termoficare proprii şi priveşte numai în parte puterea şi energia reactivă şi anume în măsura în care corespunde funcţionării economice a sistemului.

În procesul alimentării cu energie electrică, între sistem în calitate de furnizor şi întreprindere în calitate de consumator se creează relaţii reciproce constând dine cerinţe şi obligaţii din partea fiecăruia. Astfel întreprinderile solicită să li se asigure puterile maxime necesare, energia necesară, calitatea energiei prin tensiuni şi frecvenţa normale şi siguranţa în sensul asigurării continuităţii în alimentare corespunzătoare diferitelor categorii de receptoare.

SISTEMUL ENERGETIC, ca furnizor solicită întreprinderilor realizarea unei curbe de sarcină cât mai aplatizată, ceea ce conduce la o valoare cât mai redusă a puterii maxime la aceeaşi energie consumată. De asemenea, solicită realizarea unui consum specific de energie cât mai mic, respectiv o cantitate de energie cât mai mică; realizarea unui factor de putere corespunzător reglementărilor în vigoare, precum şi prevederea unor instalaţii deautomatizare şi protecţie prin relee care să asigure, în cazul unor deranjamente în instalaţiile de distribuţie din întreprindere, detectarea, deconectarea şi limitarea efectelor la nivelul întreprinderii, fără să afecteze Sistemul Energetic.

Preview document

Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 1
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 2
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 3
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 4
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 5
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 6
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 7
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 8
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 9
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 10
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 11
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 12
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 13
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 14
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 15
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 16
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 17
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 18
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 19
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 20
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 21
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 22
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 23
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 24
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 25
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 26
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 27
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 28
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 29
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 30
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 31
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 32
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 33
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 34
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 35
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 36
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 37
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 38
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 39
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 40
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 41
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 42
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 43
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 44
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 45
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 46
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 47
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 48
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 49
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 50
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 51
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 52
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 53
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 54
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 55
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 56
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 57
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 58
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 59
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 60
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 61
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 62
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 63
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 64
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 65
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 66
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 67
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 68
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 69
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 70
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 71
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 72
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 73
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 74
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 75
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 76
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 77
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 78
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 79
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 80
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 81
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 82
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 83
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 84
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 85
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 86
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 87
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 88
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 89
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 90
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 91
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 92
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 93
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 94
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 95
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 96
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 97
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 98
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 99
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 100
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 101
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 102
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 103
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 104
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 105
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 106
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 107
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 108
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 109
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 110
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 111
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 112
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 113
Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Alimentarea cu Energie Electrica a unei Intreprinderi.doc

Alții au mai descărcat și

Motorul de Curent Continuu

1Modelarea, simularea si reglarea unghiului de sarcina la valoarea dorita, la un servomotor de curent continuu Fie un motor de curent continuu cu...

Automatizarea ai Monitorizarea Punctelor Termice din Municipiul Ploiesti

1. PREZENTARE GENERALĂ Schema de automatizare se referă la comanda şi supravegherea automată aplicat punctelor termice PT. Ele conţin un circuit...

Sistem de Reglare a Temperaturii Apei din Boiler

1. Regulatoare automate. Generalităti Regulatorul automat are rolul de a prelucra operational semnalul de eroare e (obtinut în urma comparatiei...

Simularea Modului de Functionare al unei Centrale Termice in Mediul Lab Windows CVI

4. Consideraţii generale. Panoul de comandă DESCRIEREA PĂRŢILOR COMPONENTE A - Comutator vară/iarnă, reglare încălzire B - Buton Reset /...

Analiza și Reglarea unui Sistem Cazan-Turbina-Generator-Sistem Electro-Energetic Radial

Tema de proiectare: Se vor proiecta intr-o forma simplificata principalele circuite de reglare folosite la sistemul cazan  turbina  generator...

Automatizarea Dispozitivelor de Admisie Supersonice

CAPITOLUL I. Dispozitivele de admisie ale sistemelor de propulsie 1.1. Cerinte. Rol functional Deplasarea unui vehicul aerian în atmosfera...

Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției

1. Scurta prezentare a evolutiei sistemelor de productie Dezvoltarea productiei de bunuri materiale a facut obiectul multor dezbateri teoretice,...

Automatizari

- consta in analiza retelei Petri date prin tema de proiectare pentru numarul de ordine corespunzator (N= 12). 2.1 Sinteza automatului pentru...

Ai nevoie de altceva?