Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 13281
Mărime: 367.41KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Purcel Ion

Cuprins

INTRODUCERE 2

1. STRUCTURA GENERALĂ A UNUI SISTEM DE

MONITORIZARE A MEDIULUI 4

2. MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI 8

2.1. Proiectarea şi obiectivele sistemului de monitorizare 8

2.2. Zona de monitorizare 10

2.3. Prelevarea probelor 11

2.4. Variabile monitorizate 11

3. MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI 13

3.1. Proiectarea şi obiectivele sistemului de monitorizare a calităţii aerului 13

3.2. Puncte de măsurare, instrumentaţie şi variabile monitorizate 14

3.3. Sistemul de monitorizare a calităţii aerului în România 16

4. TEHNICI DE STOCARE ŞI ÎNREGISTRARE A DATELOR –

DATA LOGGING & RECORDING 17

4.1. Definiţii şi clasificări 17

4.2. Tipuri de fişiere utilizate pentru stocarea datelor 18

4.3. Tehnici şi instrumente virtuale de stocare a datelor în regim

data logging în LabVIEW 20

4.4. Exemplu de achiziţie şi stocare de tip disk streaming 28

5. ANALIZA SISTEMULUI DE MONITORIZARE

ŞI ALARMARE SAPA-ROM 32

5.1. Locul şi rolul SAPA-ROM în activitatea de protecţie a calităţii

apelor din România 32

5.2. Structura SAPA-ROM 33

5.3. Organizarea SAPA-ROM, unităţi implicate 35

5.4. Logistica 35

5.5. Fluxul primar de informaţii la nivelul subsistemului naţional 35

BIBLIOGRAFIE 38

Extras din document

Anexa :Test de evaluare la disciplina Electrotehnica 39

INTRODUCERE

În sensul cel mai larg, prin mediu se înţelege ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale.

Ştiinţa care studiază mediul se numeşte ecologie. Obiectul de studiu al

ecologiei este reprezentat de nivelurile supra-individuale de organizare a materiei vii integrate cu mediul fizico-chimic lipsit de viaţă (abiotic), niveluri organizate într-o structură ierarhică.

Ecologia studiază sistemele biologice integrate cu mediul fizico-chimic (abiotic) care cuprinde factori geologici, geografici, mecanici, fizici, chimici.

Mediul înconjurător în ansamblul său poate fi privit ca un sistem obţinut prin integrarea sistemelor biologice în mediul fizico-chimic (abiotic), rezultând sistemele ecologice, organizate de asemenea într-o structură ierarhică, care cuprinde :

- ecosfera

- complexele macro-regionale de ecosisteme

- complexele regionale de ecosisteme

- ecosistemele

Din această perspectivă mediul poate fi înţeles ca o ierarhie a sistemelor ecologice – naturale, semi-naturale, transformate, create şi controlate de către om.

Ecosistemele sunt sisteme deschise care realizează schimburi de materie şi de energie cu sistemele înconjurătoare, ceea ce permite realizarea funcţiilor ecologice fundamentale.

Ecosistemele sunt caracterizate de trei funcţii ecologice fundamentale:

- funcţia energetică

- funcţia de circulaţie a materiei

- funcţia de autoreglare

Funcţia energetică constă în existenţa unui flux de energie prin ecosistem. Sursa de energie primordială a unui ecosistem este Soarele. La nivelul producătorilor primari, energia solară este transformată prin fotosinteză în energie chimică. Energia chimică este transferată apoi către consumatori, dintr-un nivel trofic în altul. Acest transfer al energiei prin categoriile trofice ale ecosistemului este însoţit de transformarea parţială a energiei în căldură.

Funcţia de circulaţie a materiei constă în preluarea din mediu a substanţelor anorganice (nutrienţi anorganici) şi a apei de către producătorii primari şi transformarea acestora în substanţe organice, care sunt apoi transferate în diverse forme dintr-un nivel trofic în altul. Descompunătorii transformă substanţele organice în compuşi anorganici (elemente minerale) pe care le pun din nou la dispoziţia producătorilor primari. Apare un circuit al materiei care poartă numele de circuit bio-geo-chimic.

Funcţia de autoreglare sau autocontrol reprezintă capacitatea ecosistemului de a-şi menţine stabilitatea prin păstrarea unui echilibru dinamic al populaţiilor.

Prin deteriorarea mediului se înţelege alterarea caracteristicilor fizicochimice şi structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversităţii şi productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor naturale, gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului.

Echilibrul ecologic reprezintă ansamblul stărilor şi inter-relaţiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica armonioasă a acestuia.

Resursele naturale reprezintă totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili, regenerabile - apă, aer, sol, floră, faună sălbatică şi permanente – energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor.

Aşa cum rezultă din definiţie, căile principale de deteriorare a mediului sunt:

- poluarea

- supraexploatarea resurselor: extragerea masivă din ecosisteme a unor componente abiotice sau biologice

- modificarea ecosistemelor prin construcţii hidrotehnice şi de amenajare a teritoriului

- introducerea (intenţionată sau accidentală) a unor specii, ceea ce conduce la modificarea structurii trofice şi a echilibrului ecologic

Căile şi factorii de deteriorare a mediului nu acţionează independent ci corelat în timp şi spaţiu, asupra diverselor componente ale ecosistemelor şi asupra ecosferei în ansamblul acesteia.

Poluarea poate fi definită în mai multe moduri. Poluarea este o modificare a componentelor fizice, chimice şi biologice ale mediului care este dăunătoare pentru om, pentru ecosistemele naturale cât şi pentru cele antropizate sau create de către om. Poluarea se manifestă ca rezultat al introducerii în mediu a poluanţilor.

Prin poluant înţelegem orice substanţă (chimică, biologică) solidă, lichidă, sub formă gazoasă sau de vapori sau orice formă de energie (radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii) care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale.

Principalele componente ale mediului afectate de poluare sunt apa, aerul (atmosfera) şi solul. Prin urmare, se poate realiza o inventariere a surselor de poluare a apei, aerului şi solului. Pe de altă parte, poluarea fiecărei componente principale a mediului nu este independentă, ci după cum se cunoaşte între diversele compartimente ale ecosferei au loc permanent transferuri de materie şi energie. Aceste schimburi antrenează şi substanţe poluante, rezultând un transport al acestora între diverse compartimente (aer şi sol, aer şi apă, apă şi sol, aer şi fiinţele vii etc.).

Pentru măsurarea globală a efectelor poluării s-au pus la punct proceduri de evaluare a impactului asupra mediului care constau în cuantificarea efectelor activităţii umane şi a proceselor naturale asupra mediului, a sănătăţii şi securităţii omului, precum şi a bunurilor de orice fel.

Preview document

Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 1
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 2
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 3
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 4
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 5
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 6
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 7
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 8
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 9
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 10
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 11
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 12
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 13
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 14
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 15
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 16
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 17
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 18
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 19
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 20
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 21
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 22
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 23
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 24
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 25
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 26
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 27
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 28
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 29
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 30
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 31
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 32
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 33
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 34
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 35
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 36
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 37
Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Analiza Unor Sisteme Electronice de Monitorizare a Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicații de control utilizând microcontrolerul PIC16F877

CAPITOLUL 1 PROIECTAREA SISTEMELOR DE REGLARE A DEBITELOR 1.1 Noţiuni introductive Reglarea debitului pare la prima vedere o problemă extrem de...

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Proiectare conceptuală

Cerintele sistemului operational Odata ce a fost definita nevoia si abordarea tehnica, e necesar sa le tranlatam intr-un “scenariu...

Te-ar putea interesa și

Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității

INTRODUCERE Actualitatea temei: Consolidarea instituţională este un proces complex de întărire, adaptare la schimbări şi diversificare a...

Realizarea sistemelor de sprijinire a deciziilor

Resursele necesare funcţionării oricărei organizaţii se clasifică în resurse vizibile (resurse materiale, financiare şi umane) şi resurse...

Managementul strategic al DGASPC Vâlcea

1. Analiza capabilităţii strategice a organizaţiei 1.1. Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului...

Osciloscopul Digital Asistat de PC

INTRODUCERE Impactul calculatorului în tenhica masurarilor electrice si electronice a produs o adevarata revolutie, mai ales în domeniul...

Lucrare de practică - studiu de caz BRD

BRD – Groupe Société Générale GRUP SIBIU, AGENTIA TEREZIAN BRD – Groupe Société Générale – prezent in mai mult de 80 de tari si avand aproximativ...

Introducere în Marketing

I. MARKETINGUL ÎNTR-O LUME ÎN SCHIMBARE: CREAREA VALORII ŞI SATISFACŢIEI CLIENTULUI I.1. Conceptul de marketing -Marketingul,- este activitate...

Biosenzori

Ce este un biosenzor? Cuvântul biosenzor este format prin alăturarea a două cuvinte cu înţeles diferit: bio provine de la bios, care în limba...

Instrumentele planificării strategice - Elsaco

1. Despre ELSACO Grup Compania ELSACO a fost înfiinţatǎ în anul 1994, având sediul în municipiul Botoşani, ocupând la scurt timp un rol important...

Ai nevoie de altceva?