Aplicatie Informatica Privind Construirea intr-un Site Dinamic Utilizand Tehnologiile PHP si Mysql

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest proiect trateaza Aplicatie Informatica Privind Construirea intr-un Site Dinamic Utilizand Tehnologiile PHP si Mysql.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Cuprins

INTRODUCERE 3
I.1. INTRODUCERE 5
I.1.1 Internet-ul 5
I.1.2. Aplicaţii pentru Internet 6
I.1.3 DNS 7
I.1.4. Intranets şi Extranets 7
I.2. WEB SERVERS ŞI WEB APPLICATION SERVERS 8
I.2.1. Servere Web 8
I.2.2. Pagini Web 8
I.2.3. Browsere Web 9
I.3. PAGINI WEB STATICE ŞI DINAMICE 9
I.3.1. HTML 9
I.3.2. JavaScript 9
I.3.3. Alte Tehnologii pe parte de Client 10
I.3.4. URL-uri 10
I.3.5. Avantajul Paginilor Web Dinamice 10
I.3.6. Înţelegerea Aplicatiilor Web 11
II. INTRODUCERE ÎN PHP 12
II.1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE 12
II.1.1. Ce este PHP? 12
II.1.2. Ce poate face PHP? 13
II.2. ELEMENTE DE BAZĂ ALE SINTAXEI 14
II.2.1. Ieşirea din modul HTML 14
II.2.2. Separarea instrucţiunilor 16
II.2.3. Comentariile 16
II.3. TIPURI DE DATE 16
II.4 VARIABILE 17
II.4.1 Noţiuni de bază 17
II.4.2 Variabile predefinite 18
II.4.3. PHP Superglobals 18
II.4.4. Folosirea variabilelor statice 19
II.4.5. Variabile din afara mediului PHP 20
II.4.6. Cookie-uri HTTP 21
III. BAZE DE DATE ŞI SQL 22
III.1. CONCEPTE ALE BAZELOR DE DATE RELAŢIONALE 22
III.1.1. Structura unei baze de date relaţionale 22
III.1.2. Normalizarea tabelelor 23
III.1.3. Structured Query Language 23
III.2. IMPLEMENTAREA UNEI BAZE DE DATE 24
III.2.1. Proiectarea unei baze de date 24
III.2.2. Modelare E-R 24
III.2.3. Identificarea coloanelor 24
III.2.4. Gruparea coloanelor în entităţi 24
III.2.5. Identificarea cheilor primare 25
III.2.6. Identificarea cheilor externe 25
III.2.7. Rafinarea modelelor E-R 25
IV. MYSQL 26
IV.1. INTRODUCERE ÎN MYSQL 26
IV.2. CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE MYSQL 26
IV.2.1. Componente interne şi portabilitate 26
IV.2.2. Tipuri de coloane 27
IV.2.3. Comenzi şi funcţii 27
IV.2.4. Securitate 27
IV.2.5. Scalabilitate şi limite 27
IV.2.6. Conectivitate 28
IV.2.7. Localizare 28
IV.2.8. Clienţi şi unelte 28
IV.3. FUNDAMENTE MYSQL 28
IV.3.1. Conectarea şi deconectarea de la server 28
IV.3.2. Introducerea interogărilor 29
IV.3.3. Crearea şi utilizarea unei baze de date 31
IV.3.4. Crearea şi selectarea unei baze de date 31
IV.3.5. Crearea tabelelor 32
V. APLICAŢIE 33
V.1. DESCRIEREA SITE-ULUI 33
V.1.1. Structura site-ului 33
V.1.2. Utilizarea template-urilor şi a Style Sheet-urilor 33
V.1.3. Crearea bazei de date MySQL 35
V.2. UTILIZAREA BAZELOR DE DATE MYSQL 36
V.2.1. Conectarea la serverul MySQL 36
V.2.2. Selectarea bazei de date 37
V.2.3. Detectarea apariţiei erorilor 37
V.2.4. Eliminarea mesajelor de eroare 38
V.2.5. Închiderea conexiunii cu serverul MySQL 38
V.2.6. Executarea interogărilor UPDATE, INSERT şi DELETE 38
V.2.7. Funcţia mysql_query() 39
V.2.8. Verificarea interogărilor care nu returnează rânduri de table 39
V.2.9. Utilizarea coloanelor de tabel cu auto-incrementare 39
V.2.10. Prelucrarea rezultatelor interogărilor SELECT 39
V.1.11. Lucrul cu seturi de rezultate 40
V.2.12. Obţinerea numărului coloanelor unui set de rezultate 41
V.2.13. Obţinerea numelui unei coloane din setul de rezultate 41
V.2.14. Obţinerea lungimii unei coloane dintr-un set de rezultate 41
V.2.15. Obţinerea indicatorilor MySQL asociaţi unei coloane a setului de rezultate 41
V.2.16. Obţinerea tipului MySQL al unei coloane din setul de rezultate 42
V.2.17. Determinarea tabelului MySQL asociat unei coloane din setul de rezultate 42
V.2.18. bţinerea structurii complete a setului de rezultate 42
V.2.19. Accesul non-secvenţial la coloanele unui set de rezultate 43
V.3. IMPLEMENTAREA FUNCŢIONALITĂŢILOR PRINCIPALE 43
V.3.1. Înregistrarea noilor membrii 43
V.3.2. Căutarea membrilor 46
V.3.3. Afişarea mebrilor 48
V.3.4. Upload-ul fişierelor 49
V.3.5. Managementul sesiunilor de lucru 50
CONCLUZIE 51

Extras din document

INTRODUCERE

Dezvoltarea rapidă din ultima perioadă a resurselor software şi hardware din domeniul tehnologiei informaţiei are meritul de a oferi o mai bună comunicare şi un acces mult mai rapid la toate categoriile de informaţii. Acest lucru se poate observa foarte uşor datorită sistemului World Wide Web, cu ajutorul căruia, printr-un simplu click de mouse se poate naviga prin miile de resurse informaţionale din întreaga lume.

Această lucrare prezintă o aplicaţie ce constă într-un site dinamic, construit utilizând tehnologiile PHP şi MySQL. Acest site reprezintă o implementare Web a unei agenţii matrimoniale. Utilizatorii se înregistrează şi îşi pot introduce anumite informaţii personale. Se permite, de asemenea, căutarea în baza de date asociată, folosind anumite criterii. Căutarea şi vizualizarea mebrilor înregistraţi nu este permisă decât membrilor site-ului, pentru aceasta fiind implementat un mecanism de logare. Este implementat, de asemenea şi mecanismul de trimitere de e-mail către adresele membrilor şi de upload de fişiere pe server.

Lucrarea este structurată în cinci capitole, primele patru constând în prezentarea principalelor noţiuni şi concepte folosite în realizarea aplicaţiei, iar ultimul capitol reprezintă descrierea plicaţiei şi modul ăn care aceasta a fost realizată.

Capitolul 1 – Internet-ul reprezintă o scurtă introducere a principalelor noţiuni legate de Internet. Sunt explicate noţiuni ca Internet, protocolale, aplicaţii pentru internet, DNS, intrenet şi extranet, web servers şi web application servers, pagini web statice şi dinamice, limbaje de markup şi scripting, HTML, JavaScript, PHP.

Capitolul 2 – Introducere în PHP reprezintă o descriere a principalelor noţiuni legate de acest limbaj. Este descris modul de includere a codului PHP în cadrul codului HTML, sunt prezentate tipurile de date pe care acest limbaj le suportă şi tipurile de variabile care pot fi utilizate.

Capitolul 3 – Baze de date şi SQL prezintă noţiunile de bază legate de bazele de date relaţionale şi este descris pe scurt principalul limbaj de interogări folosit în prezent, SQL. De asemenea, este prezentat modul de creare a unei baze de date relaţionale şi sunt definite noţiuni ca: relaţie , cheie primară, cheie externă, normalizarea tabelelor.

Capitolul 4 – MySQL reprezintă o introducere în acest sistem de gestiune a bazelor de date realţionale. Sunt prezentate principalele caracteristici ţi facilităţi oferite de acesta. De asemenea, este prezentat modul de utilizare a MySQL, conectarea şi deconectarea de la server, crearea şi selectarea bazelor de date, crearea tabelelor şi intoducerea interogărilor.

Capitolul 5 – Aplicaţie reprezintă descrierea aplicaţiei. Implementarea acestui site a fost realizată folosind limbajul de server side scripting PHP datorită felxibilităţii acestuia şi a faptului că poate fi folosit gratuit, fără restricţii. De asemenea, a fost ales sistemul de gestiune a bazelor de date relaţioale MySQL datorită faptului că şi acesta poate fi folosit gratuit şi este Open Source şi este cel mai potrivit produs pentru accesarea şi administrarea bazelor de date prin Internet.

Interfaţa grafică a aplicaţiei a fost construită pe baza unui template, pe care toate paginile site-ului îl folosesc pentru a păstra acelaşi layout pe întregul site. De asemenea, pentru setarea modalităţilor de afişare a diferitelor elemente HTML, pentru alegerea stilului site-ului s-a folosit un fişier .css, acesta putând fi modificat sau înlocuit şi întregul site îşi schimbă automat înfăţişsarea.

Prin combinarea acestor două produse, PHP şi MySQL, aplicaţia realizată este foarte flexibile, putându-se adăuga noi funcţionalităţi dacă este necesar.

I. INTERNET-UL

I.1. INTRODUCERE

Majoritatea site-urilor web sunt constituite din informaţii statice, dar Web-ul este un mediu puternic şi este capabil de mult mai mult şi oferă caracteristici precum: pagini Web dinamice, conectare la baze de date, pagini personalizate pentru utilizatori, colecţii şi prelucrări sofisticate ale datelor, interacţiuni de poştă electronică, interfeţe pentru utilizatori bogate şi atrăgătoare.

I.1.1 Internet-ul

Internet-ul este înconjurat de foarte multă ambiguitate şi confuzie dar, în câteva cuvinte, poate fi definit ca cea mai mare reţea din lume. Majoritatea reţelelor din prezent sunt reţele locale (Local Area Networks – LANs) şi sunt formate dintr-un grup de calculatoare aflate relativ aproape unul de celălalt şi conectate prin echipamente hardware speciale şi cabluri. Unele calculatoare îndeplinesc rolul de clienţi (cunoscute, de obicei, sub denumirea de workstations) iar altele sunt servere. Toate aceste calculatoare pot comunica între ele pentru a schimba informaţii.

O reţea mai mare, care se întinde pe mai multe locaţii geografice este, de obicei, folosită de marile companii care au sedii în mai multe localităţi. Fiecare dintre locaţii are propriul său LAN, care leagă calculatoarele locale. Aceste LAN-uri, la rândul lor, sunt interconectate prin intermediul unor medii speciale de comunicare. Legăturile pot fi de la legături de tip dial-up prin modem, până la legături de mare viteză T1 sau T3 sau legături prin fibră optică. Grupul complet al LAN-urilor interconectate se numeşte Wide Area Network (WAN). WAN-urile se folosesc pentru a conecta locaţii diferite ale unei companii.

Dacă s-ar dori conectarea tuturor calculatoarelor de oriunde s-ar începe prin rularea unor backbones de viteze foarte mari, conexiuni capabile să transmită cantităţi mari de date, între locaţii strategice – probabil mari oraşe sau ţări diferite. Aceste backbones ar fi asemănătoare autostrăzilor de mare viteză şi pe multe benzi dintre ţări.

Ar trebui definită o toleranţă la erori pentru a face aceste backbones complet redundante, astfel încât dacă vreo conexiune se întrerupe, ar mai fi disponibilă cel puţin o altă modalitate de a a atinge o destinaţie specifică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aplicatie Informatica Privind Construirea intr-un Site Dinamic Utilizand Tehnologiile PHP si Mysql.DOC