Arhitecturi Lan

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Arhitecturi Lan.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 72 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Automatica

Cuprins

CAPITOLUL l 1
NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA REŢELE DE CALCULATOARE 1
1.1 INTRODUCERE 1
1.1.1 Modele de reţea stratificată ISO/OSI 2
1.1.2 Arhitectura reţelelor TCP/IP 4
1.2 CONCEPTUL, MOTIVAŢIA ŞI NECESITATEA REŢELELOR DE TRANSMITERE A DATELOR 8
1.3 MODELE DE REFERINŢĂ PENTRU ARHITECTURA REŢELELOR DE CALCULATOARE 13
1.3.1 Nivele, protocoale, interfeţe 13
1.3.2 Interferenţe de comunicaţie 14
1.3.3 Categorii de servicii. Primitive 16
1.3.4 Modele arhitecturale de protocoale 17
1.4 SUITA DE PROTOCOALE TCP / IP 22
1.4.1 Protocolul Internet 27
1.4.2 Adresarea la nivel IP 29
1.5 ARHITECTURA CLIENT - SERVER 34
CAPITOLUL 2 36
STANDARDE DE REŢELE LOCALE 36
2.1 ARHITECTURA REŢELELOR DE COMUNICAŢII 36
2.1.1 Modul de acces la mediul fizic de transmisie 36
2.1.2 Topologii LAN 38
2.2. STANDARDUL ETHERNET 42
2.3 STANDARDUL IEEE 802.4 TOKEN - BUS 44
2.4 STANDARDUL IEEE 802.5 . ARHITECTURA TOKEN-RING 45
CAPITOLUL III 49
ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN LAN 49
3.1 CABLURI ŞI CONECTORI 49
3.1.1 Cablul cu fire răsucite TP 49
3.2 ELEMENTE HARDWARE LAN 61
3.2.1. PC-uri 61
3.2.2. Staţii de lucru 61
3.2.3. Terminatori şi conectori 62
3.2.4. Module de interfaţă cu reţeaua 62
3.2.5. Transceivere 63
3.2.6. Hub-uri pentru cablaje 63
3.2.7 SWITCH-uri 67
3.2.8 Repetoare 71
3.2.9 Punţi (bridges) 72
3.2.10. Router-e 72
3.2.11. Gateway-uri 73
3.2.12. Server-e 73

Extras din document

CAPITOLUL l

NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA REŢELE DE CALCULATOARE

1.1 INTRODUCERE

Utilitatea calculatoarelor este de necontestat în toate domeniile de activitate. Interconectarea calculatoarelor in reţea permite comunicarea dintre utilizatori şi accesul tuturor la resursele logice (software) si fizice (hardware) ale reţelei prin partajare (sharing).

Daca vom conecta calculatoarele dintr-o încăpere , clădire sau campus astfel incât distanţele dintre procesoare sa fie de ordinul a l km se obţine o reţea locală (LAN = Local Area Network )

Interconectarea calculatoarelor (reţelelor locale) dintr-un oraş cu distanţa dintre procesoare de ordinul a zeci de km conduce la formarea unei reţele MÂN (Metropolitan Area Network).

Termenul de internet semnifica o reţea simplă de calculatoare , iar Internet desemnează cea mai larga colecţie de calculatoare din lume , care include toate reţelele naţionale si regionale de pe glob.Un utilizator conectat la Internet poate accesam orice pagină web a unei persoane, firme , instituţii sau baze de date publice sau private.www = World Wide Web semnifică un sistem informaţional distribuit care lucrează pe principiul client - server.

Adresa unei surse de informaţie se specifică intr-un format standard URL =Uniform Resource Location.Domeniul unei locaţii (site) este stabilit prin DNS = Domain Name System care asociază denumirea site-uluicu cu o adresă numerică .In cazul suitei de protocoale TCP/IP = Transfer Control Protocol / Internet" Protocol , adresa alocată este o adresă de 32 biţi specificată sub forma a 4 octeţi in format zecimal cu puncte , ex: 192.235.20.17.

Se alocă adrese IP tuturor echipamentelor din reţea terminale sau de comunicaţii DTE si DCE, pe baza adresei fizice a acesteia aşa numita adresă MAC = Media Acces Protocol , exprimată pe 6 octeţi in format hexazecimal, alocată de producător, ex: 1F-09-56-AE-OC-DA . Adresa MAC este stocată in memoria echipamentului de comunicaţie şi de obicei este inscrisă pe carcasa acestuia ( este unică).

Comunicaţia intre două calculatoare se realizează prin intermediul echipamentelor de comunicaţie ( interfaţa, hub, switch, bridge, gateway, router, fîrewall, modem ) şi a mediului fizic de transmisie ( cablu metalic torsadat sau coaxial, fibră optica sau eter ).

Transmisiile prin unde radio sunt denumite transmisii " fără fir " (wirless).Intr-o reţea pot fi interconectate echipamente produse de diverse firme , realizând sisteme deshise ( OS = Open System ) care funcţionează pe baza modelului OSI = Open System Interconnections , cu suita de protocoale standardizată de ISO = International Standard Organization.Prin protocol inţelegem o suită de reguli si formate impuse pentru transferul datelor intr-o reţea.

Transmisia datelor pe distanţa scurtă se poate face in format binar ca reprezentare de bază , pe distanţe mari este necesară modularea datelor şi transmisia sub formă de semnal analogic.

Un hub multiplexeaza semnalele pentru mai multe terminale de date care dispun de viteză mai mică de transmisie.

Router-ele sunt echipamente care controlează traficul internaţional intr-o reţea externă şi stabileşte caile de transmisie a pachetelor intre oricare două noduri ale reţelei.Reţeaua poate fi reprezentată cu ajutorul grafurilor , nodurile fiind echipamentele terminale de comunicaţii iar săgeţile , legăturile dintre acestea.

Securitatea transmisiei si asigurarea fluenţei traficului in reţea reprezintă doua probleme rezolvate de echipamentele de comunicaţii prin operaţii de filtrare (filtering ) cu includerea sau excluderea utilizatorilor , autentificare pe baza unor parole , compresie si criptare etc.Fluenţa traficului este asigurată prin evitarea congestiilor pe baza unor protocoale specifice.

Accesul la informaţie poate fi limitat soft sau hard prin folosirea unor cartele de acces in anumite echipamente de comunicaţii.

1.1.1 Modele de reţea stratificată ISO/OSI

Proiectarea , implementarea şi administrarea reţelelor de calculatoare se realizează mai simplu prin separarea funcţiilor specifice pe 7 nivele , dată de modelul OSI.

Nivelul logic de dat include ( LLC şi MAC ) iar mediul fizic de transmisie nu este impus.Datele circula intre A şi B de la nivelul aplicaţie A în jos spre nivelul fizic prin legătură fizică spre nivelul fizic al terminalului B.Se realizează o comunicaţie reală între nivelele fizice ale echipamentelelor şi o comunicaţie virtuală între 2 nivele superioare echivalente.

ISO stabileşte protocoalele de comunicaţie pentru oate nivelele modelului OSI. Unitatea de date este denumită diferit pe nivelele modelului OSI. Termenul de pachet este consacrat pentru nivelul 3 (de reţea).

Dacă cele 2 terminale A şi B nu sunt în aceeaşi reţea locală, protocolalele de nivele 1.2 şi 3 se aplică prin intermediul unui echipament de comunicaţie. Nivelul fizic este implementat sub forma unui conector cu caracteristici electrice şi mecanice particulare .între nivelele l şi 2 exista interfaţă fizică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Arhitecturi Lan.doc