Circuite de Impulsuri si Formatoare de Unda

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Circuite de Impulsuri si Formatoare de Unda.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Herta Steluta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Automatica

Cuprins

CUPRINS 1
ARGUMENT 2
CAPITOLUL I. CIRCUITE LINIARE, DERIVATE, INTEGRATE 4
I.1 NOŢIUNI GENERALE 4
I.2 AMPLIFICATOR OPERAŢIONAL PROPORŢIONAL 5
I.2.1 Amplificator proporţional inversor 5
I.2.2 Circuit sumator 6
I.2.3 Amplificator proporţional neinversor 6
I.3 AMPLIFICATOR OPERAŢIONAL INTEGRATOR 7
I.4 AMPLIFICATOR OPERAŢIONAL DERIVATIV 8
I.5 CIRCUITE INTEGRATE 9
I.5.1 Clasificarea circuitelor integrate 10
I.5.2 Circuite integrate bipolare 11
I.5.2 Circuite integrate unipolare 13
CAPITOLUL II. CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR 15
II.1 GENERALITĂŢI 15
II.2 MĂRIMI SPECIFICE IMPULSURILOR 16
II.3 CIRCUITE DE LIMITARE 17
II.3.1 Oscilaţii sinusoidale limitate 17
II.3.2 Limitatoare serie cu un singur prag 18
II.3.3 Limitatoare paralel cu un singur prag 18
II.3.4 Limitatoare paralel cu un 2 praguri 19
II.4 CIRCUITE DE DERIVARE 19
II.5 CIRCUITE DE INTEGRARE 19
II.6 FILTRE PASIVE 20
II.7 CIRCUITE BASCULANTE 21
II.7.1 Circuite basculante astabile 22
II.7.2 Circuitele basculante bistabile 23
II.7.3 Bistabilul Schmitt 25
BIBLIOGRAFIE 27
ANEXA 28

Extras din document

Argument

Automatica este ansamblul metodelor şi mijloacelor de realizare a unor legături (corelaţii) intre diferite elemente şi instalaţii ale unui proces tehnologic în vederea eliminării intervenţiei operatorului în conducerea şi supravegerea acestuia.

Scopurile urmărite prin automatizare sunt:

- îmbunătăţirea calităţii produselor obţinute

- creşterea eficienţei economice

- îmbunătăţirea condiţiilor de lucru

Automatizarea nu constituie un scop în sine. Aşa cum introducerea mecanizării a însemnat eliminarea efortului fizic uman din activitatea de producţie, automatizarea înseamnă printre altele eliminarea efortului intelectual pe care l-ar presupune urmărirea şi comanda unui proces tehnologic de către un operator uman.

Tema proiectului meu „Circuite de impulsuri şi formatoare de undă” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de tehnician în automatizări.

În cei patru ani de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel mai mult m-a atras modulul care are o largă aplicabilitate în domeniul electrotehnicii.

În cadrul elaborării proiectului meu a trebuit să-mi extind aria de cunoştinţe studiind bibliografia recomandată de coordonator, fapt ce îmi permite o pregătire profesională mai bună, proiectul meu având aplicabilitate în multe domenii ale automatizărilor.

Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi distincte.

Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora.

Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele aspecte, importanţa, rolul, identificarea tipurilor de circuite de impulsuri.

În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice asimilate la diferite obiecte de învăţământ studiate în anii de liceu: electrotehnică, automatizări, discipline de specialitate şi laboratoare practice.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia utilizată.

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al activităţii economico-sociale în care să nu se folosească instalaţii şi aparate electrice şi electronice. Larga răspândire a acestora precum şi perfecţionarea şi diversificarea lor necesită un nivel de pregătire cât mai ridicat pentru a fi capabil să răspundă cerinţelor impuse de dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii contemporane.

În scopul asigurării unei activităţi cât mai eficiente în vederea realizării unor produse şi servicii fiabile, participarea la procesul economic în economia de piaţă trebuie să aibă în vedere calitatea sa de calificat dar şi de om moral.

Proiectul meu poate constitui bază de studiu pentru colegii mei din anii mai mici din acest domeniu de pregătire întrucât el va face parte din fondul de carte al bibliotecii Colegiului Tehnic Infoel Bistriţa.

Capitolul I. Circuite liniare, derivate, integrate

I.1 Noţiuni generale

Amplificatoarele operaţionale sunt amplificatoare de curent continuu cu reacţie negativă interioară şi prevăzute cu o buclă de reacţie negativă externă, care iniţial puteau exercita o diferite operaţii, ca adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea cu o constantă(in curent continuu) şi cu extindere (în curent alternativ) precum şi operaţii mai complexe: derivare, integrare, obţinere de funcţii logaritmice. În prezent domeniul lor de utilizare este mult mai extins. Prevăzute în bucla de reacţie cu reţele mai complexe, amplificatoarele operaţionale actuale pot realiza cele mai diverse funcţii cu performanţe ridicate şi perfect controlabile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Circuite de Impulsuri si Formatoare de Unda.doc

Alte informatii

Despre circuite integrate, derivate, etc.