Dispozitiv Periferic de Intrare pentru Ajutorarea Persoanelor cu Dizabilitati

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dispozitiv Periferic de Intrare pentru Ajutorarea Persoanelor cu Dizabilitati.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pruteanu Eusebiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Automatica

Cuprins

ARGUMENT 6
CAPITOLUL I
MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI 7
1.1 Obiectivele proiectului 8
CAPITOLUL II
COMPONENTE UTILIZATE ÎN CADRUL LUCRĂRII 9
2.1 Portul paralel 10
2.2 Senzor optic cu tranzistor de ieșire 13
2.3 Placa de test 14
2.4 ULN 15
2.5 Fereastra aplicației 15
CAPITOLUL III
MASA DE LUCRU A SISTEMULUI DELPHI 17
3.1 Paleta de componente 20
3.2 Inspectorul de obiecte 20
3.3 Fereastra formei 21
3.4 Fereastra de editare de cod 21
3.5 Codul programului 23
CAPITOLUL IV
PRINCIPALELE MENIURI ȘI COMENZI ÎN SISTEMUL DELPHI 28
4.1 Utilizarea inspectorlui de obiecte 33
4.2 Forme 34
4.3 Evenimentele formelor 36
CAPITOLUL V
PALETA DE COMPONENTE 38
5.1 Gestiunea componentelor 48
5.2 Mutarea componentelor 50
5.3 Blocarea componentelor 50
CONCLUZII SI ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE 52
ANEXE 52
Anexa 1.Portul paralel 53
Anexa 2.Senzor optic cu tranzistor de ieșire 55
Anexa 3.Placa de test 56
Anexa 4.ULN 2003AG 57
Anexa 5. Schema electrică 58
Anexa 6.Schema logică 59
Anexa 7. Imaginea proiectului d.p.d.v hardware 61
BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

ARGUMENT

Având în vedere complexitatea domeniului serviciilor şi programelor adresate persoanelor cu dizabilităţi şi a informaţiilor conţinute, considerăm că implicarea noastră ar putea să se axeze pe nivelul de dezvoltare a programelor de acest tip la nivelul învăţământului românesc ca parte a celui est – european.

Peste două treimi din cele 600 de milioane de persoane din întreaga lume care au un anumit tip de dizabilitate, trăiesc în ţări în curs de dezvoltare sau în ţări cu economia în tranziţie. Persoanele cu dizabilităţi sun abuzate şi discreditate permanent în fiecare ţară din lume şi doar o mică parte din ele beneficiază de educaţie sau reabilitare.

Odată cu pătrunderea tehnologiilor avansate în viaţa cotidiană a românilor, relaţionarea socială a persoanelor cu dizabilităţi devenea şi mai dificilă în absenţa anturajului apropiat.

Primele contacte ale acestor persoane cu tehnologia avansată a constat în învăţarea utilizării aparatelor electrocasnice, telefonia mobilă, folosirea cardului bancar,folosirea PC-ului.

Astfel, persoanele cu dizabilităţi se pot familiariza încă de timpuriu cu tehnologia modernă şi avantajele acesteia ca instrument de extensie a integrării sociale şi dezvoltării personale.

Puterea Web-ului constă în universalitatea sa. Accesul tuturor este un aspect esenţial.

Produsele de tehnologie asistivă sunt destinate să furnizeze accesibilizare suplimentară persoanelor care au afecțiuni fizice sau cognitive, deficiențe și dizabilități.Dacă nu sunt făcuți pașii pentru integrarea accesibilizării în tehnologia IT&C, persoanele cu dizabilități pot fi excluse de la avantajele pe care le oferă tehnologia online.Tehnologia asistivă are produse folosite de persoane cu dizabilități care îi ajută să îndeplinească sarcini pe care altfel nu le-ar fi putut realiza sau nu le–ar fi putut face cu ușurință.

Câteva soluții de accesibilizare sunt construite în sistemul de operare, de exemplu capacitatea de a schimba volumul calculatorului sau mărirea și micșorarea imaginilor sistemului de operare astfel încât comenzile de atingeri multiple ale tastelor să fie înlocuite cu o simplă mișcare a mâini prin dreptul senzorilor.

Capitolul I

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

Dizabilitatea reprezintă afectarea uneia sau a mai multor funcții esențiale ale ființei umane, de natură să diminueze libertatea de expresie sau de acțiune a acesteia. În cazul persoanelor cu dizabilități, exercitarea drepturilor omului trebuie să conducă la eliminarea integrală sau la reducerea incidenței dizabilității, în funcție de caracterul și gradul acesteia, de activitatea asumată de subiect. Oamenii sunt ființe morale, deci libere și responsabile, având prin urmare puterea de a-și depăși handicapul.

Societatea, al cărei echilibru și coeziune sunt determinate de valorile morale și de exercițiul libertății, are datoria de a coopera la eliminarea sau reducerea efectelor handicapului în viața unora dintre membrii săi, adică a unei minorități mai greu vizibile. Societatea, în ansamblul ei, trebuie să fie conștientă că, în viața oricăruia dintre componenții săi poate să survină, oricând, un handicap.

Toți oamenii sunt născuți liberi și egali, în demnitate și drepturi. Persoanele cu dizabilități au demnitate și valoare socială, la fel ca toți ceilalalți oameni. Îmi doresc, în primul rând, o societate incluzivă, în care statutul de cetățean să devină o realitate, pentru toată lumea.

Atitudinea societății trebuie să fie una de sprijin adecvat, pentru a ne asigura drepturi și șanse egale de afirmare, în viața individuală și sociala și nu cea de milă sau de îngrijire permanentă (similară celei acordate bolnavilor).

Șansele persoanelor valide și ale celor cu dizabilități nu sunt, în mod natural, egale, în fața exigențelor existenței. Rezultă ca egalizarea acestor șanse trebuie să devină o valoare morală și o țintă de atins, conștientizată clar de societate. Realizarea acestui deziderat presupune și un efort de creativitate umană. Societatea are obligația de a crea șanse egale pentru persoanele cu dizabilități, prin mijloace legislative, politico-administrative, organizatorice și tehnologice. Cea mai înaltă tehnologie trebuie pusă în slujba șanselor egale.[ ]

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Principalele obiective urmărite în cadrul acestei lucrări sunt

• accesul persoanelor cu nevoi speciale la o largă categorie de informaţii;

• realizarea unei legături între beneficiarii potenţiali ai asistenţei şi furnizorii potenţiali de servicii şi asistenţă;

• eliminarea unor bariere din calea educaţiei şi încadrării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi.

Capitolul II

COMPONENTE UTILIZATE ÎN CADRUL LUCRĂRII

2.1 PORTUL PARALEL

Când IBM a lansat în 1981 calculatorul PC ,portul paralel a fost inclus ca o alternativă a portului serial (mai lent) pentru conectarea imprimantelor matriciale mai performante (la acea vreme).Dacă la inceput imprimanta era singurul periferic conectat la portul paralel,în timp, nevoia de conectare din exterior a crescut și portul paralel a devenit principala cale de conectare a diverselor echipamente periferice.Acum se conectează aici imprimanta,unități de disc portabile,unități de bandă magnetică, unități CD-ROM sau adaptoare locale de rețea.Între timp PC-ul a evoluat foarte mult ,iar la portul paralel nu au avut loc nici schimbări de arhitectură,nici creșteri de performanță.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dispozitiv Periferic de Intrare pentru Ajutorarea Persoanelor cu Dizabilitati.doc