MPLS - Multiprotocol Label Switching

Proiect
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 19439
Mărime: 335.38KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Paul Schiopu
- Iunie 2009 -

Extras din document

Introducere

În ultimele decenii, caracterizate printr-o explozie informaţională fără precedent în istoria omenirii, o importanţă deosebită au dobândit-o capacitatea şi resursele de comunicaţii de care dispun proiectanţii şi utilizatorii sistemelor informatice, în cadrul cărora un loc important îl ocupă calculatorul electronic.

Calculatoarele sunt utilizate din ce în ce mai mult în cele mai diverse domenii ale activităţii umane. In ziua de astăzi, nu se poate vorbi despre un domeniu de activitate în care să nu existe şi un calculator. Aceasta deoarece culegerea şi prelucrarea informaţiilor existente, nu s-ar putea executa corect şi în timp optim pentru sistemul căruia i se adresează, fără ajutorul calculatorului. În cele mai multe cazuri, mai multe calculatoare funcţionează împreună, pentru a asigura informaţiile necesare unui anumit sistem, acestea fiind amplasate în diverse locuri, de unde se preiau datele supuse prelucrării. Numărul calculatoarelor conectate direct la reţele de comunicaţii, în scopul deservirii unor beneficiari aflaţi la distanţă este în continuă creştere. Se spune că aceste calculatoare sunt instalate, sau lucrează, în medii de teleprelucrare.

Prin mediu de teleprelucrare se înţelege ansamblul de mijloace hardware şi software care permite prelucrarea la distanţă a informaţiei. Practic, orice sistem care comunică cu altele prin cel puţin o linie de comunicaţie reprezintă un mediu de teleprelucrare.

In zilele noastre, vechiul model al unui singur calculator (mainframe), care serveşte problemele de calcul ale unui sistem, a fost înlocuit cu un model în care munca este făcută de un număr mare de calculatoare, care sunt utilizate separat, dar interconectate. Prin cooperarea între calculatoare se pot realiza o multitudine de activităţi, cum ar fi:

- transferul unui fişier de la un calculator la altul;

- se poate accesa o bază de date existentă pe un alt calculator;

- se pot transmite mesaje;

- se pot utiliza resursele hardware (imprimante, scannere, plottere, etc.) şi software ale unui alt calculator.

Toate aceste calculatoare legate între ele alcătuiesc o reţea.

Reţeaua de calculatoare reprezintă un ansamblu de calculatoare interconectate prin intermediul unor medii de comunicaţie, asigurându-se în acest fel utilizarea în comun, de către un număr mare de utilizatori, a tuturor resurselor fizice (hardware), logice (software şi aplicaţii de bază) şi informaţionale (baze de date) ,de care dispune ansamblul de calculatoare conectate. O alta definiţie pentru reţeaua de calculatoare, este aceea că ea, poate fi privită ca o colecţie interconectată de calculatoare autonome. Despre două calculatoare se spune că sunt autonome, dacă sunt capabile să schimbe informaţie între ele. Conectarea nu se face neapărat printr-un cablu de cupru , ci pot fi folosiţi în aceste scop fibre optice, microunde sau sateliţi de comunicaţie. Dacă un calculator poate să pornească, să oprească, sau să controleze în mod forţat un alt calculator , atunci calculatoarele nu sunt autonome. Se spune că între ele există o relaţie de tip master/slave.

În literatura de specialitate, se face deseori confuzie între o reţea şi un sistem distribuit. Deosebirea este că într-un sistem distribuit, existenţa mai multor calculatoare este transparentă pentru utilizator, adică acesta poate tasta o comandă pentru a executa un program şi programul se va executa. Este sarcina sistemului de operare să aleagă procesorul cel mai potrivit ,apoi să găsească şi să transfere toate fişierele de intrare către respectivul procesor şi să depună rezultatele în locul corespunzător. Utilizatorul unui sistem distribuit nu este conştient că există mai multe procesoare, sistemul arată ca un procesor virtual. Spre deosebire de un sistem distribuit, într-o reţea, utilizatorii trebuie să se conecteze explicit la un anumit calculator, să comande explicit execuţia proceselor la distanţă, să transfere explicit fişiere şi să personalizeze toată administrarea reţelei. Intr-un sistem distribuit nimic nu este făcut explicit, totul este realizat de sistem fără cunoştinţa utilizatorilor.

În funcţie de criteriul de clasificare care se are în vedere, există mai multe tipuri de reţele de calculatoare. După tehnologia de transmisie, există în principal două tipuri de reţele : reţele cu difuzare (broadcast) şi reţele punct-la-punct (point-to-point).

Reţelele cu difuzare (broadcast) sunt acele reţele care au un singur canal de comunicaţie, care este partajat (este accesibil) de toate calculatoarele din reţea. Mesajul (numit pachet) poate fi adresat unui singur calculator, tuturor calculatoarelor din reţea (acest mod de operare se numeşte difuzare), sau la un subset de calculatoare (acest mod de operare se numeşte trimitere multiplă (multicast)).

Reţelele punct-la-punct sunt acele reţele care dispun de numeroase conexiuni între perechi de calculatoare individuale. Pentru a ajunge de la calculatorul sursă la calculatorul destinaţie, un pachet s-ar putea să fie nevoit să treacă prin unul sau mai multe echipament intermediare. Deseori sunt posibile trasee multiple, de diferite lungimi, de aceea algoritmii de dirijare joacă în reţelele punct-la punct un rol foarte important.

In general reţelele mai mici (locale) tind să utilizeze difuzarea, în timp ce reţelele mai mari sunt de obicei punct - la - punct.

Reţelele pot fi caracterizate şi după mărimea lor, adică după zona geografică pe care se întind. Astfel distingem trei categorii de reţele: reţele locale(Local Area Networks), reţele metropolitane(Metropolitan Area Network) şi reţele larg răspândite geografic(Wide Area Network).

Reţelele locale , denumite în general LAN-uri, sunt reţele private localizate într-o singură clădire sau într-un campus de cel mult câţiva kilometri. Ele sunt frecvent utilizate pentru a conecta calculatoarele personale şi staţiile de lucru din birourile companiilor şi fabricilor, în scopul de a partaja resurse şi de a schimba informaţii. LAN-urile au dimensiuni restrânse, ceea ce înseamnă că timpul de transmisie este limitat şi cunoscut dinainte. Cunoscând această limită, este posibil să utilizăm anumite tehnici de proiectare, care altfel nu ar fi posibile. O reţea metropolitană, pe scurt MAN, este o versiune extinsă de LAN şi utilizează în mod normal aceleaşi tehnologii. Un MAN se poate întinde pe o zonă ocupată de un grup de birouri sau pe suprafaţa unui întreg oraş şi poate fi atât privată cât şi publică. De asemenea un MAN poate suporta atât date cât şi voce şi poate să aibă legătură şi cu reţeaua de televiziune prin cablu. Un aspect important al acestui tip de reţea este prezenţa unui mediu de difuzare, la care sunt ataşate toate calculatoarele.

Preview document

MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 1
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 2
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 3
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 4
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 5
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 6
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 7
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 8
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 9
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 10
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 11
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 12
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 13
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 14
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 15
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 16
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 17
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 18
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 19
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 20
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 21
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 22
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 23
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 24
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 25
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 26
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 27
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 28
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 29
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 30
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 31
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 32
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 33
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 34
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 35
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 36
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 37
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 38
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 39
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 40
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 41
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 42
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 43
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 44
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 45
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 46
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 47
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 48
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 49
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 50
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 51
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 52
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 53
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 54
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 55
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 56
MPLS - Multiprotocol Label Switching - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • MPLS - Multiprotocol Label Switching.doc

Alții au mai descărcat și

Vulnerabilitati de Securitate in Retele Radio Wi-Fi

1. Introducere in retele wireless Necesitatea unei retele de calculatoare este evidenta, fie ca este vorba de o firma mica sau mijlocie, fie ca...

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Proiectare Conceptuala

Cerintele sistemului operational Odata ce a fost definita nevoia si abordarea tehnica, e necesar sa le tranlatam intr-un “scenariu...

Te-ar putea interesa și

MPLS - Multiprotocol Label Switching - TE - Traffic Engineering

1.MPLS (Multiprotocol Label Switching) 1.1 Introducere MPLS reprezintă o metodă îmbunătățită de îndrumare a pachetelor printr-o rețea folosind...

Rețele Virtuale Private

1. Introducere Dezvoltarea extraordinară pe care a cunoscut-o industria calculatoarelor a fost însoţită pas cu pas de apariţia şi extinderea...

Studiu IP Versiunea 6 și Instalare

CAPITOLUL I Introducere În aceasta epoca a calculului distribuit, retelele sunt prezentate în aproape toate mediile de lucru. O retea este un...

Retele VPN Bazate pe MPLS

1. Conceptul MPLS (MultiProtocol Label Switching) Defineste o noua paradigma de comutare de nivel 2 (legatura de date) si nivel 3 (retea)...

VoIP

Fiecare dintre ultimele trei secole a fost dominat de o anumita tehnologie. Secolul al XVIII-lea a fost secolul marilor sisteme mecanice care au...

Proiectarea unei Retele Virtuale Network Folosind Ipsec

1.Noţiuni introductive Soluţiile de afaceri prin Internet, cum sunt comerţul electronic, managementul lanţului de distribuţie şi marketing-ul prin...

Evoluția Rețelelor Inteligente

INTRODUCERE Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor de telecomunicaţii şi a tehnicii de calcul a dus la apariţia unui concept nou – reţele...

Tehnologia Multiprotocol Label Switching (MPLS)

INTRODUCERE Comunicarea este un element indispensabil în orice societate. Oamenii au început să comunice îıncă de la începutul omenirii. Evoluţia...

Ai nevoie de altceva?