Proiect Conducerea Proceselor Industriale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 11376
Mărime: 207.33KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Eugen Bobasu

Extras din document

INTRODUCERE

Sistemele de reglare automată (SRA) sunt întâlnite în toate ramurile economiei şi mai cu seamă în procesele tehnologice industriale, a căror complexitate actuală impune tratarea lor prin prisma teoriei sistemelor.

Orice proces industrial poate fi privit ca un sistem, în care au loc o serie de procese de transfer şi transformare ale materiei, energiei sau informaţiei. Un proces tehnologic este specific unei anumite structuri a sistemului industrial, constituit dintr-un ansamblu particular de instalaţii, utilaje, sau aparate interconectate. Analiza independentă a fiecărei instalaţii ar face dificilă elaborarea unei strategii generale de conducere, fiind imposibilă extinderea unei experienţe practice de la condiţiile de exploatare cunoscute, la alte condiţii similare sau echivalente.

Teoria sistemelor creează o bază comună şi un cadru unificat de noţiuni necesare studierii comportării şi proiectării diverselor tipuri de sisteme, permiţând totodată elaborarea unui sistem abstract pentru fiecare proces industrial prin ataşarea variabilelor şi relaţiilor de dependenţă ce permit descrierea comportării procesului industrial în condiţiile specifice de exploatare.

Sistemul abstract obţinut pentru un proces industrial poate fi aplicabil şi altor procese, diferite ca structură sau componenţă, delimitându-se, astfel, clase de sisteme abstracte pentru care teoria sistemelor pune la dispoziţie metode şi algoritmi practici de analiză şi sinteză.

Procesele industriale în care variabilele ataşate, ce corespund parametrilor tehnologici (presiuni, temperaturi, debite, nivele, presiuni, curenţi, puteri, frecvenţe, etc), au variaţii în timp sau au discontinuităţi finite pe intervalul de funcţionare, sunt definite procese industriale continue.

Lucrarea de faţă prezintă un caz particular, detaliind noţiunile necesare pentru proiectarea, realizarea şi implementarea unui sistem de reglare automată a nivelului de lichid, conceput în varianta convenţională şi destinat controlului automat al nivelului în instalaţiile automatizate.

Realizarea practică va putea fi folosită ca suport de studiu pentru studenţii de la secţia de Automatică a Universităţii din Craiova, venind în sprijinul pregătirii practice şi a formării unui mod de gândire ingineresc a acestora, în cadrul orelor susţinute în laboratorul de AIC. Se are în vedere micşorarea diferenţei dintre abordările teoretice, pur matematice şi înţelegerea unor fenomene fizice specifice procesului de proiectare a sistemelor de reglare automată.

În acest sens, lucrarea expune gradat etapele ce trebuie parcurse la proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor automate convenţionale utilizate pentru reglarea nivelului de lichid.

Primul capitol va introduce cititorul în problematica fenomenelor hidraulice, prin prisma echivalenţei electro-termo-hidraulice.

În al II-lea capitol se va descrie şi analiza instalaţia de laborator, prezentând, de asemenea, câteva determinări experimentale.

În capitolul al III-lea este elaborat modelul matematic al sistemului studiat, din punct de vedere conceptual. Unele consideraţii se referă la principiile teoretice de bază ale funcţionării instalaţiei tehnologice, cum ar fi ecuaţiile recipienţilor sau regimurile de curgere a lichidului. Pentru ilustrarea structurii de reglare, procesul este simulat în MATLAB.

Problema structurilor de reglare este abordată în capitolul al IV-lea, cu rezultate experimentale.

Ultimul capitol cuprinde platforma de laborator pentru uzul studenţilor, deci o prezentare pe scurt a lucrării, cu accent pe operarea sistemului.

Fără a avea pretenţii didactice, autorul îşi exprimă speranţa că lucrarea se va dovedi un instrument util pentru studenţii secţiei de Automatică a Universităţii din Craiova şi mulţumeşte pe această cale personalului didactic şi tehnic al catedrei, care i-a oferit întregul sprijin pentru realizarea sa.

♦ CAPITOLUL I ♦

ASPECTE PRIVIND SIMILITUDINEA HIDRAULICĂ

Abordarea din perspectiva teoriei sistemelor permite utilizarea lucrării pentru simularea şi altor sisteme de reglare echivalente, cu aplicaţii atât hidraulice, cât şi bazate pe alte principii funcţionale şi care sunt reprezentate prin acelaşi model matematic.

I.1. CRITERII DE SIMILITUDINE

Asemănarea a două fenomene din punct de vedere hidrodinamic implică egalitatea valorilor numerice a unor criterii de similitudine, precum şi respectarea condiţiilor de similitudine geometrică.

Ecuaţia criterială a curgerii izoterme în regim staţionar este [4, p.65] de forma:

Preview document

Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 1
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 2
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 3
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 4
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 5
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 6
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 7
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 8
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 9
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 10
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 11
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 12
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 13
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 14
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 15
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 16
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 17
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 18
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 19
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 20
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 21
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 22
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 23
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 24
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 25
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 26
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 27
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 28
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 29
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 30
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 31
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 32
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 33
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 34
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 35
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 36
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 37
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 38
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 39
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 40
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 41
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 42
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 43
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 44
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 45
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 46
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 47
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 48
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 49
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 50
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 51
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 52
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 53
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 54
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 55
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 56
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 57
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 58
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 59
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 60
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 61
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 62
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 63
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 64
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 65
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 66
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 67
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 68
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 69
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 70
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 71
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 72
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 73
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 74
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 75
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 76
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 77
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 78
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 79
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 80
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 81
Proiect Conducerea Proceselor Industriale - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Proiect Conducerea Proceselor Industriale.doc

Alții au mai descărcat și

Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic

Mecatronica este un concept japonez care datează din anii 1970 și care poate fi definit ca aplicarea electronicii și tehnologiei calculatoarelor cu...

Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale

CAPITOLUL 1. GENERALITĂŢI PRIVIND AUTOMATELE PROGRAMABILE 1.1.Definiţii şi caracteristici. Automatele programabile sau PLC-urile sunt...

Proiectarea unui sistem de reglare automată a turației unui motor

1. Formularea temei de proiect PROIECTAREA UNUI SISTEM DE REGLARE AUTOMATĂ A TURAȚIEI UNUI MOTOR DE CURENT CONTINUU (MCC) UTILIZÂND REGULATOARE...

Proiectare sistem de irigații

În cadrul acestui proiect ne propunem să proiectăm un sistem de irigare optim pentru un teren de golf care să acopere suprafa.a maximă posibilă,...

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Proiectarea unui Mic Sistem de Alarmare la Efractie

PROIECTAREA UNUI MIC SISTEM DE ALARMARE LA EFRACTIE Inainte de a va concepe sistemul dumneavoastra de securitate, trebuie sa luati in considerare...

Electronica de Putere si Regalre Automata

Capitolul 1. ELECTRONICA DE PUTERE ÎN SISTEMELE DE REGLARE AUTOMATA 1.1. Circuite electronice de putere folosite în sisteme de reglare automata;...

Te-ar putea interesa și

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Evaluarea de Impact la SC Best Metal SA

A. Incadrarea proiectului I. Date generale 1.1. Denumirea unitatii S.C. BEST METAL S.A. 1.2. Amplasament, suprafaţa ocupată Amplasamentul...

Fabrică de procesare lapte SC Agribac SA

Cap.I.Date generale 1.1.Denumirea unitati: SC ,,AGRIBAC”SA 1.2.Amplasament si suprafata ocupata SC,,Agribac” SA are sediul in municipiul Bacau...

Analiza economico-financiară a SC Raptronic SRL

1. Prezentarea societatii RAP Group este un grup de firme private, cu capital integral romanesc, ce ofera solutii integrate in domeniul...

Studiul impactului - unitate de producere a hârtiei de ziar

Sa se realizeze evaluarea de impact pentru o unitate de producere a hârtiei de ziar. I. 1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea unităţii: SC REZAC SRL...

Evaluarea de impact pentru o fabrică de prelucrare a lemnului

A. Incadrarea proiectului 1. Date generale 1.1. Denumirea unitații Denumire : S.C.AURUL VERDE.S.A Bacău Adresă : Str. Moinești , nr.34 , Bacău...

Conducerea computerizată a proceselor din industria materialelor metalice și a cuptorului cu arc electric

I. Achiziția datelor şi conducerea proceselor cu computerul I.1 Generalități Utilizarea calculatoarelor numerice în industrie şi cercetare se...

Evaluare de Impact pentru o Unitate de Prelucrare a Lemnului

I. Date si informatii generale despre obiectivul nostru. I.1. Date generale despre amplasament: 1.1 Denumirea unitatii: SC MOBAC SA BACAU 1.2...

Ai nevoie de altceva?