Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 11506
Mărime: 2.28MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iordache Aiftimoaie

Cuprins

1. Introducere.1

2. Tema de proiectare şi prezentarea procesului.3

2.1 Prezentarea procesului.3

2.2 Tema de proiectare.4

3. Identificarea sistemului în buclă închisă .5

3.1 Identificare proces.5

3.2 Determinarea experimentală a parametrilor.8

3.3 Modelul matematic al procesului utilizat în proiectarea şi testarea regulatorului.14

4. Proiectarea algoritmilor de reglare numerică prin alocare

poli-zerouri pentru sisteme fără timp mort.15

4.1 Domenii de alocare a polilor şi zerourilor funcţiei h0(z-1).15

4.2 Definirea parametrului .17

4.3 Determinarea răspunsului SAN la un semnal de referinţă treaptă.19

4.4 Simplificarea expresiei răspunsului.21

4.5 Alocarea zeroului z1 pentru optimizare.24

4.6 Algoritmul operatiilor de proiectare.27

4.7 . Proiectarea regulatorului pentru sistemul de reglare automată.28

4.8 Analiza comportării sistemului în buclă închisă.35

4.8.1 Comportarea sistemului fără zgomot şi fără perturbaţii.35

4.8.2 Comportarea sistemului la zgomot.36

4.8.3 Comportarea sistemului la perturbaţii.38

4.8.4 Teste de robusteţe ale sistemului în buclă închisă.39

5. Sistemul de conducere numerică cu PLC-SLC 5/05.41

5.1.Controllere logice programabile (PLC).41

5.1.1. Prezentare hardware.41

5.1.2. Prezentare software.43

5.2 Programarea SLC5/05 cu întreruperi. .44

5.2.1. STI - Selectable Timed Intrerupt.44

5.2.2. Procedura de bază de programare a funcţiei STI.45

5.2.3. Operare.45

5.2.4. Conţinutul unei subrutine STI.46

5.2.5. Latenţa întreruperilor şi apariţia întreruperilor.46

5.2.6. Prioritatea întreruperilor.47

5.2.7. Parametrii STI.47

5.2.8. Instrucţiunile STD(Selectable Timed Disable) şi

STE(Selectable Timed Enable).48

5.2.9. Selectable Timed Start (STS).49

5.2.10.Instrucţiunile IIM(Immediate Input with Mask) şi

IOM(Immediate Output with Mask).49

6.Implementarea cu PLC-SLC 5/05 a regulatorului.50

6.1 Reprezentarea fişierelor de date.50

6.2 Programul de implementare a regulatorului în RSLogix 500.53

6.3 Interfaţa grafică.58

7. Rezultate practice.60

Anexa 1.61

Anexa 2.67

Anexa 3.68

Anexa 4.70

Bibliografie.72

Extras din document

Capitolul 1

1. Introducere

• Importanţa teoriei şi tehnicii reglării automate

Reglarea automată ocupă un loc important în ansamblul metodelor şi mijloacelor de automatizare. Realizată prin intermediul sistemelor de reglare automată (SRA), care utilizează puternicul instrument al reacţiei negative, această metodă de automatizare asigură menţinerea automată în anumite limite a unor mărimi importante pentru buna desfăşurare a proceselor tehnologice, pentru calitatea produselor, pentru creşterea eficienţei economice şi pentru economia de energie şi de materii prime.

Cea mai simplă variantă a unui SRA este prezentată în figura următoare şi pune în evidenţă rolul acestuia, adică de a realiza o dependenţă dorită între mărimea reglată (mărimea de ieşire) şi mărimea de referinţă (mărimea de intrare) , ambele mărimi evoluând în timp. Mărimea reglată este de fapt cea de la ieşirea instalaţiei tehnologice IT, notată cu , dar în majoritatea cazurilor din practică, aceasta este măsurată prin traductorul Tr, care are la ieşire mărimea , de regulă o mărime electrică. Ca urmare se poate considera ca mărime reglată, de ieşire, ţinându-se seama că şi este o mărime electrică.

Mărimea , care materializează evoluţia dorită pentru , în scopul obţinerii efectelor tehnico-economice menţionate anterior, şi mărimea sunt comparate prin diferenţă în elementul de comparaţie EC, din care rezultă eroarea :

Aceasta este prelucrată după o anumită lege sau printr-un anumit algoritm în blocul de reglare automată RA, de la a cărui ieşire mărimea de comandă (comanda) este transmisă elementului de execuţie EE. Acest element de putere, efectuează direct asupra instalaţiei tehnologice modificările necesare ale regimului de funcţionare, pentru micşorarea şi anularea erorii , fiind astfel automat asigurată o evoluţie a mărimii reglate cât mai apropiată de cea considerată optimă şi impusă prin mărimea de referinţă . De altfel, această asigurare automată a evoluţiei mărimii reglate reprezintă principalul scop al utilizării SRA.

Evident, mărimea reglată nu poate urmări fără nici o întârziere şi fără abateri variaţiile impuse prin , această urmărire efectuându-se în cadrul unui proces tranzitoriu, dar durata acestuia şi valorile abaterilor menţionate trebuie să fie cât mai mici, pentru asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a procesului tehnologic.

În absenţa reglării automate, abaterile respective ar avea valori şi durate mari, ele putând fi anulate doar prin intervenţia operatorului, ca urmare a perturbărilor , care acţionează îndeosebi asupra IT, aceste perturbări putând fi variaţii de sarcină, modificări ale compoziţiei sau caracteristicilor unor materiale introduse, ale unor cantităţi de căldură, efecte ale mediului ambiant, etc.

Scopul principal al SRA, de asigurare pentru mărimea reglată a evoluţiei impuse prin , implică deci şi scopul eliminării influenţei perturbărilor asupra mărimii , respectiv implică rejecţia perturbărilor.

Întrucât alegerea elementelor de execuţie şi a traductoarelor prezintă un număr redus de grade de libertate, se obişnuieşte în multe cazuri ca acestea să fie înglobate într-un bloc echivalent împreună cu IT, bloc notat de regulă cu F, acest bloc reprezentând partea fixată a SRA. Ca urmare, performanţele de comportare ale SRA trebuie să fie în esenţă asigurate prin proiectarea corespunzătoare a RA.

Această proiectare are două aspecte: unul analitic, care constă în proiectarea legii de reglare, adică de obţinere a comenzii prin prelucrarea erorii , în cazul regulatoarelor continue, respectiv a algoritmului de reglare, iar în cazul regulatoarelor numerice RN, şi un aspect dimensional-constructiv, legat de echipamentul pentru implementarea legii sau algoritmului de reglare.

Rezultatele teoretice privind identificarea proceselor (estimarea numerică a parametrilor), estimarea stării şi elaborarea strategiilor de conducere adaptivă şi optimală cu asigurarea invarianţei performanţelor la acţiunea unor clase largi de mărimi exogene şi-au găsit largă aplicabilitate prin implementarea unor structuri moderne de conducere cu microcalculatoare şi minicalculatoare.

Capitolul 2

Tema de proiectare şi prezentarea procesului

2.1 Prezentarea procesului

Sistemul de rezervoare este compus din două rezervoare identice, cuplate în cascadă, unul deasupra celuilalt. Fiecare rezervor are un mic orificiu astfel încât apa să poată curge din rezervorul superior în cel inferior. Lichidul din rezervor poate fi evacuat într-un bazin de alimentare prin intermediul unei valve ce este acţionată manual. Acest robinet (valva) reprezintă principala perturbaţie ce acţionează asupra rezervorului, ea neputând fi controlată de regulator şi nici debitul perturbator neputând fi măsurat. Orificiile au aproximativ aceleaşi dimensiuni pentru ambele rezervoare. O pompă electrică pompează apa din bazin în rezervorul superior.

Fiecare rezervor este echipat cu un senzor care transmite o tensiune proporţională cu nivelul apei.

Preview document

Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 1
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 2
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 3
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 4
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 5
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 6
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 7
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 8
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 9
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 10
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 11
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 12
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 13
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 14
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 15
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 16
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 17
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 18
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 19
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 20
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 21
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 22
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 23
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 24
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 25
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 26
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 27
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 28
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 29
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 30
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 31
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 32
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 33
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 34
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 35
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 36
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 37
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 38
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 39
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 40
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 41
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 42
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 43
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 44
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 45
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 46
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 47
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 48
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 49
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 50
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 51
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 52
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 53
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 54
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 55
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 56
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 57
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 58
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 59
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 60
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 61
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 62
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 63
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 64
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 65
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 66
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 67
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 68
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 69
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 70
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 71
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 72
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 73
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 74
Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05 - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Reglare de Nivel pentru un Proces cu Doua Rezervoare Cuplate in Cascada Utilizand Sistemul Numeric PLC-SLC 5-05.doc

Alții au mai descărcat și

Simularea Reglarii Automate a Nivelului Folosind un Regulator cu Retele Neuronale

Inteligenta artificiala ,ca si in cazul inteligentei biologice,se dobandeste printr-un proces continuu si de durata de invatare,de aceea problema...

Automation Process of an Elevator System

PROJECT DESCRIPTION 1. PROJECT DESCRIPTION 1.1. BRIEF HISTORY OF LIFTS The first reference of the use of lifts is the work of the roman...

Sisteme Hibride de Reglare a Nivelului. Conducere în Timp Real cu PLC Allen Bradley SLC 5-05

Introducere Un sistem hibrid este compus dintr-un proces continuu, modelat printr-un set de ecuaţii liniare şi tratat ca un SDED (Sistem Dinamic...

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Sistemul de Reglare a Temperaturii și Debitului unui Flux de Aer Recirculat LTR701

1.Introducere Automatica este ramura stiintei care se ocupa cu studiul metodelor si mijloacelor prin intermediul carora se asigura conducerea...

Ingineria Reglari Automate

1. Tema de proiect 1.1. Proiectarea unui sistem de reglare automată de reglarea turaţiei unui motor de curent continuu utilizând regulatoare...

Sisteme Reglare Robuste

1. Tema proiectului În acest proiect ne-am propus să calculăm modelul matematic în doua situaţii pentru conducte scurte respectiv conducte lungi...

Automate Programabile și Microprogramare

DESCRIEREA PROCESULUI Tema de proiectare Modul de lucru: Produsele finite sunt aduse pe banda B1 si deversate intr-o cutie de ambalaj aflata pe...

Ai nevoie de altceva?