Reglarea Automata a Nivelului de Lichid

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Reglarea Automata a Nivelului de Lichid.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof. Ileana Marisescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Automatica

Cuprins

Argument 3
Capitolul1: Sisteme de reglare automată 5
Capitolul 2: Componentele sistemelor de reglare automată 9
Capitolul 3: Reglarea automată a nivelului 19
Capitolul 4. Norme de tehnica securităţii muncii 26
Bibliografie 28

Extras din document

ARGUMENT

Prin automatizarea unor procese se urmăreşte eliminarea intervenţiei directe a omului în acestea, asigurându-se desfăşurarea lor în conformitate cu anumite cerinţe impuse, fără intervenţia operatorului.

Automatizarea reprezintă acţiunea de concepere, de realizare de automate şi de echipare a sistemelor fizico-tehnice cu automate pentru efectuarea în mod automat a unor operaţii, mişcări, acţiuni etc. Cele mai importante categorii de automatizări sunt următoarele: de comandă, de măsurare, de reglare, de protecţie şi de semnalizare (toate realizabile, după caz, ca automatizări locale sau ca teleautomatizari).

În cadrul societăţii industriale şi al celei postindustriale scopurile generale ale automatizării sunt următoarele:

- creşterea productivităţii muncii;

- îmbunătăţirea calităţii muncii;

- reducerea efortului intelectual depus de oameni în cadrul procesului de producţie;

- scăderea consumurilor specifice (de materii prime, de materiale, de combustibil şi de energie);

- asigurarea preciziei execuţiei, creşterea siguranţei în funcţionare;

- protejarea instalaţiilor, scoaterea operatorului uman din medii nocive şi, nu în ultimul rând, reducerea efortului intelectual depus de oameni în cadrul procesului de producţie.

Sub aspect socio-economic automatizarea conferă omului o poziţie calitativ nouă şi în raport cu producţia de bunuri şi de servicii. Omul, eliberându-se de munca fizică nemijlocită şi de participarea directă la procesul de producţie şi de servicii, conduce, comandă şi supraveghează instalaţiile (automatizate) create de el însuşi.

De altfel, dezvoltarea producţiei de bunuri şi de servicii în cadrul societăţii umane a fost marcată hotărâtor de două mari evenimente: revoluţia industrială din secolul al XVIII-lea, caracterizată de utilizarea pe scară largă a maşinilor unelte şi a altor maşini şi utilaje acţionate de maşina cu vapori; revoluţia ştiinţifico-tehnică contemporană, caracterizată de automatizarea sistemelor fizico-tehnice şi de altă natură, precum şi de informatizarea globală a societăţii omeneşti.

La scara istoriei, producţia de bunuri şi de servicii s-a dezvoltat pe următoarele trepte:

- Manufacturare

- Mecanizare

- Automatizare – care a intrat în faza de cibernetizare; acesta se caracterizează prin prelucrarea complexă a informaţiei folosind tehnica de calcul (inclusiv în cadrul unor structuri distribuite) şi proceduri matematice şi informatice adecvate.

O mare parte din sistemele mecatronice funcţionează în baza unor procese de control, monitorizare şi reglare automată a unor parametrii precum nivelul unor lichide, presiunea, turaţia, debitul, temperatura etc.

Lucrarea e faţă se opreşte asupra unor metode de reglare a nivelului unor lichide pentru diferite aplicaţii industriale.

În prima parte, se realizează o prezentare generală a temei, în timp ce următoarele părţi se opresc asupra unor principii şi scheme de reglare automată.

Prin documentarea realizată, lucrarea a permis autorului să-şi dezvolte şi să utilizeze competenţe specifice calificării „tehnician automatizari”.

Capitolul 1

Sisteme de reglare automată

Automatica este ramura ştiinţei care se ocupă cu studiul metodelor şi mijloacelor prin intermediul cărora se asigură conducerea proceselor tehnice, fără intervenţia directă a operatorului uman.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reglarea Automata a Nivelului de Lichid.doc