Reglarea Automată a Nivelului de Lichid

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 4676
Mărime: 1.41MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Ileana Marisescu

Cuprins

Argument 3

Capitolul1: Sisteme de reglare automată 5

Capitolul 2: Componentele sistemelor de reglare automată 9

Capitolul 3: Reglarea automată a nivelului 19

Capitolul 4. Norme de tehnica securităţii muncii 26

Bibliografie 28

Extras din document

ARGUMENT

Prin automatizarea unor procese se urmăreşte eliminarea intervenţiei directe a omului în acestea, asigurându-se desfăşurarea lor în conformitate cu anumite cerinţe impuse, fără intervenţia operatorului.

Automatizarea reprezintă acţiunea de concepere, de realizare de automate şi de echipare a sistemelor fizico-tehnice cu automate pentru efectuarea în mod automat a unor operaţii, mişcări, acţiuni etc. Cele mai importante categorii de automatizări sunt următoarele: de comandă, de măsurare, de reglare, de protecţie şi de semnalizare (toate realizabile, după caz, ca automatizări locale sau ca teleautomatizari).

În cadrul societăţii industriale şi al celei postindustriale scopurile generale ale automatizării sunt următoarele:

- creşterea productivităţii muncii;

- îmbunătăţirea calităţii muncii;

- reducerea efortului intelectual depus de oameni în cadrul procesului de producţie;

- scăderea consumurilor specifice (de materii prime, de materiale, de combustibil şi de energie);

- asigurarea preciziei execuţiei, creşterea siguranţei în funcţionare;

- protejarea instalaţiilor, scoaterea operatorului uman din medii nocive şi, nu în ultimul rând, reducerea efortului intelectual depus de oameni în cadrul procesului de producţie.

Sub aspect socio-economic automatizarea conferă omului o poziţie calitativ nouă şi în raport cu producţia de bunuri şi de servicii. Omul, eliberându-se de munca fizică nemijlocită şi de participarea directă la procesul de producţie şi de servicii, conduce, comandă şi supraveghează instalaţiile (automatizate) create de el însuşi.

De altfel, dezvoltarea producţiei de bunuri şi de servicii în cadrul societăţii umane a fost marcată hotărâtor de două mari evenimente: revoluţia industrială din secolul al XVIII-lea, caracterizată de utilizarea pe scară largă a maşinilor unelte şi a altor maşini şi utilaje acţionate de maşina cu vapori; revoluţia ştiinţifico-tehnică contemporană, caracterizată de automatizarea sistemelor fizico-tehnice şi de altă natură, precum şi de informatizarea globală a societăţii omeneşti.

La scara istoriei, producţia de bunuri şi de servicii s-a dezvoltat pe următoarele trepte:

- Manufacturare

- Mecanizare

- Automatizare – care a intrat în faza de cibernetizare; acesta se caracterizează prin prelucrarea complexă a informaţiei folosind tehnica de calcul (inclusiv în cadrul unor structuri distribuite) şi proceduri matematice şi informatice adecvate.

O mare parte din sistemele mecatronice funcţionează în baza unor procese de control, monitorizare şi reglare automată a unor parametrii precum nivelul unor lichide, presiunea, turaţia, debitul, temperatura etc.

Lucrarea e faţă se opreşte asupra unor metode de reglare a nivelului unor lichide pentru diferite aplicaţii industriale.

În prima parte, se realizează o prezentare generală a temei, în timp ce următoarele părţi se opresc asupra unor principii şi scheme de reglare automată.

Prin documentarea realizată, lucrarea a permis autorului să-şi dezvolte şi să utilizeze competenţe specifice calificării „tehnician automatizari”.

Capitolul 1

Sisteme de reglare automată

Automatica este ramura ştiinţei care se ocupă cu studiul metodelor şi mijloacelor prin intermediul cărora se asigură conducerea proceselor tehnice, fără intervenţia directă a operatorului uman.

Preview document

Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 1
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 2
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 3
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 4
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 5
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 6
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 7
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 8
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 9
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 10
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 11
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 12
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 13
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 14
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 15
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 16
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 17
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 18
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 19
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 20
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 21
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 22
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 23
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 24
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 25
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 26
Reglarea Automată a Nivelului de Lichid - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Reglarea Automata a Nivelului de Lichid.doc

Alții au mai descărcat și

Aparate de Masura - Ampermetrul

Argument Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale, fixate într-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi...

Automatizari

- consta in analiza retelei Petri date prin tema de proiectare pentru numarul de ordine corespunzator (N= 12). 2.1 Sinteza automatului pentru...

Sistem Automat pentru Localizarea Defectelor de Izolație în Rețelele de Medie Tensiune

1. INTRODUCERE Sistemul automat pentru localizarea defectelor de izolaţie în reţelele de medie tensiune permite vizualizarea pe monitorul unui...

Menținerea Automată a Distanței Optimale între Automobile

Menţinerea automată a distanţei optimale între automobile este una dintre apli¬caţiile care va avea cu siguranţă o largă aplicabilitate pe...

Reglarea temperaturii de abur viu

TEMA PROIECTULUI: Se va realiza o documentație, respectiv o aplicatie in mediul Simulink, pentru funcționarea schemei de reglare a temperaturii de...

Proiectarea unui Automat de Coca Cola

Sa se proiecteze un automat pentru umplere si eliberare pahare cu Coca-Cola. Se iau in considerare operatiile: introducere monede, eliberare rest,...

Proiectarea Sistemului de Reglare Automata a Vitezei unui Motor

1.Alegerea solutiei de automatizare – schema generala a SRA Schema de reglare in cascada turatie-curent (similar se extinde structurai pentru...

Proiectarea unui Sistem cu Reglare Automata a Debitului

1. Consideratii generale privind contructia si reglarea ventilelor de reglare. Presiunile nominale si domeniile de diametre nominale pentru...

Ai nevoie de altceva?