Reglarea Nivelului

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2244
Mărime: 353.24KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Cuprins

1. Introducere

2. Structuri ale sistemelor de reglare automată a nivelului

3. Reglarea nivelului într-un proces care cuprinde două rezervoare deschise legate în serie

4. Structura unui sistemului de reglare automată a nivelului

5. Aplicaţie experimentala- Proiectarea unui SRA pentru nivel

Extras din document

Introducere

Prin nivel se înţelege înălţimea de lichid sau de solid (sub formă de granule sau pulbere) măsurată de la un reper fix până la suprafaţa liberă.

Nivelul se măsoară în unităţi de lungime: m, dm, cm, mm.

• Metodele şi aparatele de măsurat nivelul depind de scopul urmărit:

- pentru determinarea conţinutului rezervoarelor şi recipientelor, nivelul trebuie măsurat în limite largi, cu precizie mare;

- pentru menţinerea nivelului între anumite limite, limitele de măsură sunt mici şi precizia nu prea mare.

• Există două grupe mari de aparate de măsurat (nivelmetre) şi anume:

- aparate cu limite mari de măsură şi cu punct zero la începutul scării;

- aparate cu limite mici de măsură şi cu punctul zero la mijlocul scării.

• Din punct de vedere al tipului, aparatele de măsură a nivelului se împart în

mai multe categorii :

Aparate cu citire directă – cu sticle de nivel, cu plutitor cuplat prin panglică flexibilă, precizie de 1mm;

Aparate hidrostatice – cu măsurarea directă sau indirectă a presiunii produse de nivel, precizie de 1%;

Aparate gravitaţionale (bazate pe variaţia greutăţii cu nivelul): aparate cu imersor, cu vase comunicante mobile, etc., precizie de (0,1…3) %;

Nivelmetre termice – cu elemente de dilatare, cu termometre, etc.

(1,5…5) %;

Nivelmetre cu surse radioactive.

2. Structuri ale sistemelor de reglare automată a nivelului

Nivelul se reglează în cazul proceselor de umplere – golire, care se desfăşoară în rezervoare deschise sau închise, conducte de legătură şi ventile, reglarea urmărind unul din următoarele obiective:

- nivelul trebuie menţinut în limite strânse (ex. nivelul în tamburul unui cazan, nivelul într-un separator de faze);

-nivelul este reglat în limite largi (ex. vase tampon la care debitul la intrare are fluctuaţii mari, iar la ieşire trebuie să fie cât mai constant).

Sistemele de reglare automată pentru nivel sunt realizate în structuri după eroare, cu ventil de reglare în amonte (Fig.1.1) sau aval (Fig.1.2), cu refulare prin cădere liberă sau prin pompă.

Atunci când debitul de alimentare “Fa” este utilizat drept comandă pentru reglarea nivelului, debitul de ieşire “Fe” constituie principala perturbaţie pentru SRA şi invers, în cazul utilizării debitului “Fe” drept comandă (ex., pentru figura 1.1b, la creşterea nivelului L, creşte eroarea de reglaj L0 -L, cu efect de deschidere parţială a ventilului de reglare).

Preview document

Reglarea Nivelului - Pagina 1
Reglarea Nivelului - Pagina 2
Reglarea Nivelului - Pagina 3
Reglarea Nivelului - Pagina 4
Reglarea Nivelului - Pagina 5
Reglarea Nivelului - Pagina 6
Reglarea Nivelului - Pagina 7
Reglarea Nivelului - Pagina 8
Reglarea Nivelului - Pagina 9
Reglarea Nivelului - Pagina 10
Reglarea Nivelului - Pagina 11
Reglarea Nivelului - Pagina 12
Reglarea Nivelului - Pagina 13
Reglarea Nivelului - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Reglarea Nivelului.docx

Alții au mai descărcat și

Sistem de Reglare a Temperaturii Apei din Boiler

1. Regulatoare automate. Generalităti Regulatorul automat are rolul de a prelucra operational semnalul de eroare e (obtinut în urma comparatiei...

Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului

CAPITOLUL 1 SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ 1.1. Noțiuni introductive Sistemele de reglare automată (SRA) sau pe scurt, automatizarea, sunt des...

Sistem de control și monitorizzare a temperaturii mediului de seră

1. Introducere Scopul principal al unei sere este de a îmbunătăți condițiile de mediu în care plantele sunt crescute. Serele permit o monitorizare...

Măsurători de Nivel și Debit în Procese de Umplere

Capitolul 1 Introducere În instalatiile hidraulice de diferite tipuri, este de multe ori nevoia de a controla valorile de debit dintr-o teavã...

Reglarea automată a debitului

1. Tema referatului Să se proiecteze un sistem de reglare automată a debitului având următoarele date iniţiale: • Sistemul este folosit pentru...

Sistem de Reglare Automata a Raportului a Doua Debite

INTRODUCERE Prezentul proiect a avut ca scop familiarizarea studentilor care au contribuit la realizarea lui cu ceea ce inseamna in linii mari “ a...

Reglarea Automata a Nivelului intr-un Rezervor

1. Generalităţi Se consideră un rezervor cilindric închis, de secţiune constantă, alimentat la partea superioară prin intermediul unei conducte...

Sistem de reglare automată a debitului - calculul modelului dinamic al unei conducte scurte

Introducere în modelare și identficare Identificarea sistemelor se ocupă cu modelarea sistemelor, proceselor dinamice, folosind date experimentale...

Te-ar putea interesa și

Obținerea penicilinei V

In cadrul acestui proiect de diploma s-a proiectat instalatia de obtinere a penicilinei V. In cap. 3, s-au prezentat proprietatile penicilinei V...

Acidul glutamic

Capitolul I Memoriu tehnic Aminoacizii sunt combinaţii organice care conţin în moleculă una sau mai multe grupări amino şi carboxilice....

Acid glutamic - tehnologie de obținere

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze instalația pentru obținerea acidului glutamic cu o productivitate de 34 t/an. CAPITOLUL I MEMORIUL TEHNIC...

Bioreactoare Penicilină V

1. TEMĂ DE PROIECTARE Să se proiecteze bioreactorul necesar pentru obținerea Penicilinei V pentru un proces de fermentație discontinuu cu o...

Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului

CAPITOLUL 1 SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ 1.1. Noțiuni introductive Sistemele de reglare automată (SRA) sau pe scurt, automatizarea, sunt des...

Regulator Fuzzy vs Regulator PID - Comparare

1. Tema proiectului •Se doreste compararea unui regulator clasic PID cu un regulator FUZZY cu ajutorul unei aplicatii in Simulink care sa regleze...

Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili

Capitolul 1 Tema de proiectare Să se întocmească proiectul de inginerie tehnologică pentru o instalație de adsorbție pentru eliminarea unor...

Tehnologia de obținere a streptomicinei

Capitolul 1 . Memoriu Tehnic În acest proiect s-a prezentat tehnologia obţinerii Streptomicinei prin cultivarea microorganismului producator...

Ai nevoie de altceva?