Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 21345
Mărime: 928.86KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gh Puscasu

Cuprins

CAPITOLUL 1

PROBLEMATICA SISTEMELOR DINAMICE

1.1 Aspecte generale privind noţiunea de sistem 1

1.2 Reprezentări ale sistemelor dinamice 3

1.3 Criterii de stabilitate a sistemelor dinamice 8

CAPITOLUL 2

SINTEZA SISTEMELOR DE REGLARE LINIARE PRIN METODA LOCULUI RĂDĂCINILOR

2.1. Aspecte teoretice 13

CAPITOLUL 3

SINTEZA SISTEMELOR DE REGLARE PE BAZA RĂSPUNSULUI ÎN FRECVENŢĂ

3.1. Aspecte generale 20

CAPITOLUL 4

PROIECTAREA SISTEMELOR DE REGLARE PE BAZA REACŢIEI DUPĂ STARE

4.1. Aspecte generale 23

4.2. Alocarea valorilor proprii 24

4.3. Studiu de caz 24

4.3.1. Ecuaţiile spaţiului stărilor 25

4.3.2. Plasarea polilor 27

4.3.3. Introducerea unei referinţe la intrare 30

CAPITOLUL 5

REGULATOARE P, PI, PD, PID

5.1 Aspecte generale 33

5.2 Algoritmul de reglare PID 36

5.3 Acordarea regulatoarelor 43

5.3.1. Criteriul modulului 45

5.3.2. Criteriul simetriei 45

CAPITOLUL 6

SISTEME ADAPTIVE

6.1. Aspecte generale 47

6.2. Tehnici de conducere adaptivă 48

6.3. Problematica sistemelor adaptive 50

CAPITOLUL 7

APLICAŢIE PRIVIND ANALIZA ŞI PROIECTAREA UNEI STRUCTURI DE REGLARE STABILIZATORUL DE RULIU

7.1. Prezentarea sistemului 53

7.2. Motorul pas cu pas - principii de funcţionare şi comanda 55

7.3. Senzorul şi traductorul 61

7.4 Sistemul PCL 711B 62

7.4.1. Modul de utilizare a plăcii PCL 711B 62

7.4.2. Etapele parcurse pentru realizarea unei conversii A/D: 64

7.5. Sursa de tensiune comandată 65

CAPITOLUL 8

PREZENTAREA ALGORITMILOR DE REGLARE PENTRU SISTEMUL “STABILIZATOR DE RULIU”

8.1. Aspecte generale 66

8.2 Determinarea răspunsului la treaptă a sistemului ( caz 2 ) 67

8.3. Algoritmi de reglare pentru sistemul “stabilizator de ruliu” 71

8.3.1. Algoritmul bipoziţional 72

8.3.2. Algoritmul de reglare PI 74

8.3.3. Algoritm de reglare PI cu parametri variabili 79

8.3.4. Algoritm de reglare PI cu autoacordare 84

8.4. Blocul supervizor 93

ANEXA 97

Extras din document

CAPITOLUL 1

PROBLEMATICA SISTEMELOR DINAMICE

1.1. Aspecte generale privind noţiunea de sistem

În general noţiunea de sistem este utilizată în multe domenii de activitate. Prin această noţiune se doreşte să se facă o delimitare a unei forme de existenţă într-un spaţiu bine definit. Pentru a pune în evidenţă aspectele care se regăsesc la un sistem dinamic se dau următoarele exemple: sistemul democratic, sistemul de învăţământ, sistemul nervos, sistemul automat de reglare a temperaturii etc. Se observă faptul că noţiunea de sistem ne ajută, într-o primă fază, să delimităm: un mecanism de conducere a unui stat, un mod de educaţie la nivel naţional, o parte din componentele care contribuie la integrarea organismului uman în mediul înconjurător, respectiv elementele necesare obţinerii unei temperaturi constante într-o incintă, etc.

De regulă un sistem dinamic este bine structurat având conexiuni multiple între părţile sale componente. O altă caracteristică este aceea că elementele sale sunt structurate după aceleaşi criterii sau în vederea realizării aceluiaşi scop. În multe situaţii un sistem poate conţine subsisteme care la rândul lor pot fi privite ca sisteme de sine stătătoare.

În general, ieşirea unui sistem dinamic depinde, atât de evoluţia intrărilor pe un interval de timp, cât şi de relaţiile structurale din interiorul sistemului. Un rol hotărâtor îl au de asemenea şi perturbaţiile externe care pot acţiona o perioadă de timp mai mare sau mai mică.

În ceea ce priveşte reprezentarea proceselor se utilizează modelul matematic care are următoarea formă generală

unde:

fiind mulţimea momentelor de timp;

reprezintă spaţiul comenzilor;

este spaţiul mărimilor de ieşire;

reprezintă spaţiul mărimilor de stare;

f, g sunt funcţii vectoriale de dimensiuni adecvate.

Dacă funcţia f satisface anumite condiţii, atunci ecuaţia

(1.1)

admite o soluţie unică dată prin relaţia

(1.2)

unde reprezintă valoarea iniţială a vectorului de stare, iar reprezintă intrarea pentru

Se observă faptul că vectorul de stare la momentul depinde atât de evoluţia intrării pentru , cât şi de starea iniţială x0.

Funcţia se numeşte funcţia de tranziţie a stărilor şi satisface următoarele proprietăţi:

consistenţa

;

compozabilitate

;

cauzalitate

pentru şi pentru cu

Având în vedere faptul că prin ecuaţia

(1.3)

se pune în evidenţă evoluţia mărimilor de stare, aceasta se numeşte ecuaţia de stare a sistemului, iar ecuaţia:

(1.4)

se numeşte ecuaţia de ieşire a sistemului.

Ecuaţiile (1.3) şi (1.4) pun în evidenţă atât structura internă a unui sistem cât şi conexiunile intrare-stare, respectiv stare-ieşire ale sistemului. Reprezentarea intrare-stare-ieşire a deschis noi direcţii de cercetare, atât în ceea ce priveşte analiza stabilităţii sistemelor dinamice cât şi în ceea ce priveşte sinteza structurilor de reglare care utilizează reacţia după stare.

1.2 Reprezentări ale sistemelor dinamice

În general reprezentările matematice ale sistemelor dinamice sunt corelate cu următoarele aspecte:

1. capacitatea acestora de a aproxima cât mai bine procesul dinamic dat;

2. posibilitatea analizei proprietăţilor sistemului dinamic;

3. posibilitatea implementării unei structuri de reglare pornind de la modelul dat;

4. tipul de reglare implementat de către structura de control;

5. apariţia unor noi tipuri de sisteme inteligente de reglare.

De regulă este de preferat ca modelul obţinut să aproximeze sistemul dat pentru toate situaţiile posibile care pot să apară în timpul funcţionării structurii de reglare. În multe cazuri acest lucru nu este posibil. Problema reglării se rezolvă cu ajutorul structurilor de reglare adaptive, unde modelul utilizat aproximează local dinamica sistemului dat.

Pentru a pune în evidenţă câteva reprezentări ale sistemelor dinamice liniare cu parametrii concentraţi se consideră sistemul dinamic - motorul de curent continuu.

Schema funcţională a sistemului amintit mai sus este dată în figura urmatoare,

Figura 1.1

unde :

u - tensiunea de alimentare a indusului;

J - moment de inerţie (considerat redus la axa motorului);

- - viteza unghiulară ;

mf - cuplul de frecare;

m - cuplul de sarcină;

mm - cuplul electromagnetic;

R - rezistenţa indusului;

L - inductanţa indusului;

e - tensiunea electromotoare;

Φ - fluxul magnetic produs de inductor;

i - curentul prin indus.

Preview document

Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 1
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 2
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 3
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 4
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 5
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 6
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 7
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 8
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 9
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 10
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 11
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 12
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 13
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 14
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 15
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 16
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 17
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 18
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 19
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 20
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 21
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 22
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 23
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 24
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 25
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 26
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 27
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 28
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 29
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 30
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 31
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 32
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 33
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 34
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 35
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 36
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 37
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 38
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 39
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 40
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 41
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 42
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 43
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 44
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 45
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 46
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 47
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 48
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 49
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 50
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 51
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 52
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 53
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 54
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 55
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 56
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 57
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 58
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 59
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 60
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 61
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 62
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 63
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 64
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 65
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 66
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 67
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 68
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 69
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 70
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 71
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 72
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 73
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 74
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 75
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 76
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 77
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 78
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 79
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 80
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 81
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 82
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 83
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 84
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 85
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 86
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 87
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 88
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 89
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 90
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 91
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 92
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 93
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 94
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 95
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 96
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 97
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 98
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 99
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 100
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 101
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 102
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 103
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 104
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 105
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 106
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 107
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 108
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 109
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 110
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 111
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 112
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 113
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 114
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 115
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 116
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 117
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 118
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 119
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 120
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 121
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 122
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 123
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 124
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 125
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 126
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 127
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 128
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 129
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 130
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 131
Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • COPERTA.doc
  • cuprins.doc
  • INTRODUCERE.doc
  • Sinteza si Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu.doc
  • tipla.doc
  • tipla1.doc

Alții au mai descărcat și

Ingineria Reglari Automate

1. Tema de proiect 1.1. Proiectarea unui sistem de reglare automată de reglarea turaţiei unui motor de curent continuu utilizând regulatoare...

Proiectarea Sistemului de Reglare Automata a Vitezei-Pozitiei unui Motor cu Excitatie Independenta

Sa se proiecteze sistemul de reglare automata a vitezei/pozitiei unui motor de c.c. cu excitatie independenta (flux constant), utilizat pentru o...

Sistem de Reglare Automata

N=15 - SRA a pozitiei cu limitarea vitezei si acceleratiei; Date caracteristice motor: - puterea nominala Pn = 2x15=30 [KW] - tensiunea nominala...

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Ai nevoie de altceva?