Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 165 în total
Cuvinte : 50681
Mărime: 6.07MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

1. Introducere 4

2. Stadiul actual în domeniul conducerii unui sistem energetic . . 6

2.1. Sistemul Energetic Naţional . 6

2.1.1. Sistemul electroenergetic . 7

2.1.2. Centrale termo-electrice (CTE) 9

2.1.3. Centrale hidro-electrice (CHE) 11

2.1.4. Centrale nuclearo-electrice (CNE) . 13

2.1.5. Energia regenerabilă . 15

2.1.6. Transportul şi distribuţia energiei într-un sistem energetic . . 18

2.2. Sistemul de comandă automat al puterii generatoarelor electrice . 20

2.2.1. Centrele de operare SCADA 22

2.2.2. Controlul frecvenţei într-un sistem energetic . 26

2.3. Controlul inteligent al generării puterii electrice . . 32

2.3.1. Monitorizarea puterii în camerele de comandă . . 33

2.3.2. Optimizarea bazată pe modele de identificare a funcţionării centralelor

electrice 34

2.3.3. Aplicaţii ale tehnicilor inteligente în identificarea sistemul energetic . 36

2.3.4. Proiectarea senzorilor inteligenţi 37

2.4. Echipamente supraconductoare de mare putere 38

2.4.1. Transmisia energiei electrice înalte prin cabluri supraconductoare . 38

2.4.2. Maşini rotative supraconductoare 40

2.4.3. Transformatoare supraconductoare . . 41

2.4.4. Stocarea rapidă a energiei electrice şi protecţia ridicată utilizând

limitatori de curent electric . 42

2.4.5. Structura echipamentelor de protecţie prin relee 43

2.5. Sisteme energetice distribuite 45

2.5.1. Energia distribuită şi aspecte generale . 46

2.5.2. Probleme tehnice şi de implementare . 47

2.5.3. Producerea energiei distribuite . 49

2.6. Smart Grid – Reţea electrică “inteligenta” . . 52

2.6.1. Funcţionalitatea unei reţele electrice "inteligente" . 52

2.6.2. Definirea SMART GRID - Reţea electrică "inteligenta" . 54

2.6.3. SMART GRID la nivelul furnizării de energie electrică . 55

Extras din document

1. Introducere

În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor

de energie în vederea conservãrii este, de multe ori, mai mic decât cel necesar procurãrii si

producerii sale. Ca urmare a stadiului tehnic si al realizãrilor în domeniul producerii, în

present, eforturile de economisire a energiei se orienteazã spre consumator.

În condiþiile tãrii noastre, economisirea energiei sub toate formele prin reducerea

îndeosebi a consumurilor, constituie o problemã fundamentalã a dezvoltãrii economico -

sociale pentru prezent si viitor.

În capitolul 2, este realizatã o scurtã introducere în ceea ce priveste stadiul actual în

domeniul conducerii sistemelor energetice. Sunt prezentate aspecte generale ale principalelor

componente care se regãsesc într-un Sistem Energetic National, si modul în care energia este

produsã, transmisã si distribuitã cãtre consumatori. Este discutatã problemã de operare a

centrelor de tip SCADA care sunt prezente într-un astfel de sistem complex, precum si

controlul frecventei care reprezintã un factor cheie al sistemului de generare a puterii

electrice. Notiuni legate de diferite echipamente supraconductoare de mare putere sunt aduse

în discutie la un nivel teoretic. Studiul sistemelor energetice distribuite constituie un alt

subiect al acestui capitol. În final, este prezentatã definirea si functionalitatea unei retele

electrice de tip “Smart Grid” într-un sistem energetic.

În capitolul 3 este descrisã problematica sistemelor ciber-fizice (CPS), provocãrile de

proiectare, cerintele de implementabilitate si necesitatea utilizãrii dispozitivele încorporate

pentru realizarea unor astfel de sisteme. O atentie deosebitã este acordatã centrelor de date

din cadrul dispecerelor unui sistem energetic si a managementului de alimentare cu energie

electricã al acestora. Conceptul de sustenabilitate este discutat în cadrul modului de generare

a energiei electrice, precum si alte aspecte generale referitoare la caracteristicile energetice

ale sistemelor ciber-fizice, strategii de management a resurselor, transmisia datelor si chiar

proiectarea bazatã pe model a acestora. De asemenea, fiabilitatea si asigurarea performantelor

în timp real a sistemelor ciber-fizice constituie douã aspecte fundamentale de cercetare în

domeniul acestei paradigme.

Conceperea si proiectarea unui sistem inteligent de conducere pentru sistemul

energetic, apelând la tehnice avansate de conducere, neconventionale, îl reprezintã obiectivul

principal al capitolului 4. Este propusã o arhitecturã de conducere ierarhizatã, descentralizata,

organizatã pe dispecere, si este studiatã complexitatea si dificultatea modelarii unui astfel de

sistem energetic la nivel national. Automatizarea tuturor centralelor electrice care fac parte

din sistemul energetic, este realizatã utilizând tehnici inteligente de conducere.

În capitolul 5 sunt prezentate diverse arhitecturi de sisteme autonome pentru

conducerea unui sistem energetic. Sunt studiate atât aspectele fundamentale ale unor astfel de

sisteme autonome, cât si arhitecturile functionale a fiecãrei componente autonome în parte. În

final, este prezentatã arhitectura operationalã si caracteristicile unui sistem autonom în cadrul

sistemului energetic.

Tehnici avansate pentru conducerea unui sistem energetic

Tehnicile avansate de conducere pentru un sistem energetic, aplicate concret în

capitolul 6, evidentiazã o conducere bazatã pe logicã fuzzy, metoda deosebit de puternicã

atunci când este aplicatã sistemelor complexe care nu sunt pretabile unui tratament analitic.

Sunt realizate scheme bloc de reglare a sistemelor generatoare de putere electricã, precum si

simulãri ale rãspunsurilor dinamice si ale variatiilor de putere la nivel regional, între mai

multe tipuri de centrale electrice interconectate. Aceste aspecte sunt privite din cadrul unui

Dispecer Energetic Zonal (DEZ), care realizeazã conducerea unui astfel de sistem energetic,

la un nivel mai inferior.

Preview document

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 1
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 2
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 3
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 4
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 5
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 6
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 7
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 8
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 9
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 10
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 11
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 12
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 13
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 14
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 15
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 16
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 17
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 18
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 19
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 20
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 21
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 22
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 23
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 24
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 25
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 26
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 27
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 28
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 29
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 30
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 31
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 32
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 33
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 34
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 35
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 36
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 37
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 38
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 39
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 40
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 41
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 42
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 43
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 44
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 45
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 46
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 47
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 48
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 49
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 50
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 51
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 52
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 53
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 54
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 55
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 56
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 57
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 58
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 59
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 60
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 61
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 62
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 63
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 64
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 65
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 66
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 67
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 68
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 69
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 70
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 71
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 72
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 73
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 74
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 75
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 76
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 77
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 78
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 79
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 80
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 81
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 82
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 83
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 84
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 85
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 86
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 87
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 88
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 89
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 90
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 91
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 92
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 93
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 94
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 95
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 96
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 97
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 98
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 99
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 100
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 101
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 102
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 103
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 104
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 105
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 106
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 107
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 108
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 109
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 110
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 111
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 112
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 113
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 114
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 115
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 116
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 117
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 118
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 119
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 120
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 121
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 122
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 123
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 124
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 125
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 126
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 127
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 128
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 129
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 130
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 131
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 132
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 133
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 134
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 135
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 136
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 137
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 138
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 139
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 140
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 141
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 142
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 143
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 144
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 145
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 146
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 147
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 148
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 149
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 150
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 151
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 152
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 153
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 154
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 155
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 156
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 157
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 158
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 159
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 160
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 161
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 162
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 163
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 164
Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic - Pagina 165

Conținut arhivă zip

  • Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui sistem variabil de supraalimentare acustică

Abstract In this graduate project it is desired to project a variable acoustical supercharging intake system. To analyze the performances of this...

Proiectarea unui Sistem de Conducere a unui Ansamblu Serial de Hidrocentrale

Prefață În secolul al XXI-lea, economia mondială a atins noi recorduri în ceea ce privește consumul de energie. Cererea pentru energie electrică...

Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator

CAPITOLUL I PROBLEME GENERALE ALE INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE UTILIZATE ÎN SISTEMELE ENERGETICE. CERINŢELE SISTEMELOR DE PROTECŢIE 1.1. Probleme...

Casa Eco Alimentata cu Energie Solară

1. Sisteme de automatizare Automatizarea unui process presupune asigurarea tuturor mijloacelor si metodelor necesare evolutiei acestuia, in...

Măsurarea Wireless a Energiei Electrice

I. Măsurarea energiei electrice Se ştie că energia reprezintă puterea consumată în unitatea de timp. Dacă puterea rămâne constantă într-un anumit...

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Electrotehnica

Circuitul electric este un ansamblu de generatoare de semnal si elemente de circuit care permit propagarea sub forma de curenti si tensiuni....

Te-ar putea interesa și

Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate

CAPITOLUL I. CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE RESURSELE ENERGETICE Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre...

Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei viabilităţii economice şi manageriale Determinarea potenţialului de viabilitate al unei organizaţii se...

Investitii de Dezvoltare - Modernizare in Domeniul Energetic din Romania

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș

INTRODUCERE „În timp ce particularitatea unui individ transpare în personalitatea sa, individualitatea unei organizaţii se manifestă în cultura...

Determinarea Decalajului Regional dintre Județele Vrancea și Timiș

I Caracteristi generale ale judetului 1.Caracteristici generale ale judeţului Vrancea Numele ” Vrancea ” este pentru prima data atestat...

Bilantul Termoenergetic la Cazanul de Abur GOPI 1800 si Cazanul de Ulei Diatermic Bono

Cap I. CONSIDERAŢII GENERALE Problemele energetice au devenit o preocupare generală a lumii contemporane. Econo-misirea energiei şi a...

Cercetare Analitica

CAP.I Descrierea Firmei 1.1 Domeniu de activitate si tendinte Transelectrica a fost înfiintata conform Ordonatei de guvern nr. 627/31 iulie 2000...

Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice

Definirea si comentarea conceptelor si descriptorilor manageriali Managementul performant opereaza cu urmatoarele concepte si descriptori...

Ai nevoie de altceva?