Utilizarea Senzorilor de Proximitate

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5480
Mărime: 632.83KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Herta Steluta

Cuprins

CUPRINS 1

ARGUMENT 2

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 3

I.1 SENZORI DE PROXIMITATE 3

CAPITOLUL II. TRADUCTOARE ȘI SENZORI DE PROXIMITATE 7

II.1 TRADUCTOARE INDUCTIVE DE PROXIMITATE 8

II.2. TRADUCTOARE MAGNETICE DE PROXIMITATE 10

II.3. ELEMENTE SENSIBILE CAPACITIVE PENTRU TRADUCTOARE DE PROXIMITATE 11

II.4 ELEMENTE SENSIBILE FOTOELECTRICE PENTRU TRADUCTOARE DE PROXIMITATE 12

II.5 ELEMENTE SENSIBILE FLUIDICE PENTRU TRADUCTOARELE DE PROXIMITATE 13

II.6. TRADUCTOARE INTEGRATE DE PROXIMITATE. 17

II.6.1 SENZORUL INDUCTIV INTEGRAT DE PROXIMITATE 17

II.7. SENZORUL MAGNETIC INTEGRAT DE PROXIMITATE 20

CAPITOLUL III. NORME DE PROTECțIA MUNCII 22

ANEXĂ 24

BIBLIOGRAFIE 25

Extras din document

Argument

Tema proiectului meu „Utilizarea senzorilor de proximitate” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de tehnician mecatronist.

În cei patru ani de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel mai mult m-a atras modulul care are o largă aplicabilitate în domeniul mecatronicii.

În cadrul elaborării proiectului meu a trebuit să-mi extind aria de cunoştinţe studiind bibliografia recomandată de coordonator, fapt ce îmi permite o pregătire profesională mai bună, proiectul meu având aplicabilitate în multe domenii ale mecatronicii.

Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi distincte.

Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora.

Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele aspecte, importanţa, rolul, identificarea tipurilor de senzorilor de proximitate.

În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice asimilate la diferite obiecte de învăţământ studiate în anii de liceu: electrotehnică, automatizări, discipline de specialitate şi laboratoare practice.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia utilizată.

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al activităţii economico-sociale în care să nu se folosească instalaţii şi aparate electrice şi electronice. Larga răspândire a acestora precum şi perfecţionarea şi diversificarea lor necesită un nivel de pregătire cât mai ridicat pentru a fi capabil să răspundă cerinţelor impuse de dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii contemporane.

În scopul asigurării unei activităţi cât mai eficiente în vederea realizării unor produse şi servicii fiabile, participarea la procesul economic în economia de piaţă trebuie să aibă în vedere calitatea sa de calificat dar şi de om moral.

Proiectul meu poate constitui bază de studiu pentru colegii mei din anii mai mici din acest domeniu de pregătire întrucât el va face parte din fondul de carte al bibliotecii Grup Școlar Industrial Luduș.

Capitolul I. Introducere

Conducerea unui proces presupune informații cât mai complete și corecte asupra parametrilor mărimilor fizice care caracterizează acel proces.

În cazul unui proces automatizat, conducerea sistemului se face fără intervenția omului, pe baza informațiilor culese din proces cu ajutorul traductoarelor.

Într-o definiție succintă senzorul este un sistem destinat determinării unei sau unor proprietăți, cuprinzând atât traductorul, care transformă mărimea de intrare în semnal electric util, cât și circuite pentru adaptarea și conversia semnalelor, și eventual pentru prelucrarea și evaluarea informațiilor.

Există foarte multe clasificări ale senzorilor și traductoarelor:

- cu sau fără contact,

- absoluți sau incrementali (în funcție de mărimea de intrare),

- analogici sau digitali (în funcție de mărimea de ieșire) etc.

Senzorii și traductoarele sunt elemente tipice ale sistemelor de automatizare. De asemenea sunt utilizați și în cazul cercetării, analizelor de laborator - senzorii și traductoarele fiind incluse în lanțuri de măsurare complexe, care sunt conduse automat.

Alegerea senzorilor și traductoarelor trebuie făcută ținând cont de proprietatea de monitorizat, de domeniul în care variază aceasta, de dimensiunile ce trebuie respectate sau de geometria sistemului, de conditii speciale de mediu sau de lucru, de tipul mărimii de ieșire și nu în ultimul rând de cost.

Astfel pot fi identificați senzori de proximitate, traductoare de tip Hall, traductoare de deplasare și viteză, senzorișsi traductoare de forță, senzori de temperatură, senzori de umiditate, senzori pentru gaze, senzori de curent, switch-uri optice, senzori de presiune, cititoare de coduri de bare etc.

I.1 Senzori de proximitate

În sens larg proximitatea se referă la gradul de apropiere dintre două obiecte, dintre care unul reprezintă sistemul de referință. Senzorii de proximitate sunt senzori de investigare, a căror particularități constau în distanțele mici de acțiune (zecimi de mm și mm), și în faptul că în multe cazuri sunt utilizați la sesizarea prezenței în zona de acțiune.

Senzori de proximitate capacitivi

Senzorii capacitivi se bazează pe variația capacității electrice într-un circuit, și au avantajul că pot detecta și obiecte nemetalice. Sunt însă sensibili la factori perturbatori, cum ar fi murdărirea feței active.

Senzori de proximitate inductivi

Aceștia sunt cei mai răspândiți, fiind realizați într-o plajă largă de variante și tipodimensiuni. Elementul activ al unui astfel de senzor este un sistem format dintr-o bobină și un miez de ferită. Obiectul a cărui prezență se determină trebuie să fie metalic. Mărimea de ieșire poate fi analogică (proporțional cu distanța dintre suprafața activă și obiect), sau statică (aceeași valoare atât timp cât senzorul este activat).

Preview document

Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 1
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 2
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 3
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 4
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 5
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 6
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 7
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 8
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 9
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 10
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 11
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 12
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 13
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 14
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 15
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 16
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 17
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 18
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 19
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 20
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 21
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 22
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 23
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 24
Utilizarea Senzorilor de Proximitate - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Senzorilor de Proximitate.doc

Alții au mai descărcat și

Motorul de Curent Continuu

1Modelarea, simularea si reglarea unghiului de sarcina la valoarea dorita, la un servomotor de curent continuu Fie un motor de curent continuu cu...

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Controlul unei Mașini prin Intermediul Interfeței de Comunicație Bluetooth

1. Introducere Scopul prezentei lucrări este realizarea unui robot de tip mașină, controlat cu ajutorul unui dispozitiv portabil ce dispune de o...

Ingineria Reglari Automate

1. Tema de proiect 1.1. Proiectarea unui sistem de reglare automată de reglarea turaţiei unui motor de curent continuu utilizând regulatoare...

Reglarea Vitezei unui Automobil - Cruise Control

Schema de principiu Introducere • Modelul sistemului de reglare automată a vitezei unui automobil este relativ simplu. • Dacă inerţia roţilor...

Menținerea Automată a Distanței Optimale între Automobile

Menţinerea automată a distanţei optimale între automobile este una dintre apli¬caţiile care va avea cu siguranţă o largă aplicabilitate pe...

Sistem de Actionare Pneumatic cu Pozitioner

Cerinţa proiectului: Să se proiecteze un sistem de poziţionare liniara cu motor pneumatic cu piston şi poziţioner pentru acţionarea organelor de...

Traductoare Rezistive

INTRODUCERE Progresele din domeniul tehnicii măsurării sunt strâns legate de progresele din domeniul senzorilor şi traductoarelor şi de cele din...

Ai nevoie de altceva?