Toate proiectele din domeniul Banci

 • Sisteme bancare comparate - Orientari bancare contemporane

  INTRODUCERE Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituții bancare, care funcționează într-o țară răspunzând necesităților unei etape a dezvoltării social-economice. Conceptul de „bancă” își are începutul în cele mai vechi timpuri. Până în prezent, nu se cunoaște cu exactitate data și locul apariției primei instituții bancare, urme ale existenței unor astfel de instituții fiind descoperite la babilonieni, egipteni, evrei, greci și romani cu mult înaintea erei noastre. Istoria...

 • Rolul controlului financiar in activitatea economica

  Economia de piață poate funcționa doar prin aplicarea și respectarea legilor, lucru ce presupune o verificare permanentă și foarte bine organizată în toate firmele. Totodată, controlul furnizează acele informații utile fundamentării deciziei. Se poate spune că, controlul financiar poate garanta, într-o mare măsură, îndeplinirea obiectivului propus deoarece activitatea de management aparține atât succesului cât și insuccesului agentului economic din mediul concurențial. Observarea continuă a...

 • Monografie BCR

  1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Piața reprezintă mulțimea consumatorilor, atât persone fizice cât și persone juridice, care își manifestă o influență clară asupra vânzărilor unui amunit produs.astfel de influență se naște din cumpărarea propriu-zisă a produsului. Printre cumpărătorii diferitelor produse se numără: pesoane fizice-indivizi sau personae juridice-instituții și întreprinderi, care se diferențiază între ele prin vaste aspecte psihologice și...

 • Cadrul politicii monetare unice

  Capitolul 1.Politica monetară unică 1.1. Concepte teoretice. SEBC Activitatea unei bănci centrale are ca scop emiterea și administrarea monedei naționale, fiind un mijloc legal de plată, astfel politica monetară are în prezent un rol important în circulația și puterea de cumpărare a banilor. În prezent s-a ajuns la un nivel foarte ridicat de integrare la nivel european, realizând în acest mod o politică monetară unică. Politica monetară este o componentă a politicii economice, iar aceasta...

 • Industria fondurilor de investitii din Romania

  1. Introducere Fondurile de investiţii, cunoscute și sub denumirea de fonduri mutuale, de-a lungul timpului, au cunoscut o dezvoltare semnificativă odată cu accesul micilor investitori pe piaţa de capital. Ulterior, accesul pe piaţa de capital, a fost susținut și de intermediarii bancari, grupuri de consultanţă dar şi societăţi de investiţii. Sectorul bancar este şi va ramâne un important „jongler” al pieței financiare, deoarece are o arie de distribuție de servicii financiare destul de...

 • Analiza evolutiei indicatorilor din contul profit si pierdere pentru KDB Bank din Ungaria pentru ultimii 7 ani

  1.1. Scurt istoric Ungaria prezintă un sistem bancar pe două niveluri, ceea ce înseamnă că funcţiile de bancă centrală şi băncile specializate (băncile comerciale şi instituţiile specializate) sunt separate. Sistemul bancar ungar pe două nivele, a fost introdus în 1987 şi cuprindea Banca Naţională a Ungariei, care a căpătat un nou statut, de bancă centrală, responsabilă cu politica monetară şi valutară a ţării şi băncile comerciale, care au preluat activele comerciale aparţinând fostei...

 • Fundamentarea si finantarea cheltuielilor la Primaria Comunei Viisoara

  1.1.Scurt istoric Comuna Viişoara, fostă comuna Băseşti până în anul 1968, este situată în Podişul Central Moldovenesc, la limita estică a dealurilor Fălciului, în zona de Centru-Est a judeţului Vaslui, la distanţă de 32 km faţă de municipiul Bârlad şi la 38 km față de municipiul Vaslui, învecinându-se la Nord cu comuna Roşieşti, la Est cu comuna Găgeşti, la Sud cu comuna Dodeşti şi la vest cu comuna Banca. Reşedinţa de comună este satul Viişoara, cunoscut în trecut sub numele de Băseşti,...

 • Analiza ofertei de produse bancare la Banca Comerciala Romana,Banca Transilvania,Bancpost,BRD - Groupe Societe Generale

  Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Națională a României și instituțiile de credit. Acest sistem a fost introdus în Decembrie 1990. Instituțiile de credit sunt entități care desfășoară activități de atragere a depozitelor sau a altor fonduri rambursabile de la public, precum și operațiuni de acordare de credite în nume propriu. De asemenea, în categoria instituțiilor de credit intra și entitățile care emit mijloace de plată electronice. Instituțiile...

 • Falsificarea si contrafacerea monedelor si bancnotelor

  SECŢIUNEA I Apariţia şi evoluţia timpurie a banilor Banii, ca măsură a valorii şi ca instrument de circulaţie, de plată şi de economisire, mijlocesc evaluarea producţiei şi a consumului, precum şi circuitul valorilor materiale, asigurând evidenţa generală a avuţiei naţionale, a producţiei materiale şi a valorii nou create. Fiind un produs necesar al procesului de schimb, banii au apărut spontan pe o anumită treaptă a dezvoltării societăţii, ca o consecinţă a anumitor relaţii de producţie...

 • Proiect practica de specialitate Alpha Bank

  Impreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ȋn anul 1994, societatea bancară Alpha Bank Group puneau bazele Alpha Bank ȋn România, sub denumirea de Banca Bucureşti. Aceasta era prima investitţe bancară străina ȋntr-un mediu economic necristalizat, care a fost marcat de evoluţii imprevizibile şi de momente de declin economic. La începutul anului 2000, Banca Bucureşti a fost redenumită Alpha Bank România pentru a sublinia apartenenţa la Grup, iar ȋn anul 2005 Alpha...

 • Sistemul bancar din Slovacia

  1.1. Scurt istoric În anul 1993 când a avut loc înființarea Republici Slovace, Slovacia a trecut de la o economie planificată la o economie de piață liberă, dar acest proces a fost încetinit din cauza unor politici fiscale între anii 1944 și 1998. Pentru a întelege noțiunea de sistem bancar este nevoie mai întâi de o definiție precisă a acestuia. Sistemul bancar este un subsistem al sistemului financiar ce se află într-o permanență interacțiune cu celelalte componente ale acestuia:...

 • Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  In prezent, economia modernă se bazează cel mai mult pe tendiţa de creștere cât mai rapidă a necesarului de resurse în comparaţie cu probabilitatea de procurare a acestora. Resursele se referă la elementele care se află in bogaţia unei ţari. Resursele sunt utilizate pentru activitaţi diverse printre care se află: consumul, formarea brută de capital și exportul. Printre resursele material, informaţionale, umane și valutare, un rol destul de important il are și resursele financiare. Resursele...

 • Practica BRD

  În urmă efectuării stagiului de practică din domeniul bancar la BRD, mi-am propus să analizez oferta de produse şi servicii, a operaţiunilor de creditare bancară, clasificare şi explicarea şi funcţionarea instrumentelor moderne de plata, precum şi deschiderea şi funcţionarea conturilor bancare. În primul rând, o componentă importantă în domeniul bancar este cea de relaţii cu clienţii. Fiind o parte mai sensibilă, necesită mult timp pentru dezvoltare. Pentru a relaţiona cu clienţii, a le...

 • Elementele esentiale ale tehnicilor bancare practicate de bancile comerciale romanesti

  Clientela băncilor românești este asemenea categoriilor de clientelă ale băncilor internaționale. Însă, unele categorii nu sunt destul de definite și diferențiate, deoarece instituțiile bancare nu sunt capabile să ofere servicii diferențiate pentru aceste categorii. Aproximativ toate băncile din țară își divizează clientela conform strategiei băncii ce stabilește categoriile de clientelă prioritare în care aceasta acționează. Conform categoriilor de clientelă pot fi identificate diferite...

 • Principalele etape si evolutia bancii CITIGROUP

  Capitolul 1.Scurt istoric Citigroup Inc. este o companie de servicii financiare americană cu sediul în New York, Statele Unite, având ca produse: conturi, credite, asigurări, investiții și brokeraj. Conform Forbes Global 2000, este cea mai mare și mai profitabilă companie de servicii financiare. Compania are peste 200 milioane conturi clienți în peste 100 țări, cu total active de aproape 1.9 trilioane $. Este un dealer principal în U.S. Treasury securities, iar acțiunile sale sunt...

Pagina 1 din 138