Activitatea de Creditare Bancara

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 22941
Mărime: 132.79KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

Principii şi reguli generale de creditare bancară pag 3

1.1 Prudenţa bancară pag 3

1.2 Subiecţii raportului de credite pag 5

1.3 Rambursarea creditului pag 7

1.4 Dobânda şi acordarea creditului pag 9

1.5 Consemnarea şi transferabilitatea pag 18

CAPITOLUL II

Conturile bancare pag 20

CAPITOLUL III

Tipuri de credite bancare pag 23

CAPITOLUL IV

Activitatea de creditare la Banca Raiffeisen pag 30

4.1 Politica generală de creditare a Băncii Raiffeisen pag30

4.2 Categorii de credite acordate de bancă pag 32

4.3 Analiza şi evaluarea creditelor pag 36

4.3.1 Creditele pe termen scurt pentru activitatea curentă pag 36

4.3.2 Creditele pe termen mediu şi lung pentru investiţii pag 39

4.4 Metodologia privind determinarea bonităţii agenţilor economici

cu personalitate juridică pag 43

4.5 Dobânda şi comisioanele ce se încasează de bancă la

creditele acordate pag 46

4.6 Rambursarea creditelor pag 49

4.7 Gestionarea creditelor acordate pag 53

CAPITOLUL V

Proceduri privind fundamentarea deciziei de creditare

5.1 Analiza economico-financiară a activităţii clienţilor pag 56

5.1.1 Analiza situaţiei financiare pe baza bilanţului pag 56

5.1.1.1 Studiul bilanţului – etapă a analizei financiare pag 56

5.1.1.2 Analiza ratelor de rotaţie a posturilor de bilanţ pag 57

5.1.1.3 Analiza solvabilităţii şi lichidităţii pag 58

5.1.2 Analiza rentabilităţii pe baza contului de

profit şi pierderi pag 61

5.1.2.1 Rentabilitatea – criteriu de performanţă pag 61

5.2.Analiza riscului creditului pentru agenţii economici pe baza punctajelor

acordate pe clase de risc pag 63

CAPITOLUL VI

Studiul de caz pag 71

Concluzii pag 80

Anexe pag 83

Extras din document

CAPITOLUL I

Principii si reguli generale de creditare bancară

1.1 Prudenţa bancară

Economiile actuale, ca economii băneşti peresupune desfasurarea unui amplu proces de creditare, ca o latură consistentă a activitatii bancare. Există o interdependentă între credit şi situatia financiară a oricărui întreprinzător angajat în relaţia de creditare. În al doilea rând, o bună susţinere financiară va genera condiţii favorabile pentru obţinerea de noi credite. Or, aceste aspecte sunt supervizate de către bănci. De pildă, în condiţiile economiei de piaţă, băncile nu-şi pot permite să susţină prin credite agenţii economici falimentari, decât cu riscul fatal de a intra şi ele în stare de încetare a plăţilor. Dar, posibilităţile de acţiune ale băncilor asupra clienţilor debitori sunt nelimitate. Nefiind organe tutelare, băncile nu pot interveni administrativ şi nu pot sa aplice sancţiuni agenţilor economici. Totuşi, începând a-i susţine prin credite le aplica tratamentul cel mai sever, decisiv pentru a mai putea continua activitatea.

Referitor la aceste considerente, practica bancară a parcurs un traseu inedit. Dacă în perioada interbelică se putea vorbi de o activitate bancară bine sincronizată, la nivelul standardelor europene, în conditiile economiei planificate centralizate sistemul bancar proliferează un mecanism decizional absolutist, arbitrar şi ignorant.

În prezent, sistemul bancar din ţara noastra se gaseste la începutul reverimentului deciziei fondate pe criterii economice şi financiare. Ca atare, prezintă interes atât pentru întreprinzătorii cu capital de stat, cât si pentru cei cu capital privat, cunoaşterea principiilor şi uzanţelor băncilor comerciale în materie de creditare. Problematica diferă, mai mult sau mai puţin de la o bancă comercială la alta.

Considerăm că, reprezentativă în acest sens este practica Băncii Comerciale Române, deşi nu se poate susţine că s-a stabilit pe un management bancar modern, vădeşte meritorii încercări înoitoare. Totodata, de departe, Banca Comercială Româna deţine o poziţie prioritară ca volum de activitate în spectru băncilor comerciale în România.

Recentele reglementări ale Băncii Comerciale Române privind creditarea ( Normele metodologice privind activitatea de creditare nr.1/1997) sunt elaborate într-o concepţie modernă, eliminând diferenţele care operau în creditarea agenţilor economici cu capital privat faţă de cei cu capital public.

Este adevărat că, riscul şi costul pe care şi le asumă o bancă în creditarea unui întreprinzător privat, cu garanţii insuficiente, sunt mult sporite faţă de cele asumate în creditarea întreptinderilor de stat care, deşi nu desfăşoară momentan o activitate competitivă, dispun de garanţia reprezentată de patrimoniul lor şi de o eventuală suplimentare a acesteia prin participarea unui garant public (în speţă statul). Dar, nu trebuie să uităm că, opera de reformare a drepturilor de proprietate, a managementului, organizarii şi creării sistemului de pieţe este ţelul sper care tinde economia românească în prezent. Însuşirea disciplinei bancare de către agenţii economici poate să le formeze acestora un comportament riguros, competiţional, corect din punc de vedere al pieţii şi propăşirii economiei, decât o poate face contestarea perpetuă a exigenţilor bancare şi sustragerea de la controlul bancar în favoarea practicării unui „voluntarism de tip socialist”.

Un principiu de bază după care se călăuzeşte întreagă activitate bancară este prudenţa bancară. Ca atare, bănile comerciale vor urmări ca solicitanţii de credite să dea dovadă de credibilitate. Toate operaţiunile de creditate şi în legătură cu constituirea garanţiei vor trebui consemnate în documentele contractuale din care să rezulte fără echivoc toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzacţii.

Activitatea de creditare trebuie să prezinte interes atât pentru bancă, care are în vedere o sporire a profiturilor obţinute din dobânzi, cât şi pentru agenţii economici ce urmăresc consolidarea afacerilor şi, dacă este posibil, obţinerea unei mai bune rentabilităţi financiare, urmarirea practicării unui efect de „levier” financiar favorabil.

În legătură cu activitatea de creditare, băncile vor acţiona în vederea identificării şi evaluării capacităţii de plată a clienţilor, respectiv posibilitatea acestora de a genera venituri şi lichiditaţi ca surse de rambursare a creditelor şi plată a dobânzilor. Or, determinarea capacităţii de plată a debitorilor se realizează printr-o analiză economico-financiară, atât cu referire la perioada expirată cât şi în perspectivă. Pentru aceasta, întreprinzătorul care solicită un credit are obligaţia să pună la dispoziţia băncii toate documentele şi actele din care să rezulte natura actiităţii desfăşurate, credibilitatea, situaţia patrimonială, rezultatele economico financiare, capacitatea managerială etc. şi în baza cărora să se poată face o evaluare a potenţialului economic, organizatoric şi financiar al clientului. Mai mult, pe întreaga durată a creditării, debitorul are obligaţia să depună la dispoziţia băncii un exemplar din bilanţul contabil, situaţiile contabile periodice şi orice alte documente solicitate de creditor. Această obligaţie apare ca o clauză distinctivă prevăzută în contractul de credite.

O altă uzanţă care trebuie respectată este aceea că, împrumuturile şi scrisorile de garanţie solicitate băncii, indiferent de sumă, durata de rambursare, respectiv valabilitate, se acordă numai pentru destinaţia stabilită prin contracte. Nerespectarea acestor condiţii dă dreptul băncii să rezilieze contractul de credit şi să retragă împrumutul.

Preview document

Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 1
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 2
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 3
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 4
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 5
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 6
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 7
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 8
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 9
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 10
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 11
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 12
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 13
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 14
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 15
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 16
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 17
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 18
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 19
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 20
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 21
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 22
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 23
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 24
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 25
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 26
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 27
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 28
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 29
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 30
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 31
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 32
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 33
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 34
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 35
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 36
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 37
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 38
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 39
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 40
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 41
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 42
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 43
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 44
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 45
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 46
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 47
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 48
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 49
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 50
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 51
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 52
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 53
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 54
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 55
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 56
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 57
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 58
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 59
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 60
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 61
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 62
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 63
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 64
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 65
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 66
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 67
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 68
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 69
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 70
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 71
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 72
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 73
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 74
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 75
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 76
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 77
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 78
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 79
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 80
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 81
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 82
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 83
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 84
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 85
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 86
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 87
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 88
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 89
Activitatea de Creditare Bancara - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Activitatea de Creditare Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea Deciziei de Creditare Bancara a Unui IMM

Capitolul 1. CREDITUL BANCAR- resursă externă de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii 1.1.Definirea IMM-urilor și dinamica accesului...

Creditele Ipotecare

Sistemul Bancar, Componente şi Caracteristici 1.1. Conceptul de sistem bancar Totalitatea băncilor care funcţionează într-o economie formează...

Reglementari Prudentiale si Strategii Bancare

INTRODUCERE Eficienţa economică, randamentul activităţii investiționale a băncilor au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate,...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Credit de Finanțare a Agentilor Economici

Societatea umană este în ansamblul său un mecanism social ce a avut şi are de rezolvat probleme de importanţă capitală, de a căror îndeplinire...

Relatia Client-Banca

Capitolul 1 Caracteristici generale ale relaţiei bancă – client 1. 1. Introducere Elementul principal de unde începe o activitate de management...

Creditul Bancar

Cuprins CAPITOLUL I Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului. Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a...

Ai nevoie de altceva?