Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 19283
Mărime: 113.28KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chirlesan Dan
UNIVERSITATEA “AL.I. CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: BANCI SI BURSE DE VALORI

Cuprins

Introducere 4

CAP I: CREDITAREA CURENTA: TEHNICI, PRINCIPII SI STRATEGII GENERALE 5

I.1. Tipuri de credite acordate în creditarea curenta 8

I.2. Aprobarea creditelor 12

I.3. Categorii de împrumutati si documentatia necesara pentru obtinerea creditelor 13

I.4. Garantiile creditelor 14

I.4.1. Clasificarea garantiilor 14

I.4.2. Selectarea garantiilor viabile si asigurarea bunurilor acceptate în garantie 18

I.4.3. Verificarea garantiilor 19

I.5. Contractul de credite 20

I.5.1. Clauze specifice contractelor de credite 21

I.6. Scadenta, rescadentarea, reesalonarea si rambursarea creditelor 22

CAP II: FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE CREDITARE BANCARA 26

II.1. Analiza economico-financiara agentilor economici 26

II.1.1. Analiza bilantului 28

II.1.2. Analiza contului de profit si pierdere 32

II.1.3. Analiza fluxurilor de fonduri 38

II.2. Analiza aspectelor nefinanciare ale agentilor economici 38

II.3. Indicatorii de analiza a bonitatii agentilor economici 39

II.4. Masurarea performantelor financiare ale agentilor economici 48

CAP III: STUDIU DE CAZ. ANALIZA SI EVALUAREA PERFORMANTELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE S.C. MOLDO- TEX S.A. DE CATRE BANCPOST S.A. 52

III.1. Analiza documentatiei depuse de S.C. MOLDO – TEX S.A. 53

III.2. Analiza activitatii S.C. MOLDO – TEX S.A. 54

III.2.1. Analiza economico financiara a bilantului restructurat 54

III.2.2. Analiza contului de profit si pierdere 55

III.3. Analiza indicatorilor economico-financiari 55

TOTAL PUNCTAJ 57

III.4. Analiza si previziunea riscului de creditare al S.C. MOLDO – TEX S.A. 57

CAP IV: CONCLUZII SI PROPUNERI 60

Bibliografie 65

Extras din document

Introducere

Pornind de la originea cuvântului, de la latinescul “creditum-credere”, care înseamna a crede, a se încrede, a avea încredere, se poate concluziona ca la baza unei operatiuni de credit sta un element pshihologic necesar: încrederea.

Despre istoricul aparitiei creditului care a anticipat aparitia bancilor, despre evolutia si raspândirea activitatii bancare sunt foarte multe informatii. În esenta, daca se încearca definirea conceptului de “credit”, se poate spune ca aceasta presupune relatia baneasca ce se stabileste între o persoana fizica sau juridica (creditor), care acorda un împrumut în bani sau care vinde marfuri ori servicii pe datorie, si o alta persoana fizica sau juridica (debitor), care primeste împrumutul.

Creditarea este functia de baza a unei banci în economie, functie ce confera bancilor responsabilitati privind promovarea unei economii bazate pe criteriul rentabilitatii si eficientei.

În acest proces de creditare al economiei, bancile trebuie sa promoveze afacerile eficiente, viabile si legale, si sa le elimine pe cele nerentabile.

Procesul de creditare reprezinta o preocupare permanenta pentru managerii de credite. În primul rând, creditul reprezinta mijlocul prin care excedentul de resurse dintr-o anumita zona economica se transfera catre entitatile economice care se afla în deficit de resurse. În al doilea rând, bancile trebuie sa evalueze riscurile cu care au de-a face în creditarea unei afaceri, analizând motivul împrumutului si identificând sursele de restituire a împrumutului.

Din punctul de vedere al activitatii bancare, operatiunile de creditare reprezinta componenta cea mai importanta a operatiunilor de plasament, atât din punctul de vedere al volumului de munca, cât si al participarii acestor categorii de operatiuni la realizarea profitului bancii.

Preocuparea speciala a managementului bancar pentru activitatea de creditare rezulta si din faptul ca, fiind cel mai important plasament bancar, de calitatea protofoliului de credite depinde stabilitatea bancii si realizarea nivelurilor necesare ale indicatorilor de solvabilitate si lichiditate.

CAP I: CREDITAREA CURENTA: TEHNICI, PRINCIPII SI STRATEGII GENERALE

Creditarea bancara este o componenta importanta a surselor de finantare a economiei nationale si a nevoilor populatiei. În acest sens, bancile comerciale acorda credite populatiei pentru satisfacerea nevoilor de consum si pentru realizarea de investitii. Totodata, bancile acorda credite si agentilor economici pentru finantarea activelor circulante, pentru completarea resurselor de finantare a investitiilor etc.

Operatiunile de creditare reprezinta componenta cea mai importanta a operatiunilor de plasament, atât din punctul de vedere al volumului de munca, cât si al participarii acestor categorii de operatiuni la realizarea profitului bancii.

Prin obiectele de creditare sunt desemnate stocurile de valori materiale ce se constituie si cheltuielile ce se efectueaza de agentii economici pentru nevoile productiei si circulatiei marfurilor si pentru care bancile acorda credite, în situatia în care aceste stocuri si cheltuieli depasesc resursele proprii destinate finantarii activitatii curente.

Practic bancile acorda doua forme de credite:

1. forma creditarii pe stoc de valori materiale sau pe sold de cheltuieli;

2. forma creditarii pe rulaj sau pentru efectuarea platilor (forma folosita în prezent)

Creditarea pe stoc sau pe sold perzinta urmatoarele caracteristici:

- are la baza stocurile de valori materiale sau cheltuieli efectuate de agentii economici cu caracter temporar sau sezonier;

- cu ajutorul acestei metode bancile pot urmari mai riguros modul în care agentii economici respecta clauzele specifice contractelor de împrumut;

- necesitatea creditului nu este doar generala, ci individualizata, fiind reflectata în situatiile de stocuri întocmite de agentii economici si prezentate bancii;

Preview document

Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 1
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 2
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 3
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 4
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 5
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 6
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 7
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 8
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 9
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 10
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 11
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 12
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 13
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 14
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 15
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 16
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 17
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 18
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 19
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 20
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 21
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 22
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 23
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 24
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 25
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 26
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 27
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 28
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 29
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 30
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 31
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 32
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 33
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 34
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 35
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 36
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 37
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 38
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 39
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 40
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 41
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 42
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 43
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 44
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 45
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 46
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 47
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 48
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 49
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 50
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 51
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 52
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 53
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 54
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 55
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 56
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 57
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 58
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 59
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 60
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 61
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 62
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 63
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 64
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 65
Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Activitati, Tehnici si Strategii privind Creditarea Curenta.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul la CEC Targu-Mures

CAPITOLUL I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1 Conceptul de credit Apariţia creditului a depins de un anumit stadiu de dezvoltare a...

Cardul, Prezentul și Viitorul Monedei Electronice

CAPITOLUL 1 APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CARDURILOR PE PLAN INTERNAŢIONAL 1.1 APARIŢIA CĂRŢILOR DE PLATĂ Este desigur o certitudine că puţini...

Managementul Performantelor Bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Managementul Activității de Creditare pe Termen Scurt la BCR

INTRODUCERE Managementul activităţii bancare constă în corelarea operaţiunilor active cu cele pasive pe diferite orizonturi de timp. Managementul...

Modalități de Plată și Credit

INTRODUCERE Inventând moneda, omenirea a făcut un mare salt spre viitor ; dar, ca şi roata, superba invenţie economică (comparabilă cu...

Studiu privind Creditarea unei Societati Comerciale

CAPITOLUL I 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI DE CREDIT IN ROMANIA Evolutia sistemului de credit in spatiul romanesc s-a infaptuit in contextul specific al...

Activitatea de Creditare Bancara

CAPITOLUL I Principii si reguli generale de creditare bancară 1.1 Prudenţa bancară Economiile actuale, ca economii băneşti peresupune...

Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

CAPITOLUL I DESCRIEREA BĂNCII 1.1. INTRODUCERE BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie...

Ai nevoie de altceva?