Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 3229
Mărime: 312.70KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

1. Credit scoringul – principala modalitate a analizei de bonitate a clienților de retail în vederea angajării de credite.3

2. Analiza de bonitate a clienților corporate în vederea obținerii de credite. Noțiuni generale.6

3. Studii de caz.9

3.1. Analiza de bonitatea a unui client persoana fizica in vederea obtinerii unui credit de la Unicredit Tiriac Bank.9

3.2. Analiza de bonitatea a unui client persoana juridica in vederea obtinerii unui credit de la Unicredit Tiriac Bank.18

4. Concluzii.21

Bibilografie.22

Extras din document

1. Credit scoringul – principala modalitate a analizei de bonitate a clientilor de retail in vederea angajarii de credite

În vederea organizării şi desfăşurării operaţiunii de creditare, băncile procedează la o evaluare a capacităţilor de plată ale clienţilor persoane fizice sau juridice care cer credite. Procedura de evaluare se numeşte credit scoring şi poate fi iniţiată numai după ce clientul a adresat băncii sale cererea de credit şi a depus documentele necesare evaluării.

Pentru o analiză cât mai obiectivă a bonității unui client persoană fizică, fiecare bancă a recurs la implemantarea anumitor programe informatice care realizează, în urma introducerii anumitor date, profilul clientului. Evaluarea creditului prin punctaj scoring este un mijloc statistic de evaluare a clienţilor cu scopul de a accepta un demers standardizat pentru determinarea bonităţii acestora. Fiecărui element din fişa scoring îi este alocat un punctaj. Punctele alocate sunt totalizate, iar banca stabileşte un prag de la care se poate acorda creditul.

Credit scoring-ul este o metodă ştiinţifică utilizată pentru a evalua credibilitatea persoanei supuse analizei. Utilizând credit scoring-ul, creditorul poate să evalueze într-un mod rapid, obiectiv şi consistent creditele anterioare şi să determine probabilitatea ca împrumutul să fie restituit conform angajamentului. Întrucât credit scoring-ul este obiectiv şi bazat pe o cantitate mare de date verificate statistic, aduce un nivel de obiectivitate procesului de acordare a creditelor.

Pentru persoanele fizice criteriile de apreciere a bonității unui client sunt:

- venitul mediu lunar

- starea civilă

- persoane aflate în întreţinere

- proprietăţile persoanelor fizice

- profesia

- vârsta

- vechimea la locul de muncă

- mediul de proveniență: rural sau urban

- nivelul angajamentelor plată

- nivelul studiilor

- istoric bancar (dacă este sau nu client al băncii de la care dorește să contracteze creditul)

- acordul CRB

- existența unui număr de telefon fix

Bonitatea unui client, persoană fizică, rezultă după ce fiecărui criteriu de evaluare i se dă un răspuns sau se calculează un indicator care este apreciat cu un număr de puncte. Numărul de puncte se înmulţeşte cu coeficientul de importanţă acordat fiecărui criteriu şi se obţine astfel un număr de puncte care evaluează riscul de credit al fiecărui client. În funcție de nivelul minim perceput de către bancă clientului i se acordă calificativul „admis” sau „respins”.

La evaluarea bonităţii clientului se are în vedere ca angajamentele totale de plată lunare (principalul şi dobânda) ale solicitantului şi ale familiei acestuia, decurgând din contractul de credit, contracte de leasing, contracte de cumpărare de bunuri în rate, indiferent de creditor, să reprezinte cel mult 35%-50% din veniturile nete lunare ale solicitantului şi, după caz, ale familiei sale.

Veniturile nete se calculează ca diferenţă între veniturile totale certe, cu caracter de permanenţă realizate şi angajamentele întregii familii evidenţiate în declaraţiile pe proprie răspundere, exclusiv rata lunară de plătit la creditul solicitat. Datoriile lunare totale de plată sunt formate din rata lunară de plătit la creditul solicitat (principalul şi dobânda) şi angajamentele evidenţiate în declaraţiile pe proprie răspundere ale solicitantului (rate credit, rate leasing, rate bunuri, rate credit card, popriri, rate CAR, pensii alimentare, alte angajamente de plată)

Analiza nonfinanciară vizează credibilitatea clientului, ca element psihologic esenţial cu privire la formarea de către bancă a convingerilor referitoare la calităţile morale (şi profesionale, în cazul PFA) ale clienţilor solicitanţi de credite, a principalilor asociaţi şi colaboratori, precum şi a reputaţiei privită prin calitatea produselor, serviciilor şi a modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate în relaţiile cu parteneri de afaceri (în cazul PFA).

Felul cum influențează fiecare parametru din fișa de scoring nivelul bonității clienului, se va putea urmări în capitolul 3, respectiv partea practică, unde va fi evidențiat modul de analiză a bonității unui client prin intermediul programului informatic „APT” din cadrul băncii Unicredit Tiriac Bank.

Preview document

Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 1
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 2
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 3
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 4
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 5
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 6
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 7
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 8
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 9
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 10
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 11
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 12
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 13
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 14
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 15
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 16
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 17
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 18
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 19
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 20
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 21
Analiza de Bonitate a Clienților în Vederea Angajării de Credite - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Analiza de Bonitate a Clientilor in Vederea Angajarii de Credite.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Monografie Banca Transilvania

1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric Banca Transilvania a fost înfiintata în decembrie 1993, la Cluj-Napoca,...

Managementul Riscului de Lichiditate - BRD

Introducere Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii,...

Analiza financiară a clienților - Raiffeisen Bank

CAP.I ACTIVITATEA DE CREDITARE ÎN ROMÂNIA Creditarea „reprezintă componenta cea mai importantă a operaţiunilor de plasament ale băncilor, atât din...

Managementul Riscului de Creditare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită...

Analiza Riscului de Creditare la BRD

INTRODUCERE Riscul se regăseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor reprezintă funcţia cheie a băncilor moderne axate pe...

Activitatea de Creditare - Analiza Procesului de Creditare în Cadrul Alpha Bank

1.1. PRINCIPII ŞI REGULI GENERALE ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE În întreaga activitate de creditare, banca va respecta întocmai prevederile Legii...

Te-ar putea interesa și

Managementul Operațiunilor de Creditare

INTRODUCERE Sistemul financiar-bancar formează baza economică a societăţii, iar sistemul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Gestiunea Riscurilor de Credit si Metode de Prevenire in Cadrul Bancii Romanesti

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR. RISCURI BANCARE 1.1. SISTEMUL BANCAR - DEFINITIE, COMPONENTE, EVOLUTIE "Dupa unele pareri, aparitia bancilor ar...

Controlul Bancar în Procesul de Creditare

Capitolul 1 Controlul bancar în procesul de creditare Societăţile bancare au ca principal obiect de activitate acordarea de credite agenţilor...

Controlul Bancar în Procesul de Creditare

1.Controlul bancar în procesul de creditare Societăţile bancare au ca principal obiect de activitate acordarea de credite agenţilor economici...

Controlul bancar în procesul de creditare

Obiectivul principal al activității bancare din care acestea obțin cele mai multe venituri este acela de a acorda credite agenților economici ,...

Controlul Bancar în Procesul de Creditare

1 Controlul bancar în procesul de creditare 1 1 Controlul bancar în etapa angajării (solicitării) unui credit Pentru cunoaşterea şi evaluarea...

Analiza de Bonitate a Clientilor in Vederea Angajarii la Credite

Capitolul I Principii şi reguli generale de creditare 1.1 Noţiuni privind bonitatea bancară Principala activitate a băncilor comerciale este...

Ai nevoie de altceva?