Analiza evolutiei indicatorilor din bilantul contabil pentru Raiffeisen Bank Bulgaria

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza evolutiei indicatorilor din bilantul contabil pentru Raiffeisen Bank Bulgaria.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Capitolul 1. Analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil pentru Raiffeisen Bank BG 3
1.1Scurt istoric 3
1.2 Analiza evoluției bilanțului contabil al Raiffeisenbank Bulgaria în perioada 4
Capitolul 2. Principalii indicatori de performanță ai Raiffeisen Bank Bulgaria 5
1.Rata rentabilității financiare (RRF) pentru perioada 2010-2016 5
2. Rata rentabilității economice (RRE) pentru perioada 2010-2016: 7
3. Efectul de pârghie (EP) pentru perioada 2010-2016: 8
4. Rata profitului (RP) pentru perioada 2010-2016: 10
5.Rata utilizării activelor (RUA) pentru perioada 2010-2014: 11
Capitolul 3. Analiza comparativă între banca Raiffeisen Bank Bulgaria și sistemul bancar din Bulgaria 13
Concluzii 19
Bibliografie 20

Extras din document

Capitolul 1. Analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil pentru Raiffeisen Bank BG

1.1Scurt istoric

Raiffeisenbank Bulgaria (EAD) a fost înființată pe 16 iunie 1994 în baza legii Bulgariei privind activitățile de credit precum și cele bancare complet licențiată pentru operațiuni atât în Bulgaria cât și în străinătate. EAD este considerată una dintre cele mai importante bănci universale operând în patru segmente precum, afaceri proprietate, clienți cu amănuntul, IMM-uri și întreprinderi mari.

Fiind ce-a de-a patra bancă ca mărime din țară, cu 188 de sucursale și peste 2500 de angajați, au oferit servicii bancare a peste 640.000 de clienți la sfârșitul anului 2016. Raiffeisanbank și-a clădit o rețea de agenti de consultanță bancară mobilă.

La data de 16 mai 2001 Raiffeisenbank Bulgaria înființează o societate cu răspunere limitată, compania de consultanță financiară Raiffeisen Service EOOD, care pe data de 23 noiembrie 2005 devine o societate pe acțiuni.

Raiffeisen Bank Bulgaria este deținută în totalitate de Raiffeisen Bank International AG (RBI), un furnizor foarte important de servicii bancare de investiții și corporative cu sediul central în Austria. RBI operează instituții de leasing, o rețea de bănci subsidiare precum și alți furnizori de servicii financiare specializate pe șaptesprezece piețe.

Aceasta purcede din fiuziunea zonelor de afaceri Raiffesen Internațional Bank Holding AG si din Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG , înțelegerea dintre cele două a fost concetizat în luna octombrie a anului 2010. Banca Raiffeisen din Bulgaria este apreciată de angenți internaționala Fitch.

Pe 17 aprilie 2004 EAD întemeiază filiala Raiffeisen Insurance Broker EOOD, continuând ca în 20 ianuarie 2006 să înființeze divizia locală de investiții Reiffeisen Asset Management EAD.

EAD este listată la Bursa de valori a Bulgariei la data de 30 octombrie 2006 prin emiterea, de obligațiuni corporative.

În anul 2007 Raiffeisen înființează pe 31 iauarie Raiffeisen Real Estate EOOD în Sofia, iar pe 23 august banca instituie Raiffeisen Factoring EOOD ca furnizor de servicii de factoring.

În 2009, pe 19 octombrie, Raiffeisenbank se lansează de la Bursa Bulgară de Valori, simbolul acțiunilor 9ILA, ISIN: BG210003606

În 2013 Raiffeisen constituie filiala locală imobiliară Trade Centre Pleven EOOD, iar în anul 2015 Raiffeisen Service EAD se integrează în Trade Centre Pleven EOOD, care din urmă își schimbă numele în Raiffeisen Service EOOD.

Misiunea băncii Raiffeisen este aceea de a căta relații cu clienții săi pe termen lung și de a fi un partener constructiv. Banca dorește să atragă precum și să păstreze profesioniști ce oferă oportunități de dezvoltare profesională în cadrul instituției. De asemenea Raiffeisen iși dorește să creeze o atmosferă de lucru eficace și de stimulare precum și să desfăsoare activitățile cu intregritate.

1.2 Analiza evoluției bilanțului contabil al Raiffeisenbank Bulgaria în perioada

Tabel 1: Analiza evoluției bilanțului contabil în perioada 2010-2016 al băncii Raiffeisen Bank Bulgaria

AN 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

ACTIVE BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN

Solduri de numerar și numerar la banca centrală

1,044,846

1,275,552

928,947

505,625

516,517

474,925

444,402

Active de tranzacționare 35,849 55,112 98,770 103,693 153,174 189,867 225,048

Derivații 6,318 2,747 3,737 1,739 1,052 1,084 642

Credite și avansuri acordate băncilor

382,606

782,718

393,936

449,125

355,157

542,407

966,331

Credite și avansuri către clienți

3,979,675

3,555,359

3,612,111

4,188,013

4,482,408

4,605,881

4,281,852

Titluri de valoare de investiții 967,114 718,844 863,861 637,708 587,978 550,072 521,434

Alte active 39,934 5,485 83,878 77,389 80,535 89,574 130,085

TOTAL ACTIVE 6,456,342 6,395,817 5,985,240 5,963,342 6,176,821 6,453,810 6,569,794

PASIVE BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN

Derivații 6.229 2,599 3,928 2,014 1,542 991 410

Depozite de la bănci 31,763 50,419 51,446

54,104 55,842 160,899 471,144

Depozite de la clienți 4,734,884 4,752,846 4,229,954 4,169,239 4,362,098 4,356,113 4,120,952

Împrumuturi de la bănci 387,662 298,181 342,285 541,288 545,583 748,517 805,783

Datorii subordonate 365,281 365,457 365,532 250,727 178,527 178,955 178,813

Alte datorii 68,865 21,604 74,241 75,081 10,860 50,548 55,921

TOTAL PASIVE 5,594,684 5,491,206 5,067,386 5,092,453 5,258,837 5,496,023 5,633,023

Proziția netă 861,659 920,432 917,866 870,889 917,984 957,787 936,771

Sursă: prelucrare după rapoartele anuale de pe site-ul oficial al băncii Raiffeisen Bank Bulgaria

Din bilanțul contabil al Raiffeisen Bank Bulgaria, realizat pe perioada 2010-2016 putem constata următoarele observații:

În anul 2010 Raiffeisen Bank Bulgaria înregistrează cel mai înalt nivel al activelor în cei șapte ani, totalul acestora fiind de 6,569,794 leve. Tot pe partea activelor se poate observa cel mai înalt nivel de credite acordate băncilor în valoare de 966,331. Totalul datoriilor a ajuns la suma de 234,734 BGN. Putem remarca din tabelul numarul 1 că pasivele au ajuns la suma de 6,633,023 BGN, fiind cea mai considerabilă din perioada celor șapte ani analizați.

În 2011 se observă o scadere a activelor în valoare de 115,984 BGN precum și a pasivelor în sumă de 137 mii BGN față de anul precedent, în schimb poziția netă a crescut la suma de 957,787 leve.

Anul 2012 atinge apogeul creditelor oferite clienților, în valoare de 4,482,408 BGN, dar și cel mai scăzut nivel al creditelor și avansurilor acordate băncilor in suma de 355,157. Totalul activelor a scăzut față de anii precedenți la suma de 6,176,821 BGN precum și totalul datoriilor ce a ajuns la valoarea de 189,117 leve.

În anul 2013 și 2014 totalul activelor și pasivelor scade considerabil față de anii precedenți, în schimb înregstrează o creștere a creditelor acordate băncilor față de anul 2012, a derivațiilor precum și a totalului datoriilor.

Anul 2015 înscrie cea mai ridicată sumă a soldurilor în numerar, în valoare de 1,275,552 BGN, urmată de anul 2016 cu suma de 1,044,846 BGN. În ambii ani se înregistrează creșteri a activelor precum și a pasivelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza evolutiei indicatorilor din bilantul contabil pentru Raiffeisen Bank Bulgaria.docx

Bibliografie

1. Cocriș, V., Chirleșan, D., Management bancar. Teorie și aplicații, Ed. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2016
2. http://www.rbb.bg
3. http://www.bnb.bg
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Raiffeisenbank_(Bulgaria)
5. https://seenews.com/companies/company_profile/raiffeisenbank-bulgaria-ead-3747