Analiza evolutiei indicatorilor din contul profit si pierdere pentru Ceska exportni banka

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza evolutiei indicatorilor din contul profit si pierdere pentru Ceska exportni banka.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru banca Českî exportní banka din Cehia 2
1.1 Istoric 2
2. Analiza contului de profit și pierdere al băncii Českî exportní banka între anii 2013 - 2017 3
3. Calculul principalilor indicatori de profitabilitate 7
4. Comparația indicatorilor de performanță a băncii Českî exportní banka cu indicatorii sistemului bancar din Cehia 15
CONCLUZII 19
BIBLIOGRAFIE 20

Extras din document

1. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru banca Českî exportní banka din Cehia

1.1 Istoric

Českî exportní banka (Banca Cehă de Export, "ČEB" ) a fost înființată în anul 1995. A fost înființată ca bancă în conformitate cu Legea nr. 21/1991. În baza autorizării de a începe activitatea de către Banca Națională a Cehiei, ČEB a început să funcționeze la 1 iulie 1995. Banca este supusă supravegherii Ministerului Finanțelor din Republica Cehă în ceea ce privește activitățile sale în domeniul finanțării preferențiale, și sub supravegherea Băncii Naționale a Cehiei în toate chestiunile legate de licența bancară.

Sarcinile de bază ale ČEB conform Legii nr. 58/1995. ČEB susține promovarea exporturilor și acordarea de împrumuturi preferențiale pentru finanțare în condiții care sunt obișnuite pe piețele internaționale pentru creditele de export sprijinite oficial. Aceste condiții sunt cuprinse în consensul OCDE, iar legea cere ca ČEB să respecte reglementările Consensului OCDE.

Pe parcursul existenței sale, ČEB a devenit o parte stabilă a infrastructurii financiare a Republicii Cehe și a unei bănci renumite în teritorii asociate în mod tradițional cu exportul bunurilor și serviciilor cehe. De la înființarea sa în 1995, ČEB a făcut multe în vederea atingerii scopului său: crearea condițiilor pentru finanțarea livrărilor de export, ceea ce ar elimina fostul handicap al companiilor noastre.

După înființarea sa în 1995 - în primul an de existență - au fost create condițiile prealabile ale băncii pentru a îndeplini așteptările fondatorilor și exportatorilor cehi. ČEB a devenit o bancă recunoscută de exportatorii cehi, bănci interne și externe, instituții internaționale și investitori.

De la înființare, ČEB a acordat o atenție deosebită stabilirii relațiilor interbancare și cooperării cu instituțiile internaționale, inclusiv participarea la activitățile forurilor internaționale relevante.

Banca pune accentul pe complexitatea gamei de produse de finanțare a exporturilor. În prezent, banca își vede rolul important, alături de finanțarea exporturilor de bunuri și servicii, de asemenea în finanțarea proiectelor inginerești, în special a construcțiilor în stil liniar din străinătate. Banca execută o serie de modele structurate și de finanțare a proiectelor. ČEB oferă facilități de finanțare favorabile pentru exportatorii cehi, sprijinind proiectele lor de construire a noilor capacități de producție în străinătate sau de achiziționare de acțiuni în societăți străine. Českî exportní banka a extins, de asemenea, serviciile sale de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii, a căror activitate este legată de exporturi.

ČEB nu oferă credite de consum și niciodată nu oferă produsele sale prin telefon.

2. Analiza contului de profit și pierdere al băncii Českî exportní banka între anii 2013 - 2017

Contul de Profit si Pierdere sau CPP reprezintă o situație financiară întocmită de o companie în diferite momente ale anului său financiar (la începutul și sfârșitul exercițiului financiar) care reflecă veniturile, cheltuielile și profitul obținut de o entitate în perioada de timp la care se referă raportul.

CPP este un raport dinamic, evidențiind totalurile unor fluxuri de cheltuieli și venituri care au avut loc în perioada de timp acoperită. În general, pentru comparabilitate, indicatorii sunt prezentați atât pentru exercițiul financiar curent cât și pentru cel precedent.

În continuare vă vom prezenta Contul de profit și pierdere al Českî exportní banka între anii 2013 - 2017.

Contul consolidat de profit și pierdere (CZK'm)

AN 2013 2014 2015 2016 2017

Venituri din dobânzi 3.475 3.321 2.886 2.647 2.053

Cheltuieli cu dobânzi 2.478 2.255 1.902 1.735 1.412

Rezultat net din dobânzi 997 1.066 984 912 641

Rezultat net din taxe și comisioane 55 34 20 13 11

Rezultat net al operațiunilor financiare 2.287 567 3.962 125 68

Alte venituri operaționale 11 29 85 29 32

Venituri operaționale 2.298 596 4.047 154 100

Cheltuieli cu personalul 231 255 261 210 213

Cheltuieli administrative 354 378 371 310 302

Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor 42 52 46 44 43

Cheltuieli privind provizioanele 41 50 94 95 191

Cheltuieli operaționale 467 509 535 419 411

PROFIT brut 307 549 786 611 259

Impozit pe venit 509 381 927 193 2

PROFIT net aferent exercițiului financiar -202 168 -141 418 257

Tabelul nr. 1 Contul de profit și pierdere consolidat, pentru intervalul 2013-2017

Sursa: Prelucrare proprie după https://www.ceb.cz/en/investors/general-information/annual-reports/

ČEB își finanțează activitățile comerciale în principal prin intermediul datoriilor sub formă de împrumuturi către instituțiile financiare și entitățile nebancare, care reprezintă 95% din volumul total al fondurilor sale. Principala sursă de finanțare este emisiunea de obligațiuni denominate în valută străină și în coroane cehe. La 31 decembrie 2013, obligațiunile s-au ridicat la 83,906 milioane CZK și au acoperit integral nevoile băncii legate de împrumuturi.

Banca își mărește baza de finanțare prin împrumuturi primite sub formă de tranzacții de depozit de răspundere, tranzacții de răscumpărare și împrumuturi pe termen lung de la instituții de credit. La 31 decembrie 2013, fondurile strânse din aceste surse s-au ridicat la 1.394 milioane CZK. Depozitele primite de la clienți s-au ridicat la aproximativ 2 035 milioane CZK și au jucat un rol secundar în procesul de finanțare susținut de Bancă. Volumul total raportat al capitalului social al băncii este de 4.499 milioane CZK. Orice câștiguri și pierderi din reevaluarea pasivelor care rezultă din swap-urile pe rata dobânzii utilizate de ČEB pentru a-și gestiona riscul de rată a dobânzii, sunt recunoscute ca parte a capitalurilor proprii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza evolutiei indicatorilor din contul profit si pierdere pentru Ceska exportni banka.docx

Bibliografie

Căpraru Bogdan, Activitatea bancară, sisteme, operațiuni și practici, Ed. C. H. Bech
Spulbăr Cristi, Management bancar, Ed. Sitech, Craiova, 2008
Suport curs Management bancar 2019
Vasile Cocriș, Dan Chirleșan, Managementul bancar și analiza de risc în activitatea de creditare, Editura Universității Al.I.Cuza, Iași, 2007
Raport anual Českî exportní banka 2013
Raport anual Českî exportní banka 2014
Raport anual Českî exportní banka 2015
Raport anual Českî exportní banka 2016
Raport anual Českî exportní banka 2017
https://www.ceb.cz/
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9689685