Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 7738
Mărime: 86.66KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

Capitolul I. INDICATORII FINANCIARI A BĂNCII COMERCIALE 5

1.1. Necesitatea si importanta analizei economico-financiare a

băncii comerciale 5

1.2. Caracteristica generală a indicatorilor financiari 10

Capitolul II. ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI 18

2.1. Analiza indicatorilor financiari a BC„ Moldova AgroindBank SA” 18

2.2. Recomandări de îmbunătătire a situatiei financiare si de utilizare

a indicatorilor la BC Moldova „Agroindbank” 24

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI 29

BIBLIOGRAFIE 31

ANEXE 32

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa băncilor comerciale reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea intereselor deponenţilor şi pentru asigurarea continuităţii intermedierii activităţii financiare şi a prestării serviciilor bancare sigure agenţilor din diverse ramuri ale economiei naţionale. Măsurile întreprinse în vederea realizării şi menţinerii stabilităţii băncilor , de asemenea, contribuie la crearea premiselor necesare pentru atragerea investiţiilor în sistemul bancar şi acumularea mijloacelor băneşti temporar libere, fapt ce favorizează dezvoltarea economică a ţării.

Stabilitatea bancară este caracteristica principală a imaginii unei bănci fată de viitorii clienti

Fiecare bancă odată ce si-a stabilit profilul de activitate, respectiv tipurile de produse si servicii pe care intentionează sa le ofere, banca trebuie sa treacă la identificarea riscurilor pe care le presupune desfăsurarea activitătii sale. Riscurile cu care se confruntă o bancă sunt multiple: creditar, valutar, operational, lichiditate, solvabilitate. Pentru ca riscurile să fie identificate si cuantificate managementul bancar efectuiază analiza financiară a activitătii sale, astfel încat nivelurile de risc să poată fi măsurate si monitorizate

În cadrul acestui proiect ne propunem drept scop să determinăm indicatorii financiari care pot fi măsurati periodic si comparati cu standardele propuse. Principalii indicatori ai stabilitătii sunt: capitalul bancar care oferă băncii posibilitatea de a-si desfăsura activitatea în cazul aparitiei riscurilor, prin intermediului acoperirii lor. Capitalul normativ este indicator al solvabilitătii a cărui relevantă este considerată atît de mare încît a făcut obiectul a două acorduri successive realizate pe plan international si intitulate Basel I si Basel II.Alt indicator important este lichiditatea care reprezintă o problemă importantă în gestionarea activelor si pasivelor bancare care au diferite grade de lichiditate.

Alti indicatori intens folositi sunt : structura portofoliului creditar , total credite nefavorabile/total credite, total credite nefavorabile/CNT, structura activelor bancare, gradul de suficientă a capitalului, indicatorii de eficientă ROA si ROE. Toti acesti indicatori si multi altii sunt utilizati nu numai în cadrul proceselor interne de monitorizare ale băncilor, ci si în activitatea de supraveghere, atît la nivel de sistem cît si individual pentru fiecare bancă. Analiza acestor indicatori este esentială în procesul activitătii bancare deoarece identifică posibilitătile de activitate a băncii în prezent si viitor, determină situatia financiară si realitătile economice în corespundere cu normativele impuse de către organele de supraveghere.

Structura lucrării este prezentată în corespundere cu obiectivele preconizate şi

ordinea realizării cercetărilor ştiinţifice. Proiectul cuprinde: introducere, două capitole, care constituie conţinutul de bază al cercetării, sinteza rezultatelor, concluzii şi recomandări, literatura selectivă studiată şi anexele.

Astfel, în introducere, este argumentată actualitatea temei de cercetare, sunt precizate scopul, obiectivele şi obiectul cercetării. În primul capitol am prezentat notiunile teoretice privind analiza indicatorilor financiari, si în capitolul doi am analizat propriu zis indicatorii a BC „Moldova Agroindbank” S.A.

Sarcinile care au fundamentat atingerea scopului propus sunt:

- prezentarea notiunii de analiză economico-financiară a băncii comerciale.

- prezentarea indicatorilor financiari si a caracteristicii lor.

- analiza indicatorilor financiari ai BC Moldova Agroindbank.

Capitolul I. INDICATORII FINANCIARI A BĂNCII COMERCIALE

1.1. NECESITATEA SI IMPORTANȚA ANALIZEI ECONOMICO FINANCIARE A BĂNCII COMERCIALE

Analiza situaţiei financiare a unei bănci reprezintă un “stop-cadru” al poziţiei băncii respective la un moment dat în sistem, completată cu alte “fotografii” realizate pe baza aceloraşi situaţii financiare din anii anteriori. Situaţiile financiare pe baza cărora se efectuează analiza de standing financiar sunt bilanţul şi situaţia veniturilor, acestea având ca obiect evaluarea gradului de eficienţă şi riscurile în care se

Preview document

Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 1
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 2
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 3
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 4
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 5
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 6
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 7
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 8
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 9
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 10
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 11
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 12
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 13
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 14
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 15
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 16
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 17
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 18
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 19
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 20
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 21
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 22
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 23
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 24
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 25
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 26
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 27
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 28
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 29
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 30
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 31
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 32
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 33
Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Analiza Indicatorilor Financiari a Bancii Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Performantelor Bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Situatiile Financiare Anuale in BCR SA

INTRODUCERE Obiectivul fiecărei bănci este optimizarea contribuţiei operaţiunilor pe care le desfăşoară şi controlul permanent al costurilor...

Analiza Profitabilitatii Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, acest proiect se...

Practica - BC Victoriabank SA

INTRODUCERE Am făcut practica de masterat în cadrul B.C. „VictoriaBank” SA a cărei istorie începe încă din anul 1989 fiind liderul sistemului...

Indicatori Economici Utilizati in Activitatea de Creditare

INTRODUCERE Pentru a exista şi funcţiona, întreprinderea trebuie să dispună de un anumit capital, de anumite fonduri, care se formează în amplul...

Analiza Performantelor Financiare ale BCR

INTRODUCERE Analiza performantelor bancare prezinta o importanta majora, sistemul bancar reprezentand principalul sistem circulator din economie....

Mix-ul de Marketing al AgoindBank și FincomBank

Componentele propuse spe analiză ca: serviciile prestate de institutia bancară, care sunt părțile tari și slabe, prețurile și condițiile la produse...

Lichiditatea Agroindbank

Introducere Activitatea principală a unei bănci constă în atragerea de disponibilităţi de pe piaţă, care împreună cu capitalul propriu, să fie...

Ai nevoie de altceva?