Analiza Profitabilitatii Bancare

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 8682
Mărime: 217.72KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cociug V.

Cuprins

INTRODUCERE .3 - 4

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PROFITABILITATEA SISTEMULUI BANCAR.5

1.1. Rolul profitului analizat prin prisma planificării şi prognozării activităţii bancare .5

1.2. Mecanismul de formare a profitului bancar.7

1.3. Indicatorii de evaluare a profitabilităţii bancare.13

2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA PROFITABILITĂŢII BANCARE A BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA .19

2.1. Analiza veniturilor şi cheltuielilor BC „UNIBANK” S.A.19

2.2. Analiza indicatorilor de măsurare a profitabilităţii bancare pentru BC „UNIBANK” S.A. în perioada 2008-trim. III 2011.22

REZUMAT .36

CONCLUZII .38

BIBLIOGRAFIE .39

ANEXE .41

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, acest proiect se concentrează în mod specific asupra sectorului bancar, ca segment indispensabil al ansamblului economic, fără de care economia modernă nu-şi poate exercita rolul şi funcţiile, fiecare ţară, şi implicit şi Republica Moldova, fiind interesată în crearea unui sistem bancar solid, care să permită asigurarea unui cadru organizatoric corespunzător extinderii relaţiilor băneşti din economie. Sistemele bancare stabile sunt acelea capabile să-şi menţină eficienţa în situaţii neprevăzute şi să genereze stimulente şi informaţii credibile tuturor participanţilor financiari.

Economia de piaţă nu poate funcţiona fără bănci profitabile, bine consolidate, astfel că odată cu relansarea economiei şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din Moldova, sistemul bancar a cunoscut o dezvoltare accelerată - mult mai accentuată decît a celorlalte sectoare economice - atît din punct de vedere cantitativ, cît mai ales din punct de vedere calitativ. În contextul provocărilor induse de globalizare, internaţionalizarea activităţii bancare, ca o consecinţă a diminuării barierelor comerciale dintre ţări şi a deschiderii pieţelor financiare pentru investitorii străini, nu poate fi realizată fără existenţa unui sistem bancar performant, care să facă faţă concurenţei acerbe dintre ţările lumii.

Deaceea, analiza profitabilităţii băncilor comerciale din Republica Moldova echivalează cu cunoaşterea aportului pe care sistemul bancar autohton îl are în dezvoltarea economiei naţionale.

Subiectul şi obiectul lucrării este determinat de analiza indicatorilor de profitabilitate a băncilor comerciale din Republica Moldova, analiza limitîndu-se în special asupra profitabilităţii bancare a BC ,,UNIBANK”S.A. pe parcursul anilor 2008-tr. III 2011.

Scopul lucrării: În baza analizei indicatorilor de profitabilitate a BC ,,UNIBANK” S.A. formularea soluţiilor de optimizare a profitului băncii examinate şi evaluarea impactului acestor recomandări asupra strategiilor de dezvoltare a băncilor.

Metodologia cercetării s-a bazat pe utilizarea următoarelor metode:

• Metoda analizei în dinamică – în scopul determinării evoluţiei indicatorilor de referinţă pe parcursul perioadelor financiare supuse analizei;

• Metoda analizei factoriale – în scopul determinării măsurii în care factorii enumeraţi au influenţat modificarea rentabilităţii financiare a băncii analizate.

Suportul informaţional. În procesul de calcul al tuturor indicatorilor au fost utilizate datele Bilanţurilor Contabile şi a Rapoartelor privind rezultatele financiare aleBC ,,UNIBANK” S.A. pe anii 2008-trim. III 201.

Structura lucrării este prezentată în corespundere cu obiectivele preconizate şi ordinea realizării cercetărilor ştiinţifice. Proiectul de specialitate cuprinde: introducere, două capitole:I capitol se intitulează „Aspecte teoretice privind profitabilitatea sistemului bancar”,care reflectă fundamentele teoretice privind formarea veniturilor şi cheltuielilor bancare, cît şi a profitului la băncile comerciale din Republica Moldova, iar al II-lea capitol: „Analiza şi interpretarea profitabilităţii bancare a băncilor comerciale din Republica Moldova”, acesta prezentînd analiza formării profitului la BC „UNIBANK” S.A. şi calculul indicatorilor de profitabilitate la aceeaşi bancă ,constituind conţinutul de bază al cercetării, concluzii, literatura selectivă studiată (bibliografia) şi anexele.

Capitolul I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PROFITABILITATEA SISTEMULUI BANCAR

1.1 Rolul profitului analizat prin prisma planificării şi prognozării

activităţii bancare

Fundamentarea deciziilor financiare în vederea constituirii, utilizării şi optimizării resurselor necesită ca demersul analizei financiare să fie îndreptat nu numai către modalităţile de realizare a echilibrului financiar, ci şi spre urmărirea treptelor de acumulare bănească. Pentru a participa la fundamentarea şi adoptarea unei noi decizii financiare trebuie investigate realizările obţinute. Înregistrarea unui decalaj nefavorabil între realizările şi obiectivele propuse anterior într-o strategie poate fi un factor cu impact negativ asupra perspectivelor de evoluţie a băncii şi pune sub semnul întrebării calitatea managementului bancar.

Astfel, observăm că o caracteristică extrem de importantă a managementului modern este planificarea activităţii, care presupune, în primul rînd, existenţa unei strategii de dezvoltare a băncii şi de asemenea, existenţa unor concepte particulare care să definească previziunile pe termen scurt ce trebuie să conducă la îndeplinirea dezideratului cuprins în strategia de dezvoltare.

Băncile ca şi orice societate comercială îşi desfăşoară activitatea pe baza criteriului de profitabilitate, urmărind în mod permanent obţinerea de profit net în condiţii de riscuri specifice de care orice bancă trebuie să ţină seama în desfăşurarea activităţii sale.

Preview document

Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 1
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 2
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 3
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 4
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 5
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 6
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 7
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 8
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 9
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 10
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 11
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 12
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 13
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 14
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 15
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 16
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 17
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 18
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 19
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 20
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 21
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 22
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 23
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 24
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 25
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 26
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 27
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 28
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 29
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 30
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 31
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 32
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 33
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 34
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 35
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 36
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 37
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 38
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 39
Analiza Profitabilitatii Bancare - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Analiza Profitabilitatii Bancare.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Performantelor Bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Constituirea si Functionarea Bancilor in Romania sub Autoritatea Bancii Nationale a Romaniei

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în...

Interrelația lichiditate - profitabilitate în activitatea bancară

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE DESPRE LICHIDITATEA BANCARĂ 1.1. Lichiditatea bancară. Concept și caracteristici În cadrul unei societăți bancare,...

Analiza Indicatorilor Financiari a Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa băncilor comerciale reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea...

Analiza Performanțelor Bancare

INTRODUCERE Analiza performanţelor bancare prezintă o importanţă majoră, sistemul bancar reprezentând principalul sistem circulator din economie....

Eficiența în Activitatea Bancară

PREZENTARE POWER POINT CAPITOLUL 1. Considerații generale privind eficiența în domeniul bancar 1.1 Aspecte introductive privind eficiența bancară...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Analiza Rezultatelor Financiare la o Banca Comerciala

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Proiect de Practica la BRD in 2007

INTRODUCERE Am ales să fac practica de vara la banca BRD- GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la Agentia Nicolina din Iasi. Această agenţie a fost înfinţată...

Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda

Capitolul I. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru Allied Irish Banks 1.1 Scurt istoric Allied Irish Banks a fost...

Calculul Indicatorilor de Apreciere a Performantelor Bancare

Cap. I NOTIUNI TEORETICE 1.1. Analiza profitabilitatii in institutiile bancare Sistemele bancare stabile sunt capabile sa ofere informatii...

Optimizarea performanței bancare

Capitolul 1. Teorii privind performanța bancară Încă de la începutul reformei, dar şi ulterior, consolidarea băncilor a apărut că un obiectiv fără...

Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru o bancă din Brazilia

INTRODUCERE În cadrul analizei de față intitulată “Analiza evoluției indicatorilor contului de profit și pierdere” vom începe prin prezentarea...

Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru banca UBS Switzerland

1.1Scurt istoric UBS este o instituție financiară multinațională cu reședința în Basel și Zurich, Elveția. Aceasta este cea mai dezvoltată...

Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru Banca de Dezvoltare a Bulgariei

Introducere Bulgaria este o democrație parlamentară organizată ca republică constituțională unitară și a aderat la Uniunea Europeană odată cu...

Ai nevoie de altceva?