Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiara SIF3 si SIF4

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiara SIF3 si SIF4.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anton Sorin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

I. Introducere 3
I.1. Informatii generale – SIF3 3
I.2. Strategii 4
I.3. Directii de investitii 5
I.4. Informatii generale – SIF4 7
I.5. Obiectul de activitate. 8
II. Structura si administrarea portofoliilor 9
II.1. Structura globală a portofoliului pentru SIF3 în perioada 2006-2008 9
II.2. Administrarea subportofoliului de actiuni pentru SIF3 10
II.3. Structura portofoliului pe ramuri de activitate pentru SIF3 11
II.4. Structura portofoliului în functie de ponderea participantilor detinute în capitalul social al emitentilor pentru SIF3 14
II.5. Subportofoliul de depozite bancare ale SIF3 16
II.6. Structura globală a portofoliului SIF4 în perioada 2006-2008 18
II.7. Administrarea subportofoliului de actiuni pentru SIF4 19
II.8.Structura subportofoliului de actiuni pe ramuri de activitate pentru SIF4 21
II.9. Subportofoliu de actiuni cotate pentru SIF4 23
II.10. Subportofoliu actiuni necotate pentru SIF4 24
II.11. Subportofoliul de obligatiuni pentru SIF4 25
II.12. Structura subportofoliului de active cu un grad mare de lichiditate pentru SIF4 26
III. Analiza rezultatelor financiare 29
III.1. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari pentru SIF3 29
III.2. Evolutia fluxurilor de numerar pentru SIF3 32
III.3. Rentabilitatea financiara a portofoliului SIF3 34
III.4. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari pentru SIF4 35
III.5. Evolutia fluxului de numerar pentru SIF4 36
IV. Managementul riscurilor financiare 37
IV.1. Factorii de risc financiar pentru SIF3 37
IV.2. Contabilitatea instrumentelor financiare derivate si activităti de acoperire a riscurilor pentru SIF3 39
IV.3. Estimarea valorii juste pentru SIF3 39
IV.4. Factorii de risc financiar pentru SIF4 40
IV.5. Ajustare pentru pierderea de valoare a activelor pentru SIF4 42
V. Concluzii 43
VI. Bibliografie 44

Extras din document

I. Introducere

I.1. Informatii generale – SIF3

Înfiintată la 1 noiembrie 1996, Societatea de Investitii Financiare Transilvania este un fond închis de investitii autoadministrat si cu capital integral privat românesc. S.I.F. Transilvania este înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J08/3306/1992, având codul unic de înregistrare nr. 3047687 si cod de identificare fiscală nr. RO 3047687.

Fondul are un capital social de 109.214.333,20 lei si active administrate în valoare de aproximativ 1500 milioane lei.

Forma juridică a societătii este cea de societate pe actiuni (S.A.) si face parte din categoria “Altor organisme de plasament colectiv”, abreviat A.O.P.C.

Succesoare a Fondului Proprietătii Private III Transilvania, SIF Transilvania are în prezent ca obiect de activitate administrarea portofoliului propriu de actiuni constând în participatii în aproximativ 270 de societăti comerciale de pe teritoriul Romaniei. Societatea îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legislatiei române, privitor la societătile de investitii de tip închis, legea privind piata de capital si legea societătilor comerciale- Legea nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare si a celor cuprinse în statut.

Actionarii fondului, în număr de aproximativ de 7 milioane persoane fizice si juridice, sunt constituiti din:

* actionari-fondatori: persoane fizice care au primit actiuni SIF Transilvania în cadrul procesului de privatizare în masă (PPM);

* actionari-noi investitori: persoane fizice si juridice care au investit în actiuni SIF din momentul tranzactionării acestora la B.V.B. Bucuresti.

Fondul are aproximativ 100 de salariati, majoritatea fiind specialisti în stiinte economice, tehnice si juridice. Persoanele "cheie" au urmat cursuri de perfectionare în Romania si în străinătate: Marea Britanie, Franta si Statele Unite. În plus, SIF Transilvania a beneficiat de consultantă de specialitate din partea unor firme de renume, cum ar fi: Coopers&Lybrand (SUA) si Roland Berger (Germania).

SIF Transilvania este membru plin al Asociatiei Europene a Capitalului de Risc (EVCA), cu sediul în Bruxelles-Belgia, din anul 1995.

I.2. Strategii

Strategia generală de dezvoltare a S.I.F.Transilvania este definită ca un proces complex de analize, cercetări, evaluări si selectii în vederea stabilirii unui set de obiective prioritare, directii de actiune, tactici si modalităti de realizare a acestor obiective; în vederea continuării evolutiei favorabile înregistrate de societatea noastră în anii anteriori s-a procedat la actualizări si nuantări adaptate contextului economic si financiar actual.

Astfel , obiectivele strategice prioritare ale S.I.F.Transilvania vizează :

• asigurarea securitătii financiare ;

• reconsiderarea politicilor de marketing ;

• restructurarea portofoliului ;

• performanta managementului de portofoliu ;

• performanta investitională ;

Pentru realizarea obiectivelor strategice se aplică politici, tactici, tehnici si modalităti concrete de actiune adaptate fiecărei orientări strategice în parte. Se acordă o importantă crescândă strategiilor investitionale prudentiale, realizării obiectivelor de natura financiară, extinderii activitătii de analiza si cercetare de marketing, managementului eficient al riscurilor.

Se disting ca directii de actiune principale menite să conducă la realizarea obiectivelor strategice prioritare:

• repozitionarea S.I.F.Transilvania pe piată prin promovarea unui marketing activ pe linia comunicării financiare si informării investitorilor în scopul cresterii capitalului de încredere a acestora ;

• gestionarea activă a strategiei proprii de protejare si consolidare a imaginii S.I.F.Transilvania în contextul actual al crizei financiare si economice ;

• continuarea politicilor de deschidere pe piata de capital a societătilor din portofoliu si fructificarea oportunitătilor oferite de pietele reglementate alternative de pe piata de capital românească,atât pentru tranzactionarea de instrumente financiare cât si pentru furnizarea de servicii post, tranzactionare ;

• mentinerea calitătii activelor financiare din portofoliu prin promovarea prioritară a obiectivelor de securitate financiară si de evitare a scăderii eficientei proiectelor investitionale aflate în curs de realizare ;

• adaptarea strategiilor de dezvoltare si modernizare la conditiile financiare impuse de piată si de situatia financiară a fiecărui emitent în parte; prioritizarea investitiilor prevăzute în strategiile de dezvoltare si modernizare si promovarea accentuată a criteriilor de eficientă ;

• restructurarea finantărilor societătilor din portofoliu prin reconsiderarea programelor investitionale, acordarea de sprijin financiar, utilizarea de finantări alternative, accesarea fondurilor structurale, asocieri ale afacerilor din portofoliu, eventuale renuntări la afaceri si proiecte investitionale ;

• respectarea regulilor prudentiale si a procedurilor de gestionare a riscului în întreaga activitate investitională;

• extinderea si eficientizarea managementului riscurilor atât la nivelul S.I.F.Transilvania cât si la nivelul societătilor din portofoliu ;

• reconsiderarea rolului activelor monetare si a instrumentelor cu venit fix în diversificarea activelor financiare si a dispersiei riscului de portofoliu ;

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiara SIF3 si SIF4.doc