Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5

Proiect
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 12261
Mărime: 1.87MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Sorin
Proiectul a fost prezentat in cadrul FEAA IASI

Cuprins

CAPITOLUL 1. STRATEGIILE DE POLITICĂ MONETARĂ ÎN CONTEXTUL CRIZEI ACTUALE/ 3

1.1. INFORMAŢII GENERALE SIF MOLDOVA S.A. / 3

1.1.1. PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINŢARE SIF 2 DATE GENERALE, STRUCTURA ACŢIONARIATULUI /3

1.1.2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE BAZĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE / 5

1.2. INFORMAŢII GENERALE SIF OLTENIA S.A. / 10

1.2.1. PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINŢARE SIF 5, DATE GENERALE, STRUCTURA ACŢIONARIATULUI /10

1.2.2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE BAZĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE / 11

CAPITOLUL 2. STRUCTURA ŞI ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI GENERAL ÎN PERIOADA 2007-2009 / 13

2.1. STRUCTURA GLOBALĂ A PORTOFOLIULUI SIF MOLDOVA S.A. ŞI SIF OLTENIA S.A. / 13

2.2. ADMINISTRAREA SUBPORTOFOLIULUI DE ACŢIUNI LA SIF 2 ŞI SIF 5 / 14

2.2.1. ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI DE ACŢIUNI - SIF 2 – 2009 / 16

2.2.2. ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI DE ACŢIUNI – SIF 2. – 2008 / 21

2.2.3. ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI DE ACŢIUNI - SIF 2 – 2007 / 26

2.3. ADMINISTRAREA SUBPORTOFOLIULUI DE ACŢIUNI SIF 5 - ANII 2007-2009 / 31

2.3.1. ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI DE ACŢIUNI - SIF 5. – 2009 / 31

2.3.2. ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI DE ACŢIUNI SIF OLTENIA S.A. – 2008 / 32

2.4. ADMINISTRAREA SUBPORTOFOLIULUI DE OBLIGAŢIUNI SIF 2 / 35

2.5. ADMINISTRAREA SUBPORTOFOLIULUI DE DEPOZITE BANCARE SIF 2 ŞI SIF 5 / 36

CAPITOLUL3. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ÎNREGISTRATE DE SIF MOLDOVA S.A. ŞI SIF OLTENIA S.A. / 39

3.1. INDICATORI GENERALI DE PERFORMANŢĂ LA SIF 2.- ANII 2007-2009 / 39

3.2. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI SIF MOLDOVA S.A. / 48

3. 3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI SIF 5. - ANII 2007-2009 /52

CAPITOLUL 4. MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE / 58

4.1. MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE DE CĂTRE SIF 2. / 57

4.2. MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE DE CĂTRE SIF 5 / 63

4.3. ACTIVITĂŢI DE ACOPERIRE A RISCULUI / 68

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE SIF 2 şi SIF 5

1.1. INFORMAŢII GENERALE SIF MOLDOVA S.A.

1.1.1. PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINŢARE SIF MOLDOVA S.A., DATE GENERALE, STRUCTURA ACŢIONARIATULUI

Societatea s-a înfiinţat ca societate de investiţii financiare la data de 20 februarie 1997. Denumirea societăţii este Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A., forma juridică fiind de societate comercială pe acţiuni; funcţionează în baza Actului constitutiv, a Legii nr.31/1990 R, Legii nr.297/2004 şi reglementărilor CNVM. Societatea este succesoarea Fondului Proprietăţii Private II Moldova (înfiinţat în anul 1992 în baza Legii nr.58/1991), reorganizat şi transformat în conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996 şi Legii nr.164/1999.

SIF MOLDOVA S.A. are sediul central în judeţul Bacău, strada Pictor Aman, nr.94 C, auditorul financiar al societăţii fiind S.C. Deloitte Audit S.R.L. Bucureşti.

Capitalul social subscris şi vărsat este de 51.908.958,8 lei, fiind divizat într-un număr de 519.089.588 acţiuni cu valoare nominală de 0,1 lei. Acţiunile sunt înscrise la Cota Bursei de Valori Bucureşti - categoria I, începând cu 01.11.1999.

Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor este ţinută în condiţiile legii, de S.C. Depozitarul Central S.A. Serviciile de depozitare ale activelor sunt asigurate de BRD-GSG Bucureşti- contract de depozitare avizat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu Aviz nr. 113/14.12.2005.

Structura acţionariatului în anii 2008 şi 2009

Nici o persoană fizică sau juridică nu poate dobândi acţiuni în societatea de investiţii dacă, drept rezultat al unei astfel de dobândiri, respectiva persoană fizică sau juridică deţine mai mult de 1% din totalitatea acţiunilor subscrise. În prezent se află la Parlamentul României o propunere de modificare a legii pieţei de capital, în vederea majorării pragului de deţinere de la 1% la 5%.

Tabel nr. 1. Structura acţionariatului la 31.12.2008

Sursa: Raportul anual pe 2008 al SIF 2

La data de 31.12.2008 în structura acţionarilor nu s-au înregistrat deţineri individuale de peste 1% din capitalul social.

Tabel nr. 2. Structura acţionariatului la 30-06-2009

Sursa: Raportul anual pe 2009 al SIF 2

Conform Instrucţiunii CNVM nr.1/2007 de aplicare a art. 286 din Legea 297/2004, SIF Moldova raportează la CNVM situaţia deţinerilor concertate, întocmită pe baza informaţiilor furnizate de Depozitarul Central privind deţinerile consolidate la sfârşitul fiecărei luni.

La 31.12.2008, deţinerile raportate cuprindeau: grupul Raiffeisen, grupul Danske şi grupul prezumat că acţionează în mod concertat (Atestat CNVM 341/13.11.2008 şi Ordonanţa CNVM nr 663/13.12.2008) împreună cu dl. Chelu Cătalin Constantin în raport cu SIF Moldova S.A.

Preview document

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 1
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 2
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 3
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 4
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 5
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 6
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 7
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 8
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 9
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 10
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 11
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 12
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 13
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 14
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 15
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 16
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 17
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 18
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 19
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 20
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 21
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 22
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 23
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 24
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 25
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 26
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 27
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 28
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 29
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 30
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 31
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 32
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 33
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 34
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 35
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 36
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 37
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 38
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 39
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 40
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 41
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 42
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 43
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 44
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 45
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 46
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 47
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 48
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 49
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 50
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 51
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 52
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 53
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 54
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 55
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 56
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 57
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 58
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 59
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 60
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 61
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 62
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 63
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 64
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 65
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 66
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 67
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 68
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 69
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 70
Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5 - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare - Abordare Comparativa Sif 2 si Sif 5.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza structurii portofoliului pentru societățile de investiții financiare SIF 4 și SIF 5

Prezentare SIF MUNTENIA şi SIF OLTENIA Societatile de Investitii Financiare provin din reorganizarea si transformarea celor cinci Fonduri ale...

Activitatea Bancară de Retail în Italia

Introducere Sistemele bancare europene au tradiții străvechi în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor bancare de retail. Primele bănci...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF Muntenia SA și SIF Oltenia SA

CAP I. ISTORICUL SOCIETĂŢILOR DE INVESTIŢII MUNTENIA ŞI OLETENIA I.1. SOCIETATEA DE INVESTIŢII MUNTENIA SA SIF MUNTENIA SA este un organism de...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare. abordare comparativă - SIF 1 și SIF 5

Capitolul1. Prezentare generală a celor două societăţi de investiţii financiare Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana S.A. cunoscută...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă - SIF1 + SIF2

Scurt istoric SIF Banat – Crişana ( SIF1) 1992: Înfiinţarea Fondului Proprietăţii Private I Banat-Crişana, precusorul SIF Banat-Crişana In baza...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare Abordare comparativă SIF 3 Transilvania și SIF 5 Oltenia

Capitolul 1: Informații generale despre SIF 3 și SIF 5 1.1 Introducere Societățile de Investiții Financiare sunt organisme de plasament colectiv...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5

Capitolul 1. Aspecte generale privind SIF 2 și SIF 5 1.1 Informații generale privind SIF Moldova SIF Moldova SA, având drept simbol de...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă - Analiza portofolii SIF 5 și SIF 1

CAPITOLUL 1 - Informații generale despre SIF5 Oltenia și SIF1 Banat-Crișana 1.1. Introducere O societate de investiții financiare (SIF) este o...

Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare

CAPITOLUL I Informații generale SIF Banat-Crișana(SIF1)si SIF Moldova(SIF2) 1.1 SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE Banat-Crişana S.A. (SIF...

Analiza stucturii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare

1.Informații generale despre SIF2 și SIF3 1.1.Introducere Societățile de servicii de investiții financiare sunt reprezentate de companiile...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare SIF3 și SIF5

Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare 1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF...

Ai nevoie de altceva?