Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF3 si SIF5

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF3 si SIF5.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 31 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anton Sorin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare .3
1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF 3) .3
1.2 Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. (SIF 5) .4
Cap II. Analiza comparativă a portofoliilor celor două SIF-uri. Structura și administrarea portofoliilor globale .5
2.1 Structura globalǎ a portofoliilor SIF Transilvania și SIF Oltenia .5
2.2 Administrarea subportofoliilor de acțiuni SIF Transilvania și SIF Oltenia .10
2.3 Administrarea subportofoliilor de obligațiuni SIF Transilvania și SIF Oltenia .15
2.4 Administarea subportofoliilor de depozite bancare SIF Transilvania și SIF Oltenia .16
Cap. III. Analiza rezultatelor finaciare înregistrate de cele două societăți .18
3.1 Analiza comparativă a situației financiar-contabile a SIF3 și SIF5 .18
3.2. Analiza indicatorilor de lichiditate, gestiune, risc, profitabilitate și rezultatului pe acțiune .22
Cap. IV. Managementul riscului financiar pentru SIF Transilvania și SIF Oltenia .25
4.1. Managementul riscurilor financiare - SIF Transilvania .25
4.2. Managementul riscurilor financiare - SIF Oltenia .27
Concluzii .29
Bibliografie .31

Extras din document

Cap. I. Informații generale despre cele două

societăţi de investiţii financiare

1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF 3)

SIF Transilvania este o societate de investiții ce se autoadministrază în sistem dualist, investițiile efectuate fiind de tip închis, iar politica diversificată. Aceasta se regăsește înmatriculată în Regimul Comerțului cu numărul J08/3406/1993, cu un Cod unic de înregistrare cu numărul 3047887 și cu cel de identificare fiscală RO 3047887.

Societatea de Investiții Financiare Transilvania are persnalitate juridică și a fost organizată ca o societate comercială pe acțiuni. În această formă funcționează din data de 1 noiembrie 1996, după ce Fondul de Proprietăți Private III Transilvania s-a reorganizat fără a fi lichidat. Această reorganizare a avut loc în baza Legii cu numărul 133/1996.

Societatea deține un capital social în prezent în valoare de 218.428.666,40 lei ce este format din 2.184.286.664 de acțiuni nominative ce sunt emise la valoarea de 0,1 lei pe acțiune.

Aceste acțiuni se tranzacționaeză de către Bursa de Valori din București sub simbolul SIF3, la categoria întâi, începând in noiembrie 1999. Portofoliul investițional ce este administrat de această societate este format, în general, de acțiuni ce se clasifică atât în societăți cu acțiuni listate, cât și nelistate. În prezent, activele totale ale societății sunt în valoare de 993.593.662 lei, calculate la sfârșit de exercițiu economic în ianuarie 2014, conform Regulamentului CNVM.

Obiectivul principal al acestei societăți este de a desfășura activități financiare pentru a obține profit ce se va repartza între acționari. Totodată, un alt obiectiv este acela de a asigura sursele proprii pentru finanțarea anumitor investiții ce sunt permise de către obiectul de activitate prevăzut de lege. În general, domeniul principal de activitate al SIF3 îl reprezintă activitățile cu intermedieri financiare, fiind excluse asigurările sau fondurile de pensii.

Societatea deține un număr de aproximativ 7,5 milioane de acționari, persoane fizice sau juridice, ce sunt categorizați în acționari fondatori și acționari noi investitori. Fondul SIF3 deține aproximativ 100 de salariați ce sunt specializați în științe economice sau juridice, aceștia urmând cursuri de specialitate atât în țară cât și în strainatate. Totodată, SIF Transilvania deține un parteneriat cu firme reumite precum şi Roland Berger din Germania sau Coopers&Lybrand din Statele Unite ale Americii, oferindu-le acestora consultanță de specialitate. Din anul 1995, societatea a devenit și membră al Asociației Europene a Capitalului de Risc ce are sediul în Belgia, Bruxelles.

1.2 Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. (SIF 5)

SIF 5 a fost înființată în anul 1993, la fel ca SIF Transilvania, ca Fond al Proprietății Private, urmând ca în anul 1996 să fie reorganizată în Societate de Investiții în baza Legii cu numărul 133/1996. Sediul centrat al societății se află în Craiova, cu un cod unic de înregistrare de RO 4175676 și cu numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: J16/1210/31.04.1993. Ca obiect de activitate, această societate are în prim plan administrarea portofoliului cu titluri financiare, ce se constituie din acțiuni și obligațiuni și în mică parte alte titlui financiare.

SIF Oltenia este constituită ca o societate comercială pe acțiuni, ce se autoadministrează. Capitalul fix al acestei societăți este integral privat.

Capitalul social, la sfârșitul anului 2013 este de 58.016.571,40 lei, acesta fiind împărțit în acțiuni de tip nominale, iar valoarea fiecăreia fiind de 0,10 lei. Acestea sunt de valoare similară și oferă drepturi egale acționarilor. Totodată, o altă caracteristică a acestora o reprezintă indivizibilitatea întucât societatea recunoaște doar un reprezentant al exercitării drepturilor ce la oferă deținerea unei acțiuni.

Oricine poate achiziționa cu orice titlu sau poate avea, împreună cu cineva sau singura, acțiuni emise de SIF5, însă condiția este să nu depășească mai mult de 5% din capitalul social al acesteia.

Societatea de Investiții Financiare Oltenia are o prezență stabilă în cadrul pieței de capital din România deoarece activitatea acesteia este susținută prin tranzacțiile efectuate atât la BVB, cât și pe piața RASDAQ.

Obiectul de activitatea al acestei societăți, conform cu actul constitutiv îl reprezintă:

- administrarea propriului portofoliu de valori mobiliare și investirea în alte valori mobiliare conform reglementărilor în vigoare;

- gestionarea acțiunilor de la societăți comerciale cărora li s-au emis propriile acțiuni;

- administrarea activelor proprii și realizarea de alte activități similare, conform reglementărilor în vigoare.

Activitățile de depozitare se asigură de către ING Bank Amsterdam – București și funcționează conform contractului de depozitare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF3 si SIF5.docx

Bibliografie

1. Rapoartele anuale 2011-2013 ale SIF Transilvania
2. Rapoartele anuale 2011-2013 ale SIF Oltenia
3. www.bvb.ro
4. www.capital.ro
5. www.curierulnational.ro
6. www.economictimes.ro
7. www.financiarul.com
8. www.ghiseulbancar.ro
9. www.kmarket.ro
10. www.ktd.ro
11. www.marketroller.ro
12. www.primet.ro
13. www.siftransilvania.ro
14. www.sifolt.ro

Alte informatii

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Master Bănci şi Pieţe Financiare