Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 3257
Mărime: 415.30KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Cristina Saveanu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Finanțe-bănci

Cuprins

1. INTRODUCERE 3

Capitolul 1: Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale – criterii și componente 4

1.1 Sinteza clasificaţiei bugetare a resurselor financiare 4

1.2 Identificarea diferenţelor dintre abordarea teoretică și legislative 8

2.Mutuatii in nivelul si structura resurselor financiare publice din bugetul de stat in perioada 2011-2013 9

2.3 Mutatii in structura resurselor financiare publice totale din BS 12

2.2. Dinamica relativă a resurselor financiare publice 12

A.Utilizând metoda tabelară, determinam modificarea relativă nominală şi reală şi elasticitatea în raport cu PIB a resurselor financiare publice totale din bugetul de stat in perioada analizată 12

3. Mutatii in nivelul si structura resurselor financiare bublice din bugetul de stat centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale in perioada 2012-2013 15

Concluzii 20

Bibliografie 20

Anexe 22

Extras din document

In prezent, economia modernă se bazează cel mai mult pe tendiţa de creștere cât mai rapidă a necesarului de resurse în comparaţie cu probabilitatea de procurare a acestora.

Resursele se referă la elementele care se află in bogaţia unei ţari. Resursele sunt utilizate pentru activitaţi diverse printre care se află: consumul, formarea brută de capital și exportul. Printre resursele material, informaţionale, umane și valutare, un rol destul de important il are și resursele financiare.

Resursele financiare sunt reprezentate de toate mijloacele banești ce au ca scop realizarea obiectivelor sociale și economice într-un interval de timp stabilitit. Așadar, resursele financiare publice reprezintă toate mijloacele banești care sunt alocate de către autoritaţile publice, bazate pe niște reglementari, ce au ca scop sa indeplinească sarcinile care le revin statului, asigurând în plan financiar o funcţionare bună a structurii organizatorice de tip statal (locale, central, intreprinderi de stat).

Cererea din ce în ce mai mare de resurse financiare este stimulată de nevoile sociale din ce in ce mai multe ce se desfașoară intr-un ritm mai intens, în comparaţie cu evoluţia produsului intern brut.

Prezenta lucrare aduce in discutie “Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania”. Perioada supusă analizei este cea cuprinsa între anul 2010 si 2014.

Resursele financiare se refera la toate mijloacele de resurse banesti ce au ca scop realizarea, intr-un interval de timp, a tuturor obiectivelor economice si sociale. Asadar, toate mijloacele banesti care sunt alocate de catre autoritatile publice ce au ca scop indeplinirea sarcinilor ce le revin statului, poarta denumirea de resurse financiare publice.

Capitolul 1: Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale - criterii și componente

1.1Sinteza clasificaţiei bugetare a resurselor financiare

Resursele publice au un rol importantadacă neagândim la faptul caainstituţiile pubice au rolul de a fabrica bunuri publice pe care le repartizeaza în mod gratuit, sau sub forma unei plaţi, al cărui consum este de obicei, neconcurenţia.

Putem spune că resursele financiare se recunosc cu veniturile bugetare , de unde se fac lichidităţile băneşti in trezoreriile statuluiaceea ce face saaurmeze să se desfasure plăţile inacontul cheltuielilor publice ce sunt acceptate prin legeaabugetară anuală. Distribuireaaveniturilor între bugeteleapublice este condiţionată de obicei prin următoarele: adimensiunea cheltuielilor publiceade acoperit, structuraasistemului bugetar implicataîn acţiune, capacitateaacontributivă a persoanelorajuridice şi fizice înaraport de materieaimpozabilă de luat înacalcul (structural şi global ) a, frecvenţa şi ritmicitatea încasărilora ( pe bugete , categoriiade venituri dar și categorii de contribuabili ), arepartizarea cheltuielilor peacomponente bugetareafolosind anumite „ţinte“aşi criterii, împărţireaaadministrative-teritorială aaţări, gruparea intereseloragenerale în centralaşi locale, nivelul deadezvoltare economică şi socialaa localităţilor , judeţelor, aregiunilor ori zoneloraţării.

În principiu, aconstituirea resurselor financiareapublice in bugetulade stat si bugeteloralocale se face peaseama impozitelor, ataxelor, contribuţiilorași veniturilor nefiscale, aprelevate de la persoaneajuridice si fizice.

Existenţaamai multor factoriade influenţă a condusala diversificareaastructurării resurselorafinanciare, adupă mai multeacriterii şi anume:

1)Din punctade vedere al conţinutuluiaeconomic:

- Venituri cuacaracter fiscal (impozite, ataxe, prelevări de venituriade la întreprinderileade stat industriale, acomerciale sau deaaltă natură).Veniturileacu caracter fiscalaau ponderea cea mai mareaîn totalul resurselorafinanciare publice, iaracreşterea niveluluiaacestor venituri se bazeazăape modificări ale sistemuluiafiscal, fie in ceeaace priveşte nivelul cotelorafolosite, fie vizândaintroducerea unoranoi impozite;

- Resurseade trezorerie împrumuturiape termen scurt, maiamici de 1 an, acontractate de stataprin emisiunea deabonuri de tezaur sauaalte titluri. Resursele deatrezorerie intervin pentruaacoperirea temporară a deficituluiacurent al bugetului deastat, al bugetului asigurărilorasociale pentru acoperireaagolurilor de casă inregistrateala bugetele localeaşi a deficiteloratemporare aleabugetelor fonduriloraspeciale. Resursele de trezorerieaau caracter temporaraşi rambursabil, comportândaun cost determinatade dobandă, aaferentă titlurilor deastat pe termen scurt, aprecum şi deacheltuielile ocazionate deapunerea şi retragereaadin circulaţie aaînscrisurilor respective;

- Resurse provenindadin împrumuturi de stat, acare reprezintă un mijlocafrecvent de finanţareaa deficitului bugetaradar, în acelaşiatimp au efecteanegative, ele fiind generatoare deadatorie publică, pe termenamediu(între doiaşi cinci ani) şi lung(peste cinci ani);

- Finanţarea prin emisiunea monetară fără acoperire (este posibilă, dar în acelaşi timp are efecte negative).

Bibliografie

Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAIC, 2007

http://www.mfinante.ro

Filip, Gh., Finanţe Publice, Editura Junimea, Iaşi, 2010

http://statistici.insse.ro/shop/

http://www.consiliulfiscal.ro/

Preview document

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 1
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 2
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 3
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 4
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 5
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 6
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 7
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 8
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 9
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 10
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 11
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 12
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 13
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 14
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 15
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 16
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 17
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 18
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 19
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 20
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 21
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 22
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 23
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 24
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Din toate timpurile, preocuparea oamenilor a fost procurarea resurselor necesare satisfacerii nevoilor. Cu trecerea timpului nevoile...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Economia contemporana pune mare accent pe resurse deoarece ele influenteaza bogatia unei natiuni. Marea problema in majoritatea tarilor este ca...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice din Bugetul Consolidat al României

Capitolul I: Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale- criterii și componente Economia modernă este...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Tema pe care am ales-o este intitulată "Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publiceŢ, ce poate fi abordată din mai...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

CAPITOLUL 1: STRUCTURA RESURDELOR FINANCIARE PUBLICE DIN BUGETUL DE STAT SI DIN BUGETELE LOCALE – CRITERII SI COMPONENTE(CONFORM CLASIFICATIEI...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

INTRODUCERE Resursele financiare din puctul meu de vedere, reprezintă totalitatea mijloacelor bănesti ele având un rol economic și social...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

Cap 1: Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat si din bugetele locale – criterii si component Resursele financiare reprezintă...

Ai nevoie de altceva?