Banca Națională a României

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 25570
Mărime: 168.44KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Reforma sistemului bancar 1

1.1. Banca Naţională a României – Banca Centrală 2

1.1.1. Scurt istoric 2

1.1.2. Funcţiile Băncii Naţionale şi rolul său actual 4

1.1.3. Relaţia Băncii Naţionale a României cu organismele internaţionale 10

1.1.4. Rolul Băncii Naţionale a României în procesul de integrare Europeană 13

1.2. Băncile comerciale – intermediari de produse şi servicii bancare 16

1.2.1 Transformări în sistemul bancar românesc 16

1.2.2. Înfiinţarea şi funcţionarea băncilor comerciale româneşti 17

2. Politica monetară, principala responsabilitate a băncii centrale 20

2.1. Obiective 20

2.2. Instrumentele politicii monetare 21

2.2.1.Politica de „ open market” 21

2.2.2. Politica rezervelor obligatorii 25

2.2.3. Refinanţarea societăţilor bancare 28

2.2.4. Politica de dobânzi 30

2.2.5. Politica valutară 32

3. Supravegherea bancară 35

3.1. Obiectivele unei acţiuni de supraveghere bancară 36

3.2. Modalităţi de supraveghere 38

3.3. Cerinţe prudenţiale 44

4. Reglementarea şi supravegherea sistemului de plăţi în România 50

4.1. Plăţi cu numerar 52

4.2. Plaţi fără numerar 53

4.2.1. TransFond, agent al Băncii Naţionale a României în domeniul plăţilor 53

4.2.1.1. Proiectul Sistemului Electronic de Plăţi 54

4.2.2. Centrala Incidentelor de Plăţi şi Centrala Riscurilor Bancare 72

Concluzii 76

Anexe. 78

Bibliografie 79

Extras din document

1. REFORMA SISTEMULUI BANCAR

Reforma sistemului bancar, începută în anul 1990, reprezintă acţiunea întreprinsă în România privind trecerea de la un sistem bancar centralizat la unul specific economiei de piaţă, în care acesta să fie organizat în două subsisteme: cel al Băncii Centrale şi cel al băncilor de credit.

Această acţiune a urmărit:

- consolidarea băncilor existente, în special cu agenţi ai restructurării şi creşterii economice ulterioare;

- privatizarea băncilor de stat;

- înfiinţarea de bănci private.

Privatizarea băncilor a fost considerată singura soluţie care să ducă la:

- îmbunătăţirea stimulentelor manageriale;

- sporirea participării străine cu capital;

- accentuarea procesului de calificare a personalului bancar;

- diminuarea implicării factorului politic în activitatea bancară;

- instituirea unei supravegheri bancare eficiente;

- eliminarea unor disfuncţionalităţi, etc.

După cum menţionam mai sus, reforma bancară românească a început în 1991 prin elaborarea Legii bancare nr. 33 şi a Legii nr. 34 privind statutul Băncii Naţionale a României

Abia în 1996 acţiunea legislativă a fost reluată prin publicarea Legii 66 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi transformarea ei în bancă de economii şi a Legii 109 privind reorganizarea cooperativelor de credit şi transformarea acestora în bănci populare.

În perioada 1997-1998 au apărut alte legi:

- Legea 58/5 martie 1998 promulgată prin Decretul Preşedintelui României numărul 83/1998, prin care se modifică Legea bancară 33/1990

- Legea privind procedura falimentului băncilor, promulgată prin

Decretul Preşedintelui României 85/1998, care defineşte noţiunea de faliment bancar, stabileşte atribuţiile Băncii Naţionale a României privind declararea falimentului unei bănci, precizează normele care aplică procedura lichidării contabile judiciare, face referiri la evidenţa contabilă aferentă derulării procedurii falimentului bancar

- Legea 83/1997 privind privatizarea bancară, aceasta putându-se efectua prin:

- majorarea capitalului social prin aport de capital privat

- vânzarea de acţiuni ale băncilor de stat

- Legea 101/1998 prin care se modifică Legea 34/1991 privind statutul Băncii Naţionale a României, prin care Banca Naţională tinde să devină un organ autonom, pentru eliminarea tendinţelor privind amestecul factorului politic în activitatea acesteia

1.1. Banca Naţională a României – Banca Centrală

1.1.1. Scurt istoric

Banca Naţională a României este o instituţie publică creată ca efect al unei Legi Organice „pentru înfiinţarea unei bănci de scompt şi circulaţiune sub denumirea de Banca Naţională a României” promulgată în 11/23 aprilie 1880 şi publicată în 17/29 aprilie 1880, fiind una din primele bănci centrale din această parte a Europei.

A fost înfiinţată ca o societate anonimă pe acţiuni, transmiterea acţiunilor se făcea prin circulaţie liberă pe piaţă sau altfel decât prin registrul acţiunilor nominative.

Ca şi capital iniţial a avut 12 milioane lei aur, o treime din acţiuni aparţineau statului, iar restul acţiunilor aparţineau unor persoane private cu interesele puternic legate de marea burghezie liberală.

Acestei societăţi anonime pe acţiuni i s-a acordat de către statul român privilegiul exclusiv de a emite moneda naţională sub forma de bilete de bancă, instrument de plată care s-a răspândit uşor, înlocuind monedele din metal preţios, cu valoare intrinsecă.

Banca Naţională a României este una dintre cele mai stabile instituţii ale ţării, cu o reputaţie profesională şi politică remarcabilă. La aceasta a contribuit şi păstrarea caracteru-lui de bancă comercială alături de cel de bancă de emisiune.

Profiturile rezultate din activitatea comercială au fost investite în măsuri cu folos obştesc de care a beneficiat statul şi toţi cetăţenii săi.

Preview document

Banca Națională a României - Pagina 1
Banca Națională a României - Pagina 2
Banca Națională a României - Pagina 3
Banca Națională a României - Pagina 4
Banca Națională a României - Pagina 5
Banca Națională a României - Pagina 6
Banca Națională a României - Pagina 7
Banca Națională a României - Pagina 8
Banca Națională a României - Pagina 9
Banca Națională a României - Pagina 10
Banca Națională a României - Pagina 11
Banca Națională a României - Pagina 12
Banca Națională a României - Pagina 13
Banca Națională a României - Pagina 14
Banca Națională a României - Pagina 15
Banca Națională a României - Pagina 16
Banca Națională a României - Pagina 17
Banca Națională a României - Pagina 18
Banca Națională a României - Pagina 19
Banca Națională a României - Pagina 20
Banca Națională a României - Pagina 21
Banca Națională a României - Pagina 22
Banca Națională a României - Pagina 23
Banca Națională a României - Pagina 24
Banca Națională a României - Pagina 25
Banca Națională a României - Pagina 26
Banca Națională a României - Pagina 27
Banca Națională a României - Pagina 28
Banca Națională a României - Pagina 29
Banca Națională a României - Pagina 30
Banca Națională a României - Pagina 31
Banca Națională a României - Pagina 32
Banca Națională a României - Pagina 33
Banca Națională a României - Pagina 34
Banca Națională a României - Pagina 35
Banca Națională a României - Pagina 36
Banca Națională a României - Pagina 37
Banca Națională a României - Pagina 38
Banca Națională a României - Pagina 39
Banca Națională a României - Pagina 40
Banca Națională a României - Pagina 41
Banca Națională a României - Pagina 42
Banca Națională a României - Pagina 43
Banca Națională a României - Pagina 44
Banca Națională a României - Pagina 45
Banca Națională a României - Pagina 46
Banca Națională a României - Pagina 47
Banca Națională a României - Pagina 48
Banca Națională a României - Pagina 49
Banca Națională a României - Pagina 50
Banca Națională a României - Pagina 51
Banca Națională a României - Pagina 52
Banca Națională a României - Pagina 53
Banca Națională a României - Pagina 54
Banca Națională a României - Pagina 55
Banca Națională a României - Pagina 56
Banca Națională a României - Pagina 57
Banca Națională a României - Pagina 58
Banca Națională a României - Pagina 59
Banca Națională a României - Pagina 60
Banca Națională a României - Pagina 61
Banca Națională a României - Pagina 62
Banca Națională a României - Pagina 63
Banca Națională a României - Pagina 64
Banca Națională a României - Pagina 65
Banca Națională a României - Pagina 66
Banca Națională a României - Pagina 67
Banca Națională a României - Pagina 68
Banca Națională a României - Pagina 69
Banca Națională a României - Pagina 70
Banca Națională a României - Pagina 71
Banca Națională a României - Pagina 72
Banca Națională a României - Pagina 73
Banca Națională a României - Pagina 74
Banca Națională a României - Pagina 75
Banca Națională a României - Pagina 76
Banca Națională a României - Pagina 77
Banca Națională a României - Pagina 78
Banca Națională a României - Pagina 79
Banca Națională a României - Pagina 80
Banca Națională a României - Pagina 81
Banca Națională a României - Pagina 82
Banca Națională a României - Pagina 83
Banca Națională a României - Pagina 84
Banca Națională a României - Pagina 85
Banca Națională a României - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Banca Nationala a Romaniei
  • Anexa 1.doc
  • Anexa 2.doc
  • Anexa 3.doc
  • anexa 4.doc
  • Anexa 5.doc
  • Anexa 6.doc
  • Anexa 7.doc
  • Bibliografie.doc
  • capitolul 1bun.doc
  • capitolul 2bun.doc
  • capitolul 3bun.doc
  • capitolul 4bun.doc
  • concluzii.doc
  • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Monetara si de Credit BNR

INTRODUCERE RENASTEREA POLITICII MONETARE IN ROMANIA – EFECT SI CATALIZATOR AL TRANZITIEI ECONOMICE Sistemul comunist, de a carui esenta politica...

Functiile Bancii Centrale si Evolutia Acestora

CAPITOLUL I 1.1. APARITIA BANCII CENTRALE Bancile Centrale reprezinta institutii publice, care indeplinesc functii de autoritate monetra ,...

Politici Monetare în România în Perioada 1990 - 2004

Introducere La începutul procesului de tranzitie, un numar mare de experti si organisme internationale specializate au vazut economia de...

Relatia Banca Centrala - Banci Comerciale in Contextul Economiei de Piata

CAPITOLUL 1 BANCA CENTRALĂ ISTORIC, EVOLUŢIE, ORGANIZARE 1.1 Apariţia şi evoluţia băncilor centrale 1.1.1 Repere istorice în crearea primelor...

Banca Nationala a Romaniei - Banca Centrala a Statului Roman

CAPITOLUL I 1.1. APARITIA BANCII CENTRALE Bancile Centrale reprezinta institutii publice, care indeplinesc functii de autoritate monetra,...

Rolul Bancii Centrale a Romaniei

1.Scurt istoric al dezvoltarii Bancii Nationale a României Sistemele bancare moderne sunt alcatuite din doua niveluri: pe primul nivel se situeaza...

Reguli de Sistem ale SENT

1 Aspecte generale 1.1 Casa de compensare automata SENT SENT este un sistem electronic de compensare multilaterala a platilor, care asigura...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?