Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 34238
Mărime: 151.52KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Capitolul I-Sistemul bancar românesc

1.1. Apariţia băncilor şi a sistemului bancar

1.2. Banca Naţională a României şi sistemul bancar românesc

1.3. Băncile comerciale

1.4. Tendinţe ale dezvoltării pe termen mediu ale sistemului bancar românesc

Capitolul II-Rolul şi funcţiile băncii

2.1. Funcţiile băncii centrale

2.2. Funcţiile băncilor comerciale

2.3. Organizarea activitatilor bancilor comerciale

Capitolul III-Principalele operaţiuni bancare

3.1. Operaţiuni bancare privind atragerea de resurse

3.2. Operaţiuni bancare privind acordarea de credite

3.3. Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

Capitolul IV-Modalităţi de circulaţie a fondurilor, ale agenţilor economici şi ale persoanelor fizice

4.1. Instrumente de plată fără numerar

4.2. Operaţiuni cu numerar

4.3. Operaţiuni cu carduri

Capitolul V-Managementul riscului

5.1. Administrarea riscurilor semnificative de către bănci

5.2. Măsuri de protecţie a băncii împotriva riscului

Concluzii şi propuneri

Extras din document

CAPITOLUL I

SISTEMUL BANCAR ROMANESC

1.1. Apariţia băncilor şi a sistemului bancar

Existǎ diferite pǎreri cu privire la originea bǎncilor. Unii cercetǎtori apreciazǎ cǎ primii bancheri au fost cei ce efectuau schimbul de bani, moment asociat apariţiei şi circulaţiei monedei metalice.

Dupǎ alţi cercetǎtori,noţiunea de bancǎ este asociatǎ momentului în care un grup de personae au avut ideea sǎ primeascǎ disponibilităţi bǎneşti, sub formǎ de depuneri de la cei ce doreau sǎ facǎ economii şi, în baza acestor depozite, să ofere împrumuturi celor care aveau nevoie de fonduri suplimentare.

Primele dovezi ale unei activităţi bancare se regǎsesc în Orientul Apropiat (Babilon) şi Egiptul Antic. În acea perioadă templele erau, deopotrivă, loc de rugăciune şi loc de păstrare a banilor şi tezaurelor. Încrederea pe care o inspirau templele favoriza intermedierea monetară, asemănător băncilor de mai târziu.

Detalii referitoare la depozite, împrumuturi, dobânda percepută şi rambursarea împrumuturilor se găsesc deja în Codul lui Hammurabi (fost suveran al regatului babilonian în sec.XVIII înainte de Cristos), descoperit la Susa în anul 1901.

În secolul VI î.d.Ch. oraşe-stat şi temple din Grecia Antică au început să emită monede proprii. Datorită faptului că fiecare oraş-stat îşi avea moneda proprie, a apărut necesitatea schimbării unei monede cu alta, putând fi socotite primele schimburi valutare.

În aceaşi perioada, preoţii ofereau împrumuturi ţǎranilor, iar unele persoane specializate în „negoţul cu bani” ofereau aceleaşi servicii altor categorii sociale. În timp, aceşti „creditori”, cunoscuţi sub denumirea de „trapeziţi”(trapeza era masa instalata in pieţe, la care se rezolvau afacerile), au început să perceapă dobânzi foarte ridicate, creând multe nemulţumiri în rîndul populaţiei. Drept urmare, unele cetaţi greceşti au decis să creeze bănci publice. Aceste instituţii erau conduse şi controlate de agenţi publici, în baza unor norme ce pot fi asociate primelor reglementări statale cu privire la activitatea băncilor.

În perioada timpurie a dezvoltării imperiului roman, romanii nu s-au arătat interesaţi în activitaţi specifice băncilor. Însă, pe măsura ce au cucerit teritoriile greceşti şi au văzut cum funcţionau băncile, au înţeles importanţa lor. Foarte curind după aceea, în întreg imperiul roman au apărut bănci de stat cât si private.

Pentru facilităţile de împrumut acordate, aceste bănci aveau permisiunea să solicite plata unei taxe al cărei nivel nu era limitat. Totodată, băncile furnizau clienţilor situaţii ale conturilor pentru operaţiunile efectuate.

În secolul I d.Ch., Imperiul Bizantin Justinian preia uzanţa romană privind activitatea bancară, completând-o cu precizări suplimentare, cum ar fi cele referitoare la obligativitatea dobânzilor fixe.

În evul mediu, mânăstirile au continuat să joace un rol important în efectuarea unor activităţi specifice bancare. Deşi, oficial, nu aveau voie să perceapa dobânzi, acestea foloseau alte metode pentru a obţine profit. Acesta lua forma veniturilor din ipoteci, a comisioanelor pentru împrumuturi acordate etc.

La sfarşitul secolului al XI-lea, activitaţile în acest domeniu s-au restrâns datorită cruciadelor şi pătrunderii în spaţiul european a popoarelor migratoare.

Primele instituţii de tip bancar efectuau preponderent operaţiuni de transfer (ceea ce azi se cunoaşte sub denumirea de casă de compensare), astfel încât sistemul de plăţi să devină mai eficient. Prima bancă de acest tip a fost Banca Veneţiei, creată în anul 1171 şi recunoscută oficial în anul 1587 ca Banca di Rialto. În secolele următoare au apărut bănci similare şi în alte centre comerciale: Geneva (în 1407), Amsterdam (în 1609), Hamburg (în 1619) şi Roterdam (în 1635).

Preview document

Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 1
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 2
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 3
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 4
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 5
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 6
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 7
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 8
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 9
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 10
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 11
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 12
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 13
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 14
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 15
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 16
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 17
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 18
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 19
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 20
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 21
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 22
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 23
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 24
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 25
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 26
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 27
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 28
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 29
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 30
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 31
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 32
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 33
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 34
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 35
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 36
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 37
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 38
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 39
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 40
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 41
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 42
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 43
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 44
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 45
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 46
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 47
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 48
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 49
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 50
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 51
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 52
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 53
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 54
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 55
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 56
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 57
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 58
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 59
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 60
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 61
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 62
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 63
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 64
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 65
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 66
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 67
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 68
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 69
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 70
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 71
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 72
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 73
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 74
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 75
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 76
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 77
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 78
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 79
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 80
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 81
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 82
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 83
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 84
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 85
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 86
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 87
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 88
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 89
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 90
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 91
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 92
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 93
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 94
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 95
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 96
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 97
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 98
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 99
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 100
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 101
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 102
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 103
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 104
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 105
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 106
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 107
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 108
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 109
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 110
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 111
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 112
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 113
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 114
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 115
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 116
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 117
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 118
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 119
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 120
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 121
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 122
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 123
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 124
Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Anexe
    • Anexa.doc
  • Bancile Comerciale si Rolul lor in Economie.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

Introducere Prezenta lucrare intitulata “ Produse si servicii bancare oferite persoanelor fizice” este destinata dezvaluirii aspectelor cunoscute...

Rolul Băncii Centrale

Aparitia si organizarea bancilor centrale Analiza sistemelor bancare contemporane evidenţiază că acestea sunt structurate pe două nivele,...

Băncile comerciale

Bancile comerciale si rolul lor in finantarea economiei Bancile reprezinta principalii intermediari financiari ,principala lor caracteristica...

Rolul Băncii Centrale în Sistemul Bancar

1. Introducere Deşi sistemele bancare ale diferitelor ţări s-au dezvoltat paralel, iar formele pe care le-au îmbrăcat prezintă sensibile...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Comportamentul clientului față de bănci

INTRODUCERE Luând în considerare slaba dezvoltare a pieţei de capital din România şi nevoia crescătoare de capitaluri a agenţilor economici, se...

Sistemul Bancar Internațional

CAPITOLUL I. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR INTERNAŢIONAL 1.1 Băncile şi intermedierea financiară Conceptul de bancă datează din cele mai vechi...

Activitatea Internațională a Băncilor Comerciale

ARGUMENT Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare...

Planul de afaceri - instrument de creditare - BRD - Groupe Societe Generale - acordarea unui credit de investiții pe baza planului de afaceri

Introducere În epoca contemporana, în tarile cu economie de piata, creditul si bancile au un rol determinant în desfasurarea proceselor economice,...

Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici

Cap.I. PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Originile sistemului bancar Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Sistemul Bancar Contemporan în România

Sistemul bancar in Romania in perioada contemporana 1. Rolul bancilor in economia romaneasca Ideea infiintarii unei banci de credit si de...

Sistemul bancar american și sistemul federal de rezervă

Capitolul I : Concept, aspecte ale Sistemului Bancar Sistemul financiar bancar are ca obiect instrumentele si tehnicile de plata; reprezinta un...

Ai nevoie de altceva?