Bazele activității bancare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 20255
Mărime: 84.71KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Olaru Tamara

Extras din document

Tema 1: Specificul organizării activitatii bancare

1.1 Structura organizatorica a băncii comerciale

Orice bancă are o structură organizatorică bine determinată. Din punct de vedere funcţional, băncile îşi desfăşoară activitatea în condiţii similare societăţilor comerciale pe acţiuni, cu unele trăsături specifice. (vezi anexa nr.1)

Conform legii privind instituţiile financiare, structura organizatorică, conducerea şi administrarea societăţilor bancare se stabilesc prin statutele proprii şi în baza legislaţiei în vigoare:

1. Stabilirea organelor de conducere. Organele de conducere sunt stabilite prin statutul băncii comerciale şi eventuale modificări în structura acestora trebuie consemnate şi în statutul băncii.

2. Aprobarea competenţelor de conducere. Competenţa organelor de conducere este stabilită prin lege şi este consemnată în statut. Pentru fiecare persoană numită în funcţie de administrator sunt stabilite competenţele şi obligaţiile funcţiei deţinute.

3. nivelul de responsabilitate în efectuarea operaţiunilor. Fiecare structură organizatorică răspunde de împuternicirile stipulate în statut. În cazul încălcării normelor persoanele respective sunt trase la răspundere.

Fiecare bancă comercială are următoarele organe de administrare:

- organul suprem de conducere- Adunarea generală a acţionarilor;

- organul de conducere- consiliul băncii;

- organul de control- Comisia de cenzori;

- organul executiv.

Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de conducere al băncii cu rol deliberativ. Aceasta rezolvă probleme generale privind activitatea băncii. Adunarea generală este reprezentată de toţi acţionarii băncii şi la ea participa reprezentanţii persoanelor juridice ai statului şi persoanei fizice deţinătoare de acţiuni.

De competenţa adunării generale a acţionarilor este:

- aprobarea şi efectuara modificărilor statutului băncii;

- aprobarea regulamentelor interne ale cosiliului băncii şi ale comisiei de cenzori;

- determinarea si modificarea mărimii capitalului statutar;

- determinarea numărului, tipului şi valorii nominale a acţiunilor emise de bancă;

- determinarea structurii organizatorice a băncii;

- determinarea direcţiilor principale de activitate a băncii;

- extinderea reţelei bancare;

- adoptarea deciziei privind distribuirea profitului;

- adoptarea deciziei privind închiderea băncii.

Consiliul băncii este organul de conducere al băncii în intervalul dintre adunările generale şi este responsabil cu privire la activitatea efectuată în faţa Adunarii generale a acţionarilor. Consiliul băncii este ales de către Adunarea generală a acţionarilor şi este format dintr-un număr impar de membri, cel puţin trei.

Principalele atribuţii ale Consiliului băncii sunt:

- determină strutura organizatorică, împuternicirile şi funcţiile, competenţele organului executiv;

- determină competenţele administratorilor departamentelor şi funcţionarilor băncii;

- alege preşedintele şi vicepreşedintele băncii şi stabileşte împuternicirile lor;

- determină şi coordonează principalele direcţii ale băncii şi anumite domenii: creditare, decontări etc.;

- aprobă acordarea creditelor de consorţiu, creditelor „mari”, creditelor acordate persoanelor afiliate şi funcţionarilor băncii;

- ia decizii privind emiterea valorilor mobiliare suplimentare;

- convoacă şedinţele extraordinare ale Adunării generale a acţionarilor ş.a.

Comisia de cenzori este organul de control intern al băncii. Comisia de cenzori are următoarele împuterniciri:

- stabileşte pentru bancă procedura de evidenţă şi de control contabil în temeiul regulamentelor băncii naţionale, supraveghează respectarea lor, controlează conturile şi documenele băncii;

- controlează respectarea legilor şi a regulamentelor aplicabile băncii şi prezintă consiliului băncii rapoartele repective;

- prezintă avize în problemele solicitate de consiliul băncii şi în alte probleme pe care le consideră necesare.

De competenţa organului executiv sunt toate chestiunile de conducere a activităţii curente a societăţii, cu excepţia problemelor ce sunt de competenţa Adunării generale a acţionarilor sau ale Consiliului băncii. Organul executiv al băncii poate fi organizat sub două forme:

- unipersonal- preşedinte (director general) al băncii;

- colegial- comitet de conducere/ de direcţie.

Preşedintele băncii răspunde de desfăşurarea în condiţii optime şi cît mai profitabile a întregii activităţi a băncii. Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile stabilite de preşedinte, coordonează şi controlează direcţiile din centrală, filiale, agenţii sau reprezentanţe care le-au fost repartizate, iau măsuri şi răspund de activitatea acestora.

Directorii departamentelor din centrală (filială) organizează şi răspund de întreaga activitate a departamentului pe care îl conduc, în conformitate cu normele, regulamentele, ordinele instrucţiunile şi hotărîrile organelor de conducere ale băncii; răspund de folosirea raţională a forţei de muncă, de caliatatea muncii, de disciplina şi comportamentul salariaţilor.

Preşedintele filialei sau conducătorul altei unităţi bancare secundare organizează şi răspund de întreaga activitate a unităţii subordonate.

Structura reţelei de unităţi ale băncilor ce-şi desfăşoară activitatea în Moldova este determinată de împărţirea administrativ-teritorială a ţării, organizîndu-se astfel:

- centrala băncii;

- filiale;

- agenţii şi repreztanţe.

Preview document

Bazele activității bancare - Pagina 1
Bazele activității bancare - Pagina 2
Bazele activității bancare - Pagina 3
Bazele activității bancare - Pagina 4
Bazele activității bancare - Pagina 5
Bazele activității bancare - Pagina 6
Bazele activității bancare - Pagina 7
Bazele activității bancare - Pagina 8
Bazele activității bancare - Pagina 9
Bazele activității bancare - Pagina 10
Bazele activității bancare - Pagina 11
Bazele activității bancare - Pagina 12
Bazele activității bancare - Pagina 13
Bazele activității bancare - Pagina 14
Bazele activității bancare - Pagina 15
Bazele activității bancare - Pagina 16
Bazele activității bancare - Pagina 17
Bazele activității bancare - Pagina 18
Bazele activității bancare - Pagina 19
Bazele activității bancare - Pagina 20
Bazele activității bancare - Pagina 21
Bazele activității bancare - Pagina 22
Bazele activității bancare - Pagina 23
Bazele activității bancare - Pagina 24
Bazele activității bancare - Pagina 25
Bazele activității bancare - Pagina 26
Bazele activității bancare - Pagina 27
Bazele activității bancare - Pagina 28
Bazele activității bancare - Pagina 29
Bazele activității bancare - Pagina 30
Bazele activității bancare - Pagina 31
Bazele activității bancare - Pagina 32
Bazele activității bancare - Pagina 33
Bazele activității bancare - Pagina 34
Bazele activității bancare - Pagina 35
Bazele activității bancare - Pagina 36
Bazele activității bancare - Pagina 37
Bazele activității bancare - Pagina 38
Bazele activității bancare - Pagina 39
Bazele activității bancare - Pagina 40
Bazele activității bancare - Pagina 41
Bazele activității bancare - Pagina 42
Bazele activității bancare - Pagina 43
Bazele activității bancare - Pagina 44
Bazele activității bancare - Pagina 45
Bazele activității bancare - Pagina 46
Bazele activității bancare - Pagina 47
Bazele activității bancare - Pagina 48
Bazele activității bancare - Pagina 49
Bazele activității bancare - Pagina 50
Bazele activității bancare - Pagina 51
Bazele activității bancare - Pagina 52
Bazele activității bancare - Pagina 53
Bazele activității bancare - Pagina 54
Bazele activității bancare - Pagina 55
Bazele activității bancare - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Bazele Activitatii Bancare.doc

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Fundamentarea Strategiei la Banca Comercială Română

Conceptul de strategie. Strategia reprezintă stiinţa şi arta de a stabili obiectivele generale ale organizaţiei pe termen mediu şi lung şi de a...

Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici

Cap.I. PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Originile sistemului bancar Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Creditarea bancară a activității curente a unei întreprinderi

Cap. I. Aspecte generale privind activitatea de creditare bancară 1.1. Băncile comerciale, verigă de bază a sistemului bancar Băncile comerciale...

Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare la Unicredit Tiriac Bank Iasi

I. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric UniCredit Ţiriac Bank este membră a Grupului UniCredit, unul dintre...

Monografie Banca Tiriac

Banca “Ion Tiriac” S.A functioneaza în baza autorizatiei nr. 427/14.03.1991 ,emisa de Banca Nationala la 11.12.1992 , in baza art.5 din Legea...

Audit Bancar

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor...

Ai nevoie de altceva?