BRD - Produse și Servicii Bancare

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 27426
Mărime: 384.31KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Capraru

Cuprins

1.Sistemul informaţional bancar.3

1.1.Documente şi programe informatice utilizate de B.R.D.- G.S.G. .3

1.2. Circuitul documentelor corespunzătoare anumitor lucrări.9

2.Deschiderea si functionarea conturilor bancare.12

2.1. Conturile puse la dispozitia clientilor persoane fizice si juridice.12

2.2.Modalitatile de deschidere si functionare a conturilor clientilor.13

2.3.Particularitatile in sistemul de codificare a conturilor clientilor.21

3.Operaţiuni bancare cu numerar.26

3.1. Organizarea operaţiunilor bancare cu numerar.26

3.2. Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi.29

4. Decontări fără numerar.33

4.1. Modalităţi şi instrumente utilizate în activitatea de decontare.33

4.2. Decontarea pe baza biletului la ordin şi a cecului.35

4.3 Decontarea pe baza cambiei şi a biletului la ordin.52

5. Operaţiuni de creditare bancară.62

5.1. Categorii de credite acordate de B.R.D.-G.S.G.62

5.2. Analiza şi evaluarea criteriilor luate în considerare în decizia de creditare pentru o categorie de credite.70

5.3. Descrierea procesului de creditare.76

5.4. Documente specifice completate şi circuitul lor(anexa).94

6.Instrumente moderne de plată.79

6.1.Tipuri de carduri emise de BRD-SGS.79

6.2.Diferentele dintre carti de credit si carti de debit.86

6.3.Avantaje si dezavantaje,emitere si intretinere.88

6.4.Explicarea operarii cu moneda electronica pentru clientii bancii studiate.92

Bibliografia.94

Extras din document

Capitolul 1: Sistemul informaţional bancar

1.1.Documente şi programe informatice utilizate de B.R.D.- G.S.G

Fiecare entitate are un server propriu-XUI şi utilizatorii accesează aceeaşi bază de date comună situată la Centrala Bucureşti. Aceeaşi schemă este prevăzută şi la Botoşani cu Dorohoi şi Vaslui cu Huşi şi Bârlad, etc.

Există două tipuri de entităţi:

entitate contabilă - entitate unde se întocmeşte balanţa de verificare.

entitate noncontabilă - sunt punctele de lucru propriu-zise.

Aplicaţia utilizată de BRD-Iaşi se numeşte iBank scrisă pe arhitectura CLAIN SERVER. În acest mod se înscrie informaţia în mod direct pe serverul de la Bucureşti.

Programul iBank a fost conceput spre sfârşitul anilor ’80 de către o firmă specializată din SUA. BRD a achiziţionat produsul în 1994/1995 pentru a înlocui programul PCBANK, fără însă a transforma această achiziţie într-un veritabil proiect. 08.04.2002 este prima zi de lucru în iBank. Vechea aplicaţie în PCBANK era scrisă în FOX. Se lucra în DOS, iar iBank este subsistemul de operare UNI. BRD a implementat sistemul IT, bazat pe aplicaţia de software bancar „iBank”. În decembrie 1996, BRD a încheiat un contract cu ICL, prin care BRD a cumpărat dreptul de a folosi iBank în România pentru un comision anual stabilit în funcţie de numărul de utilizatori autorizaţi. În calitate de integrator de sisteme, ICL s-a angajat să instaleze iBank, în 9 din sucursalele BRD şi să pună la dispoziţie hard-ul necesar (inclusiv servere).

ICL a transferat BRD răspunderea privind derularea iBank în întreaga reţea de sucursale. Pentru a realiza acest lucru, BRD beneficiază de asistenţa Sociétè Générale, şi, în plus, intenţionează să folosească furnizori locali de servicii în calitate de subcontractori. Simultan, BRD analizează procedurile de operare pentru a le face compatibile cu folosirea iBank. Sub-sistemul de cărţi de credit a devenit operaţional în septembrie 1999.Interfaţa dintre sistemul de cărţi de credit şi sistemul informatic principal BRD a fost dezvoltată în anul 1999.

BRD a implementat un sistem internaţional compatibil pentru tranzacţiile internaţionale, prin instalarea unui pachet software pentru tranzacţii financiare, numit Bank Trade, care procesează acreditive, scrisori de garanţie, ordine de plată şi încasare.

O condiţie de bază necesară pentru funcţionarea tuturor acestor sisteme este existenţa unei infrastructuri eficiente de telecomunicaţii. În 1999 cu asistenţă din partea Global One, BRD a introdus o reţea de telecomunicaţii X.25, capabilă să susţină noul sistem bancar integrat iBank li operaţiile reţelei de ATM-uri. Reţeaua X.25, care utilizează linii închiriate, înlocuieşte treptat procesul de transfer al fişierelor. În acest moment, centrala şi 100 de sucursale sunt deja conectate la noua reţea.

Toate aceste progrese au permis testarea întregului proces în unităţi – pilot, agenţia Tei trecând la iBank în luna noiembrie. Această operaţiune a fost urmată de trecerea la iBank a Grupului Unirea la începutul lunii martie 2002. În cursul lunii aprilie trecerea la iBank a Grupului Iaşi.

Mai întâi se cuvine să notăm că iBank este orientat către client şi nu către cont, ceea ce va permite să dispunem de o imagine globală despre client, adică să putem alcătui în orice moment un inventar al situaţiei patrimoniale a clientului, oricare ar fi agenţia sau agenţiile cu care el lucrează. Această bază de date clienţi va putea fi după aceea definitivă ca sistem de referinţă pentru toate celelalte aplicaţii utilizate de BRD.

Obiectivele de dezvoltare pentru următorii ani depind de capacitatea băncii de adaptare şi de anticipare a „mişcărilor” pieţei. Este vorba de asigurarea structurilor şi a instrumentelor potrivite şi din acest punct de vedere proiectul de reorganizare şi modernizare a reţelei este cheia de boltă a viitoarei evoluţii a băncii.

Chiar dacă este de concepţie mai veche, programul iBank răspunde nevoilor BRD mai bine decât Pcbank, atât în ceea ce priveşte concepţia (arhitectură – client, timp real), cât şi în modul de funcţionare, centralizat, care va permite transferul anumitor funcţii de suport, şi în special a informaticii, dinspre agenţii către Centrală, permiţând astfel unităţilor din reţeaua BRD să se concentreze pe funcţia lor esenţială, cea comercială.

Bineînţeles, clienţii BRD vor beneficia, în mod indirect, de funcţionalităţile sistemului. Toate avantajele de care va beneficia reţeaua vor avea un impact asupra clientelei. Noţiunea de imagine globală a clientului va permite o mai bună abordare, tradusă printr-o ofertă personalizată de servicii şi un proces decizional mai rapid. Trecerea la iBank benefică şi în perspectiva introducerii, în momentul în care toate unităţile vor lucra cu acest program, a funcţiei „Any branch banking”, care va permite accelerarea operaţiunilor intrabancare (viramente etc.) şi va conferi astfel un avantaj atât clienţilor, cât şi băncii, în competiţia cu concurenţa.

În 2000 a fost implementat sistemul Multicash, care permite BRD să pună la dispoziţie clienţilor săi servicii avansate de gestionare a numerarului. Costurile pentru acest proiect se ridică la aproximativ 250.000 USD (fără taxe). BRD este de asemenea în proces de introducere a sistemului Intranet, care va înlocui sistemul de poştă electronică cu un sistem mai performant.

Începând cu decembrie 2000, banca a pus la dispoziţia clienţilor întreprinderii un nou serviciu bancar din gama produselor Electronic Banking, MultiX. Acesta permite clientului să realizeze o serie de operaţiuni bancare de la propriul sediu. Oferind servicii de bancă la distanţă şi bazat pe schimbul de date între client şi bancă, MultiX se adresează în special clienţilor care au relaţii de afaceri frecvente cu BRD şi care fac în mod regulat viramente naţionale şi internaţionale.

Preview document

BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 1
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 2
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 3
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 4
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 5
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 6
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 7
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 8
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 9
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 10
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 11
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 12
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 13
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 14
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 15
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 16
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 17
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 18
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 19
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 20
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 21
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 22
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 23
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 24
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 25
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 26
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 27
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 28
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 29
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 30
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 31
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 32
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 33
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 34
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 35
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 36
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 37
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 38
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 39
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 40
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 41
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 42
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 43
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 44
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 45
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 46
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 47
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 48
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 49
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 50
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 51
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 52
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 53
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 54
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 55
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 56
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 57
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 58
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 59
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 60
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 61
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 62
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 63
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 64
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 65
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 66
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 67
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 68
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 69
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 70
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 71
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 72
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 73
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 74
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 75
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 76
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 77
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 78
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 79
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 80
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 81
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 82
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 83
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 84
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 85
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 86
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 87
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 88
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 89
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 90
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 91
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 92
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 93
BRD - Produse și Servicii Bancare - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • BRD - Produse si Servicii Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie BRD

Capitolul 1 Prezentarea firmei 1.1. Date generale Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat în 1990 conform Hotărârii de Guvern nr. 1178 din...

Bancpost

Bancpost Unul dintre cele mai cunoscute branduri romanesti de dupa 1989 a fost infiintata la 1 iulie 1991, prin Hotarare de Guvern in urma...

Proiect BRD

1. Analiza băncii şi a sectorului bancar 1.1 Descrierea succintă a băncii şi poziţionarea ei în sistemul bancar Banca Română pentru Dezvoltare...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Sistemul de relații publice și rolul acestuia în promovarea imaginii BRD - Groupe Societe Generale

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul epicentrul acestei lucrări, este dat de abordarea unor subiecte legate de sistemul de relaţii publice şi...

Analiza Mixului de Marketing BRD

INTRODUCERE Problematica studiată În prezenta lucrare intitulată „Mixul de marketing bancar la BRD Mediaş” s-a realizat Studiul de caz pentru...

Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale

I N T R O D U C E R E În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de...

Mixul de Marketing Bancar - Studiu de Caz BRD

INTRODUCERE Un număr foarte mare de oameni se ocupă de manipularea banilor în beneficiul şi contul altora, în lumea economico-socială în care...

BRD - Mediul de Marketing

INTRODUCERE În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de care...

Ofertă de produse și servicii pentru persoane fizice a BRD SG - studiu de caz - acordarea unui credit ipotecar unei persoane fizice

Scurta prezentare a istoriei activitatii bancare si a bancilor comerciale din Romania Primele dovezi ale desfaşurãrii unei activitãti bancare au...

BRD - Groupe Societe Generale

Capitolul 1. BRD -Groupe Société Générale: Istoric şi evoluţie 1.1. Prezentare generală BRD-Groupe Société Générale beneficiază de două atuuri...

Analiza Produsului Bancar Mastercard Gold

1. Prezentarea societătii si produselor oferite de BRD-GSG 1.1. Prezentarea societătii BRD-GSG Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca...

Ai nevoie de altceva?